Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

OGŁOSZENIE 08.12.2014

logoZdjęcie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kałuszyn dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 21 866,00 zł.

www.wfosigw.pl

OSZUŚCI „NA KREWNIAKA” OKRADLI MAŁŻEŃSTWO Z MIŃSKA MAZOWIECKIEGO

Policjanci z Mińska Mazowieckiego chcą przestrzec  przede wszystkim starszych ludzi, aby nie przekazywali pieniędzy żadnym obcym osobom, wysłanym jako pośrednicy przez ich krewnych. W taki właśnie sposób oszuści działający metodą „na krewniaka”  wprowadzili w błąd starsze małżeństwo z Mińska Mazowieckiego, które przekazało znaczną kwotę pieniędzy, myśląc że pomaga swojej córce. Policjanci przypominają, aby w przypadku jakiegokolwiek telefonicznego kontaktu i namawiania do przekazania pieniędzy krewnym, jeżeli pojawi się choćby cień podejrzenia że to nie są oni, radzimy telefonować do oficera dyżurnego tel. 25 759 72 00, na numery alarmowe 997 i 112 i specjalną całodobową linię Komendy Stołecznej Policji tel. 22 60 33 222.

Nikt nie spodziewa się kontroli GIODO!

Czy wszyscy przedsiębiorcy mają świadomość obowiązków związanych z ochroną danych osobowych? Czy dopełniają wymogu rejestracji zbiorów danych? Czy wdrażają w firmach polityki dotyczące bezpieczeństwa i są gotowi na wypadek kontroli GIODO? Praktyka pokazuje, że nie.
Nawet jeśli firmy zdają sobie sprawę z ciążących na nich obowiązków i wysokich kar za ich nieprzestrzeganie, to często bagatelizują problemy związane z ochroną danych osobowych, skupiając się na innych palących problemach. Trzeba przecież pamiętać o podatkach i deklaracjach, o ZUS i PIP, o przepisach BHP i licznych obowiązkach wynikających z prawa pracy...

Zarybianie zalewu “Karczunek”

Zarybianie zalewu_3Gmina Kałuszyn rozpoczęła zarybianie zalewu “Karczunek”. Na początek wpuszczono do zbiornika 100 kg leszcza, a w grudniu planuje się dalsze zarybienie i zakup karpia, lina, płoci, szczupaka oraz karasia złotego.

Targowisko „MÓJ RYNEK” w Kałuszynie otwarte.

W sobotę w dniu 8 listopada  br. odbyło się uroczyste otwarcie  targowiska miejskiego  "Mój Rynek" w Kałuszynie. W uroczystości udział wzięli: Burmistrz Kałuszyna Marian Soszyński, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej ks. prałat dziekan   Władysław Szymański, radni Rady Miejskiej w Kałuszynie, kupcy i licznie zebrani mieszkańcy gminy Kałuszyn.
          Burmistrz Marian Soszyński witając  licznie zebranych mieszkańców Kałuszyna  zapoznał  zebranych z historią przebudowy targowiska. Następnie  ks. Władysław Szymański dokonał poświęcenia krzyża powstańczego i targowiska.  Po czym zwrócił się do mieszkańców z apelem o poszanowanie działań , które służą społeczeństwu i życzył by ten rynek służył wszystkim dla ich dobra.

EKOpozytyw Mazowsza – nagrody WFOŚiGW w Warszawie

Mazowieckie instytucje na przestrzeni ponad 20 lat działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymały z jego środków ponad 4 mld zł na finansowanie zadań proekologicznych. Za te pieniądze zostało zrealizowanych ponad 19 tysięcy inwestycji. Efekty środowiskowe widać na każdym kroku w całym województwie mazowieckim i trudno je wszystkie wyliczyć.

OGŁOSZENIE - Azbest

logo NFOSiGWlogo WFOSiGWZdjęcie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kałuszyn dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 13 499,00 zł.

www.wfosigw.pl                       www.nfosigw.gov.pl

Uroczyste odsłonięcie pomnika "Złoty Ułan"

złoty ułan    W tym roku przypada 75 rocznica wybuchu II wojny światowej, w tym bitwy o Kałuszyn stoczonej w dniach 11-12 września 1939 r.
    Celebracja rocznicy rozpoczęła się w Kałuszynie w dniu 12 września, uroczystością o charakterze religijno-patriotycznym, przeprowadzoną na Placu Kilińskiego oraz cmentarzu parafialnym, z udziałem pocztów sztandarowych, rodzin weteranów walk, kombatantów, Starosty Mińskiego, władz samorządowych Miasta i Gminy Kałuszyn oraz licznie zgromadzonych mieszkańców i gości, w asyście kompanii honorowej 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim oraz Orkiestry Wojskowej z Siedlec. Kulminacyjną część uroczystości stanowiła msza święta odprawiona na miejscowym cmentarzu parafialnym przy grobach żołnierskich przez księdza kapelana kpt. Karola Skopińskiego oraz apel poległych z salwą honorową i składaniem kwiatów.

Informacja o możliwości ubiegania się o mikrodotację w ramach programu FIO-Mazowsze Lokalnie

W okresie od czerwca 2014 r. do grudnia 2016 r., Stowarzyszenie Europa i My planuje przyznać ok 600 mikrodotacji w wysokości do 5 tysięcy złotych każda. Łączna pula środków, które przeznaczymy na granty wynosi ponad 2,1 mln zł i podzielona jest na minimum trzy konkursy wciągu trzech lat.

Opracowanie i wydanie Przewodnika turystycznego - Gmina Kałuszyn

Gmina Kałuszyn realizuje projekt „Opracowanie i wydanie Przewodnika turystycznego - Gmina Kałuszyn" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

Celem operacji jest rozwijanie turystyki na obszarze objętym LSR.

W ramach realizacji operacji Gmina Kałuszyn wydała "Przewodnik turystyczny - Gmina Kałuszyn". Przewodnik zawiera:

  • informacje dotyczące Gminy Kałuszyn
  • informacje gdzie można spędzić ciekawie czas
  • historię miasta
  • zabytki architektury Gminy Kałuszyn
  • edukacja
  • kultura
  • wydarzenia kulturalne
  • aktywność sportowa
  • obiekty sportowe.

Bezpłatny przewodnik jest dostępny w Gminie Kałuszyn, Bibliotece Publicznej w Kałuszynie, Domu Kultury w Kałuszynie, Szkołach na terenie Gminy Kałuszyn.

Chroń swój dowód osobisty!!!

W związku z coraz częstszą praktyką pobierania pod zastaw dowodu osobistego przypomina się, że zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, dowodu osobistego nie wolno zatrzymywać, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie. Zatrzymanie cudzego dowodu osobistego stanowi bowiem wykroczenie, a jego sprawcy grozi za to kara ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo kara grzywny (art. 55 pkt 2 wymienionej ustawy).

Finał Konkursu „Przyjazna wieś”

Gmina Kałuszyn laureatem III miejsca w zakresie infrastruktury.
Podczas posiedzenia Komisji Konkursowej w dniu 31 października 2013 roku,

Finał II edycji konkursu „Najpiękniejsze parki Mazowsza”

Gmina Kałuszyn laureatem pierwszego miejsca konkursu „Najpiękniejsze parki Mazowsza” w kategorii: skwer.

relacja ze spotkania...

Dodatkowe informacje