Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Informacja o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Kałuszyn z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wym. w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.”

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione w myśl art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie miasta i gminy Kałuszyn do konsultacji    projektu „Rocznego programu współpracy  Gminy Kałuszyn z organizacjami  pozarządowymi i podmiotami wym. w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w  2022 roku”

Zjazd Oddziału Miejsko - Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kałuszynie

Zjazd_2W dniu 16 października br. w  remizo-świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąsach  odbył się Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  RP w Kałuszynie. Zjazd podsumował pięcioletnią działalność Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP, dokonał wyboru nowego Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

Gmina Kałuszyn bierze udział w Konkursie Grantowym pn. Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

fe_f_ue_1W ramach konkursu Gmina Kałuszyn ubiega się o środki na zakup nowego sprzętu komputerowego dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół średnich zamieszkujących na terenie Gminy Kałuszyn.

Food Truck Festiwale Wschód

Food Truck Festiwale Wschód_1

Dzień Edukacji Narodowej 2021

Szkolenie chemizacyjne

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do udziału w szkoleniu z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie ( uprawnienia do posługiwania się opryskiwaczem), które odbędzie się dnia 29.10.2021 r o godz. 8.30 w Domu Kultury w Kałuszynie ul. Warszawska 45. Zapisy na szkolenie pod numerem telefonu 723 436 377 – Jerzy Grabowski

Budowa Podstacji Ratownictwa Medycznego w Kałuszynie

wydarzenia wrzesień_2W gminie Kałuszyn rozpoczęła się realizacja zadania pn.: „Budowa Podstacji Ratownictwa Medycznego w Kałuszynie”. Realizacja inwestycji jest wykonaniem porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem Kałuszyna Arkadiuszem Czyżewskim a Marszałkiem Województwa Mazowieckiego,

Kolejne wsparcie trafiło do jednostki OSP z Kałuszyna.

wydarzenia wrzesień_227 września dzięki środkom Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie oraz budżetu gminy Kałuszyn wynoszące po 50% całości kosztów poniesionych na zakup sprzętu, do rąk kałuszyńskich strażaków Pani Janina Ewa Orzełowska wraz z Panem Burmistrzem Arkadiuszem Czyżewskim przekazali specjalistyczne kombinezony w skład których wchodzą buty, hełmy, rękawice, spodnie i kurtki.

Badanie ankietowe

Politechnika Warszawska_1W imieniu Pana Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz zespołu Zakładu Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Politechniki Warszawskiej realizującego badanie na zlecenie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego, udostępniamy ankietę z prośbą o udzielenie przez Państwa odpowiedzi na zawarte w niej pytania.

Poradnik mieszkaniowy

poradnikPoradnik mieszkaniowy: http://powiatminski.pl/aktualnosc-1644-edukacja_prawna_w_powiecie_minskim_.html

NIE LĘKAJCIE SIĘ ! XXI Dzień Papieski

NIE LĘKAJCIE SIĘ ! XXI Dzień Papieski_1

Gminna Olimpiada Wiedzy 2021

wydarzenia wrzesień_6Już po raz kolejny w Domu Kultury w Kałuszynie odbyła się  Gminna Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i  Przedsiębiorczości. Koordynatorem był  Pan Jerzy Grabowski – doradca rolnośrodowiskowy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Mińsku Mazowieckim, współpracujący z Gminą Kałuszyn.

Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”- nabór wniosków przez ARiMR

ARiMR ogłosiła nabór wniosków na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

Od 20 października do 30 listopada 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie prowadziła nabór wniosków na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”.

Senioriada

wydarzenia wrzesień_429 września na stadionie miejskim w Kałuszynie członkowie klubu Senior + z Kałuszyna i Siennicy zorganizowali wspólną senioriadę złożoną z konkurencji sprawnościowych, strzelania z łuku i rzutu kaloszem do beczki. Świetną zabawę w jesiennych promieniach słońca zakończył wspólny poczęstunek przygotowany przez OPS w Kałuszynie.

Dodatkowe informacje