Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

SZACOWANIE SZKÓD W GOSPODARSTWACH ROLNYCH SPOWODOWANYCH SUSZĄ - 2015

W związku z sygnałami od rolników z terenu Gminy Kałuszyn  odnośnie szkód w uprawach wyrządzonych przez suszę Burmistrz Kałuszyna wystąpił do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o powołanie komisji do spraw szacowania szkód.

Czytaj więcej...

Uwaga - Upały

Oto kilka praktycznych rad, aby skutecznie się przed nimi chronić

 • Na okna oświetlane przez słońce zawiesić zacienienia, markizy, zasłony lub żaluzje, które mogą zredukować ilość ciepła słonecznego docierającego do domu nawet o 80%.
 • Odprowadzać ciepło na zewnątrz i utrzymywać chłodne powietrze wewnątrz. (Na noc okna otwieramy, na dzień zamykamy)

  Czytaj więcej...

UWAGA ROLNICY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

W okresie od 01.08.2015r. do 31.08.2015r. należy składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy załączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu  oleju napędowego w okresie od 01.02.2015r. do 31.07.2015r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2015r.
O zwrot podatku akcyzowego mogą ubiegać się rolnicy, którzy na dzień 1 lutego danego roku byli właścicielami lub współposiadaczami gospodarstwa rolnego. Wnioski należy składać w urzędzie gminy właściwym dla miejsca położenia użytków rolnych.
W roku bieżącym za 1 litr oleju napędowego przysługuje zwrot w wysokości 0,95 zł.
Limit roczny na 1 ha powierzchni użytków rolnych wynosi 81,70 zł.
Wnioski można pobrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kałuszynie w pokoju nr 12a.

wniosek...

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

Czytaj więcej...

Komunikat - PSP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim zwraca się z gorącym apelem o bezpieczne korzystanie z akwenów i zachowanie szczególnej ostrożności podczas kąpieli i zabaw nad wodą. Poniżej przedstawiamy kilka uwag na w/w temat.

Czytaj więcej...

Opłaty nad Zalewem w Kałuszynie

Opłaty za korzystanie z obiektu Zalew Karczunek

 1. Jednorazowa (jednodniowa) opłata parkingowa - w wysokości 10 zł, od samochodu lub motocykla
 2. Opłata w formie jednorazowego biletu za wejście na teren obiektu:
  • dziecko do lat 12 – 2 zł;
  • pozostałe osoby – 5 zł.
 3. Mieszkańcy Gminy Kałuszyn mogą uiścić opłatę abonamentową, w formie wykupu sezonowej Karty Stałego Użytkownika, w wysokości:
  • dziecko do lat 12 – 2 zł;
  • pozostałe osoby – 5 zł.

 Opłaty za korzystanie z obiektu Zalew Karczunek w Kałuszynie – w zakresie korzystania z łowiska ryb

 1. Za korzystanie z łowiska ryb, ustala się opłatę dobową w formie jednorazowego biletu - w wysokości 20 zł od osoby.
 2. Mieszkańcy Gminy Kałuszyn oraz członkowie Koła Wędkarskiego w Kałuszynie mogą uiścić opłatę abonamentową, w formie wykupu rocznej Karty Stałego Użytkownika Łowiska, w wysokości:
  • osoby do lat 18 – 100 zł;
  • pozostałe osoby – 150 zł.

 

Regulamin amatorskiego połowu ryb nad zalewem w Kałuszynie.


Regulamin miejsca wykorzystywanego do kąpieli zlokalizowanego na "Zalewie Karczunek” w Kałuszynie

 1. Miejsce wykorzystywane do kąpieli jest strzeżone w godzinach 1000 – 1800, gdy wywieszona jest biała flaga.
 2. Kolory flag oznaczają:
  • biała – kąpiel dozwolona,
  • czerwona - zakaz kąpieli.
 3. Do korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli, uprawnione są osoby posiadające aktualny bilet wstępu lub Kartę Stałego Użytkownika.
 4. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli oraz kąpać się, wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 5. Opiekunowie grup zorganizowanych, wycieczek, kolonii itp. proszeni są o zgłoszenie grup do kierownika zespołu ratowniczego.
 6. Zabrania się wstępu i przebywania na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli, osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu.
 7. Akwen strzeżony dla osób nie umiejących pływać o głębokości do 1,2 m, wyznaczony jest pomostem.
 8. Ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z kąpieli zaleca się wzajemną obserwację, a w razie potrzeby udzielenie pomocy.
 9. Ratownikami są osoby noszące ubiór z emblematami RATOWNIK.
 10. Osoby korzystające z miejsca wykorzystywanego do kąpieli, zobowiązane są ściśle stosować się do zaleceń ratownika.
 11. Osobom znajdującym się na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli, nie wolno:
  • przekraczać stref wyznaczonych w miejscu wykorzystywanym do kąpieli,
  • niszczyć urządzeń i sprzętu przynależnych do miejsca wykorzystywanego do kąpieli,
  • zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności hałasować, popychać, wrzucać inne osoby do wody,
  • zaśmiecać i brudzić teren miejsca wykorzystywanego do kąpieli oraz plaży.
  • wprowadzanie psów na teren miejsca wykorzystywanego do kąpieli i plaży.
 12. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu usuwane będą z terenu miejsca wykorzystywanego do kąpieli, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania o wykroczeniach.
 13. Osoby korzystające ze sprzętu wodnego lub urządzeń przynależnych do miejsca wykorzystywanego do kąpieli, ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

Deklaracje - Żłobek

Szanowni Państwo
W związku z przewidywanym terminem (02.11.2015) otwarcia żłobka w Kałuszynie, zwracamy się do osób zainteresowanych o składanie wstępnej deklaracji zapisu dzieci.

Deklaracje prosimy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kałuszynie do dnia 14.08.2015r.

deklaracja.pdf

Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

Kiermasz rzeczy zbędnych

Otwieramy w Kałuszynie na  terenie  Targowiska Miejskiego ”Mój Rynek”
Kiermasz rzeczy zbędnych

Przyjdź, zobacz, kup, sprzedaj lub zamień.
   
Zaczynamy już 4 lipca br. Kiermasz będzie działał w każdą sobotę, w godz.09.00 - 14.00

Jeśli masz w domu, piwnicy, garażu, na strychu zbędne ubrania, zabawki, ciekawe starocie, będziesz mógł sprzedać je lub wymienić bez żadnych dodatkowych opłat.

Każdy sprzedający lub wystawca zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu kiermaszu.
ZAPRASZAMY!!!

Kałuszyn, historia - prawda i mity

ikonaPrezentujemy państwu film zatytułowany „Kałuszyn, historia - prawda i mity”, obrazujący przebieg prac budowlanych i archeologicznych na targowisku w Kałuszynie oraz towarzyszące temu wydarzenia.

Konkurs Poprawy Warunków Pracy

trwa 43. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Celem konkursu jest wyróżnianie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a także opracowań naukowych, których zastosowanie przyczyniło się do poprawy warunków pracy. Konkurs promuje także projekty edukacyjne i popularyzujące tematykę bezpieczeństwa oraz ochrony człowieka w środowisku pracy.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje