Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br.

Mieszkańcy Kałuszyna mają nowego Dzielnicowego

 Od 1 kwietnia mieszkańcy wszystkich miejscowości gminy Kałuszyn mają nowego dzielnicowego. Decyzją Komendanta Stołecznego Policji utworzony został dodatkowy etat wchodzący w skład Posterunku Policji w Kałuszynie. Nowym dzielnicowym dla gminy Kałuszyn został aspirant Mariusz Kondraciuk, dotychczasowy dzielnicowy mińskiego rewiru.

 

Życzenia Wielkanocne 2021

Informacja

Miło nam poinformować, że Gmina Kałuszyn otrzymała z budżetu Województwa Mazowieckiego dotację w wysokości 2.000.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa drogi gminnej, ulicy Robotniczej w Kałuszynie” w  ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.

Informacja

Uprzejmie informuję, że Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przystępuje do realizacji zadania pn.: „Budowa Podstacji Ratownictwa Medycznego w Kałuszynie”.

 

Szanowni mieszkańcy

 

Przystąpiliśmy do opracowania dokumentu – Strategii Rozwoju Gminy Kałuszyn na lata 2021-2030. Jest to ważny dokument, w których zostaną nakreślone główne kierunki rozwoju naszej Gminy w perspektywie najbliższych lat. W ramach prowadzonych prac zależy nam na zebraniu Państwa opinii i uwag dotyczących kierunków rozwoju Gminy oraz przyszłych inwestycji, dlatego aby zebrać Państwa pomysły i proponowane działania przygotowaliśmy ankietę.

02.04.2021 r. (piątek) - Urząd nieczynny

Ustala się dzień 2 kwietnia 2021 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kałuszynie, za dzień 1 maja 2021 r., przypadający w dniu wolnym od pracy.

Zarządzenie nr 21/2021 Burmistrza Kałuszyna 

Informacja dla rolników

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim informuje, iż ARiMR w terminie do 29 marca 2021 r. przyjmuje wnioski od rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF).

Pismo

 

Kulturomaniak 2021

XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

30 lat KRUSKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

nieodpłatna pomoc prawna

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa składamy wszystkim sołtysom z terenu Gminy Kałuszyn serdeczne życzenia. To Wy jesteście pierwszymi osobami, do których przychodzą mieszkańcy z wszelkimi problemami.

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

kwiaty i życzenia

Harmonogram szczepień psów przeciw wściekliźnie w 2021

Dezynfekcja przestrzeni publicznej

stop covid19Szanowni mieszkańcy, w związku z panującą sytuacja epidemiologiczną Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie rozpoczyna dezynfekcje przestrzeni publicznej miasta w celu przeciwdziałania Covid-19.

Dodatkowe informacje