Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Środki ochrony indywidualnej strażaków otrzymane od Samorządu Województwa Mazowieckiego

 W  związku z panująca pandemią  koronawirusa SARS CoV-2 Gmina Kałuszyn  otrzymała nieodpłatnie od Samorządu Województwa Mazowieckiego  środki ochrony indywidualnej  z przeznaczeniem do realizacji działań przez jednostki OSP włączone do KSRG.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze

SP ZOZ w Kałuszynie - POZ zatrudni Rejestratorkę Medyczną

Czytaj więcej...

Zgłoś chęć głosowania korespondencyjnego (dla osób mieszkających w Polsce)

Departament Rozwoju Usług Ministerstwa Cyfryzacji informuje, że na platformie gov.pl dostępne są następujące elektroniczne usługi wyborcze:

Czytaj więcej...

Debata nad raportem o stanie Gminy Kałuszyn za 2019 rok

      Rok 2020 jest kolejnym, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713)   wójt/burmistrz   zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić radzie gminy  raport o stanie gminy.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie - wideokonferencja dla przedsiębiorców

W związku dużym zainteresowaniem przedsiębiorców formami wsparcia w ramach Tarczy antykryzysowej Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje, że w dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 13.00 odbędzie się wideokonferencja z udziałem pana Antoniego Jana Tarczyńskiego - Starosty Mińskiego, pana Witolda Kikolskiego - Wicestarosty oraz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - pani Grażyny Borowiec - Dyrektora Urzędu, pani Anny Laskowskiej - Kierownika Działu Rynku Pracy i pani Ewy Cinkowskiej Kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Czytaj więcej...

Informacja KOWR o Platformie Żywnościowej

Przekazujemy informację Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o uruchomieniu giełdy obrotu towarami rolno-spożywczymi pod nazwą Platforma Żywnościowa. Poniżej informacja KOWR.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie internetowej www.platformazywnosciowa.com.pl

informacja.pdf

Dodatkowe informacje