Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Punkt konsultacyjny "Czyste Powietrze"

Czyste Powietrze_1 Od dnia 03.01.202r. Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze w Gminie Kałuszyn działa według nowych zasad, tj.

 

 

 

Punkt czynny będzie:

 

 

 

Poniedziałki w godz. 14.00.-19.00

 

 

 

wtorki w godz. 15.00.-19.00

 

 

 

środy  w godz. 15.00.-16.00

 

 

 

w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie (wejście od pomieszczeń po policji).

 

 

 

W punkcie udzielane będą informacje o Programie Czyste Powietrze, mieszkańcy uzyskają wsparcie w zakresie przygotowywania Wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie Czyste Powietrze, pomoc  przy  rozliczeniu  przyznanego dofinansowania,  w  tym  przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

 

 

Informacje można również uzyskać pod nr tel. 692 913 877 w godzinach funkcjonowania punktu.

 

 

Dodatkowe informacje