Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Kolejne inwestycje w infrastrukturę sportową w gminie Kałuszyn.

Zakończyły się prace na stadionie sportowym przy ulicy 1-go Maja w Kałuszynie, polegające na budowie zadaszenia trybun sportowych oraz zakupie i montażu systemu nagłaśniającego.

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Gmina Kałuszyn bierze udział w projekcie „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Informacja - święta 2020 bez Covid19

Informujemy, że strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sinołęce w dniu 19 i 28 grudnia 2020r. na terenie gminy Kałuszyn przeprowadzą dezynfekcję przystanków autobusowych, placów zabaw oraz ławek w parku miejskim w celu przeciwdziałania Covid-19. Zadanie jest realizowane pod tytułem święta 2020 bez Covid19 i zostało wsparte finansowo przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Ogłoszenie

Od dnia 14-12-2020 kursy wykonywane do Warszawy i z Warszawy przez Mińsk Mazowiecki kursują przez: Trzebuczę, Milew, Mroczki (w lewo do Kałuszyna).

 

Trasa oznaczona na kolor zielony

Informacja dotycząca podziału drugiej transzy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Szanowni Państwo.

W nawiązaniu do trwającej medialnej dyskusji, dotyczącej podziału drugiej transzy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych związanych ze złagodzeniem skutków COVID -19, informuję, że Gmina Kałuszyn złożyła pięć wniosków o uzyskanie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych związanych ze złagodzeniem skutków COVID-19, które dotyczyły następujących inwestycji:

Objazd drogi Wity-Mroczki Małe

W związku z rozpoczynającą się od dnia 25 listopada 2020 roku przebudową drogi powiatowej Nr 2247W Kałuszyn – gr. powiatu na odcinku od km 0+770 do km 2+735

Dzień Pracownika Socjalnego 2020

       Dzień Pracownika Socjalnego to  Święto wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych,  obchodzone 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej

z dnia 29 listopada 1990 r.

Obchody upamiętniające 102 Rocznicę Odzyskania Niepodległości

pomnikObchody upamiętniające 102. Rocznicę Odzyskania Niepodległości rozpoczęły się o godz. 11.00  Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi  Panny  w Kałuszynie,

Dzień Seniora 2020

kwiaty        Corocznym zwyczajem w Naszej Gminie było spotkanie   w miejscowym Domu Kultury  by wspólnie świętować  „ Dzień  Seniora”. Spotkaniom tym towarzyszyły  m. in.   życzenia,  występy artystyczne, w scenariuszu obowiązkowo musiał być występ w wykonaniu samych Seniorów. W tym roku ze względu na trudny okres pandemii nie możemy się spotkać.

Jak można szybko spisać gospodarstwo rolne?

Rolnikom zostało już naprawdę niewiele czasu na wypełnienie obowiązku spisowego. Warto więc skorzystać z metody, która pozwala to zrobić możliwie szybko, bezpiecznie i wygodnie. Samospis internetowy – bo o nim mowa – mimo niezaprzeczalnych zalet pozostaje na Mazowszu stosunkowo rzadko wybieraną opcją.

Dodatkowe informacje