Jak przetrwać upały...

  • Drukuj

Upał jest wtedy, gdy temperatura powietrza przy powierzchni ziemi przekracza 30°C. W ciągu dnia, najwyższa temperatura występuje pomiędzy godziną 15 a 18, a nie jak się powszechnie sądzi – w południe, zaś największe promieniowanie UV notowane jest w godzinach 12.00-13.00.

 Jak przetrwać  upały ...