Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Dzień Dziecka w Parku Miejskim

7 czerwca w Parku Miejskim w Kałuszynie zorganizowano obchody Dnia Dziecka. Nasi najmłodsi mieszkańcy nie mogli się nudzić tego dnia.

Czytaj więcej...

Ceremonia pogrzebowa szczątków żołnierzy francuskich i rosyjskich w Kałuszynie

link do filmu20 maja na cmentarzu parafialnym w Kałuszynie, odbył się pogrzeb szczątków żołnierzy francuskich i rosyjskich, które wydobyli archeolodzy w trakcie prac budowlanych na terenie targowiska miejskiego.

Ceremonii pogrzebowej przewodzili: proboszcz parafii rzymsko-katolickiej ks. kanonik Władysław Szymański oraz proboszcz prawosławnej parafii Świętej Trójcy z Siedlec ks. Sławomir Kochan. W pogrzebie wzięli także udział: przedstawicielka Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Halina Lipke, Naczelnik Wydziału Krajowego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie Adam Siwek, Alieksiej Fomiczew z Ambasady Rosyjskiej, władze samorządowe gminy Kałuszyn oraz młodzież szkolna.

Po krótkiej modlitwie szczątki zostały złożone do grobu.

Niestety nie obyło się bez zgrzytów, bowiem pięcioosobowa grupka, okazując brak szacunku dla cmentarza oraz ceremonii pochówku zakłóciła jej przebieg – szczegóły w filmie poniżej.

film...

Dofinansowanie z WFOŚiGW

Uprzejmie informujemy iż osoby zainteresowane ubieganiem się o dofinansowanie zakupu i montażu kolektorów słonecznych oraz zakupu i montażu pomp ciepła mogą składać wnioski do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Regulamin oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej
 
http://wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy-2015-osoby-fizyczne

Maluch edycja 2015

logo_maluchNa podstawie przeprowadzonego badania ankietowego dotyczącego zapotrzebowania na usługi związane z opieką nad dziećmi w wieku do trzech lat, uwzględniając potrzeby mieszkańców Gmina Kałuszyn złożyła wniosek o dofinansowanie utworzenia żłobka w ramach Resortowego Programu "Maluch edycja 2015".
Wniosek został pozytywnie oceniony i umieszczony na liście rankingowej ofert zakwalifikowanych do dofinansowania.
Informuję iż prace przy rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku po rehabilitacji przy ul. Zamojskiej rozpoczną się w czerwcu natomiast w listopadzie planowane jest przyjęcie dzieci do żłobka.


Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

Opracowanie monografii Kałuszyna z lat 1416-2016

W związku ze zbliżającymi się obchodami w przyszłym roku  600-lecia pierwszych wzmianek o parafii i mieście Kałuszyn gmina podjęła się opracowania monografii z lat 1416-2016.
Zwracam się z prośbą do wszystkich mieszkańców miasta i gminy oraz osób posiadających  dokumenty, zapiski,  zdjęcia  dokumentujące historię naszej parafii i gminy o udostępnienie ich w celu zeskanowania i ewentualnego opublikowania w przygotowywanej monografii. Udostępnione dokumenty i zdjęcia natychmiast po zeskanowaniu  zostaną zwrócone właścicielom.
    Osoby chętne do udostępnienia  zdjęć lub dokumentów proszone są o kontakt z pracownikami Urzędu Miejskiego:

  • sekretarzem  -panem Arkadiuszem Czyżewskim (tel. 25/7576 026, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
  • lub inspektorem ds. gospodarki nieruchomościami, komunalnej i  promocji gminy  - panią Małgorzatą Chrościcką (tel. 25/7576 618 wew. 15, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ze względu na zaawansowanie prac prosimy o nawiązanie kontaktu do końca maja br.

Burmistrz Kałuszyna
/-/Marian Soszyński

Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi

Gmina Kałuszyn realizowała projekt „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi”. W ramach zadania wykonano: roboty budowlane, roboty sanitarne, roboty elektryczne oraz zakupiono wyposażenie (meble, sprzęt AGD). Celem projektu było  umożliwienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz uaktywnienie działalności społeczno - kulturalnej mieszkańców wsi Falbogi poprzez modernizację, wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi, zagospodarowanie terenu oraz budowy pochylni dla niepełnosprawnych. Kwota całkowita projektu: 179 424,67 zł, a kwota dofinansowania:  94 357,00 zł.

Podsumowanie wyników badań archeologicznych na targowisku w Kałuszynie

W dniu 03.03.2015 r. w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie odbyło się spotkanie podsumowujące wyniki badań archeologicznych prowadzonych w dniach 15-23.07.2014 r. oraz 08.-29.09.2014 r. na targowisku w Kałuszynie przy ul. Chopina, przez archeologa Andrzeja Jankowskiego.
    Udział w spotkaniu wzięli min. archeolog Andrzej Jankowski, Antoni Oleksicki - Zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie, Halina Lipke - Radca Wojewody w Wydziale Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Adam Siwek - Naczelnik Wydziału Krajowego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie, antropolog dr Hanna Mańkowska-Pliszka, Jakub Wrzosek - przedstawiciel Narodowego Instytutu Dziedzictwa, dr Tadeusz Krawczak - Dyrektor Archiwum Akt Nowych w Warszawie, historyk dr Emil Noiński.

Czytaj więcej...

Nowe dowody osobiste od 1 marca 2015. Zobacz jak będą wyglądać

Od 1 marca 2015 będzie obowiązywał nowy wzór dowodu osobistego. Nowy dowód nie będzie zawierał już informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu osobistego.

Czytaj więcej...

INFORMACJA W SPRAWIE SKŁADANIA DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY I LEŚNY DLA OSÓB PRAWNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, SPÓŁEK NIEMAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Zgodnie z art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej są obowiązane składać w terminie do 31 stycznia organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklarację na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Druki deklaracji
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII/261/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wysokości  stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII/263/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII/264/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów informacji /deklaracji

Druk deklaracji podatkowej łącznej.pdf

Druk informacji podatkowej łącznej.pdf

OGŁOSZENIE 08.12.2014

logoZdjęcie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kałuszyn dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 21 866,00 zł.

www.wfosigw.pl

OSZUŚCI „NA KREWNIAKA” OKRADLI MAŁŻEŃSTWO Z MIŃSKA MAZOWIECKIEGO

Policjanci z Mińska Mazowieckiego chcą przestrzec  przede wszystkim starszych ludzi, aby nie przekazywali pieniędzy żadnym obcym osobom, wysłanym jako pośrednicy przez ich krewnych. W taki właśnie sposób oszuści działający metodą „na krewniaka”  wprowadzili w błąd starsze małżeństwo z Mińska Mazowieckiego, które przekazało znaczną kwotę pieniędzy, myśląc że pomaga swojej córce. Policjanci przypominają, aby w przypadku jakiegokolwiek telefonicznego kontaktu i namawiania do przekazania pieniędzy krewnym, jeżeli pojawi się choćby cień podejrzenia że to nie są oni, radzimy telefonować do oficera dyżurnego tel. 25 759 72 00, na numery alarmowe 997 i 112 i specjalną całodobową linię Komendy Stołecznej Policji tel. 22 60 33 222.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje