Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

::: 4 października 2009 :::

Chciałbym się dowiedzieć, czy Radny z Olszewic w ogóle rozmawiał z Panem na temat dokończenia chodnika i poprawy stanu już istniejącego?.
Czy ewentualnie taka inwestycja wchodzi w grę w najbliższym roku.
Codziennie dzieci wracające ze szkoły są zmuszone chodzić po ulicy, wiadomo natężenie ruchu rośnie.
K. Milewski
 
Tak były prowadzone rozmowy z radnym oraz Panią Jadwigą Śledziewską – sołtysem w sprawie budowy i remontu chodnika na ulicy Wojska Polskiego.
Jednocześnie informuje, że wystąpiłem do Zarządu Powiatu Mińskiego o wprowadzenie do planu na 2010 rok remontu ulicy Wojska Polskiego.
 
Pozdrawiam
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

::: 4 września 2009 :::

Witam!Chcę się dowiedzieć co będzie z obiecanym ogrodzeniem szkoły w Chrościcach,gdzie podziały się pieniądze tj.35tyś.przeznaczone na ten cel?Jak również gdzie jest obiecany przystanek{wiata)dla dzieci we wsi Abramy?
Beata
 
 W odpowiedzi na  zapytanie z dnia 04.09.2009 r w sprawie ogrodzenia szkoły w Chrościcach oraz wiaty , przystanku dla dzieci we wsi Abramy informuję , że:
Ad . Ogrodzenie szkoły w Chrościcach
Środki zabezpieczone w budżecie w wysokości 35.000 zł na wykonanie ogrodzenia całego terenu okazały się niewystarczające. W związku z otrzymaniem dofinansowania z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych kwoty 55.000 zł na modernizację drogi dojazdowej w Chrościcach  Rada Miejska w Kałuszynie podjęła decyzję  o przesunięciu środków z ogrodzenia na modernizację drogi, której modernizację rozpoczęto już w 2008 roku i jej zakończenie w 2009 zostało potraktowane jako zadanie priorytetowe.
 Ad. Przystanek ( wiata) dla dzieci we wsi Abramy.
 W powyższej sprawie proszę o kontakt z Sołtysem wsi, który na zebraniu wiejskim poinformuje o wszystkich sprawach dotyczących wsi w tym również o ewentualnych planach budowy wiaty .
 
Pozdrawiam
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

::: 10 lipca 2009 :::

 P. Burmistrzu
cieszy mnie że mogę przeczytać o wszelkich inwestycjach ale chciałabym wiedzieć dlaczego na innych wsiach są robione drogi, kanalizację. Moje pytanie jest takie czy Leonów należy do gminy ?
Bo chyba tylko na papierze.
Proszę sobie przyjechać i zobaczyć jak wygląda droga która rzekomo miała być poprawiona a został tylko wysypany piach i nawet nie rozgarnięty koleiny są takie że nie można przejechać samochodem ani przejść piechotą .
Agnieszka Zalewska
 

W nawiązaniu do Pani e-maila informuję, że żwir nawieziony na drogę gminną w Leonowie (od strony Jędrzejowa) ma na celu poprawę stanu drogi. W miesiącu sierpniu Gmina planuje bowiem przeprowadzić stabilizację cementem w/w grogi, a do tego niezbędny jest świeży żwir. Wysypany żwir został rozgarnięty przez dostawcę na grubość odpowiednią do stabilizacji i wyprofilowany równiarką. W przypadku trudności z przejazdem prosimy o korzystanie z drobi asfaltowej. Za utrudnienia w ruchu przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość

 
Pozdrawiam
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

::: 27 maja 2009 :::

Dlaczego  nie ma  aktualnych informacji o gospodarstwach agroturystycznych  działających  na  terenie  gminy Kałuszyn i  możliwościach noclegów oraz wyżywienia ?
 pozdrawiam  Paweł  Goźliński
 
W nawiązaniu do Pańskiego zapytania „dlaczego nie ma aktualnych informacji o gospodarstwach agroturystycznych…” uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie nie prowadzimy działu informacji o działalności gospodarczej
 
Pozdrawiam
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

::: 09 kwietnia 2009 :::

Szanowny Panie Burmistrzu wizualizacja koncepcji zagospodarowania parku jest ciekawa, ale patrząc na sprawę realnie pragnę zapytać jaki jest wstępny koszt tej inwestycji i czy w obliczu baraku kanalizacji i zadawalającej nawierzchni wielu dróg jawi się ona zasadną?
Proszę również o interwencję w Zarządzie Dróg Powiatowych  w sprawie drogi Milew - Mroczki a dokładniej jej fragmnentu, który notorycznie jest zalewany wodą oraz piaskiem, chyba nikt tam nigdy nie dokonywał oczyszczaniaa przyda się celem utzrymania stanu nawierzchni.
Na koniec chciałbym jeszcze zapytać czy prawdą jest, iż gmina Kałuszyn nie otrzymała zwrotu cześci wydatków od Starostwa Powiatowego z racji wykonania na jej koszt chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Kałuszyn.
Pozdrawiam Krzysztof
 
Szanowny Panie Krzysztofie
Dziękuje za opinie w sprawie koncepcji zagospodarowania parku i zadane pytania.
Wstępne koszty przebudowy parku są szacowane na około 700.000 zł.  500.000 zł planujemy pozyskać ze środków unijnych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”: objętego PROW. Są to środki, które mogą być przeznaczone tylko na tego typu prace oraz rekreację i renowację zabytków
Realizacja tej inwestycji nie będzie miała więc większego wpływu na realizacje innych zadań.
W sprawie drogi Milew-Mroczki podejmowane są starania o jej przebudowę i poprawę bieżącego jej utrzymania.
Wszystkie roboty wykonane na drogach powiatowych zarządzanych przez gminę t.j. przebudowa ul. Barlickiego, chodniki i nowa nawierzchnia bitumiczna, ul. Mostowa – chodniki, zostały w całości wykonane ze środków Starostwa Powiatowego
Wartość wykonanych prac wyniosła 332.390,57zł Starostwo przekazało nam 346.000 zł. Dwie raty po 140.000 zł i trzecia rata w wysokości 66.000 zł została przekazana w dniu 15.12.2008r.
Różnica w środkach wydanych  na inwestycje a otrzymanych została wykorzystana na bieżące utrzymanie dróg.

Pozdrawiam
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

::: 28 marca 2009 ::

Witam Panie Burmistrzu tak ładnie Pan zachwala inwestycje. A zapomniał Pan o ulicy Nowej tam także mieszkają ludzie. Ulica jest zniszczona przez kanalizację.
Kiedy łaskawie Pan coś w tej sprawie zrobi. Lecz jak znam życie zapewne nic. Oby tak dalej.

Michał Borkowski
 
W odpowiedzi na pytanie informuję, że stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie nie zachwalam inwestycji, ale informuję mieszkańców o ich wykonaniu. Kolejność przebudowy ulic jest ustalona w oparciu ilość nieruchomości, które uzyskają poprawę dojazdu na posesję w wyniku przebudowy ulicy. Na ulicę Nową o długości 103 mb jest opracowany projekt techniczny według którego tylko dwie nieruchomości uzyskają poprawę dojazdu. W roku bieżącym planowana jest przebudowa ulic na osiedlach za szkołą i cmentarzem. Na ulicy Nowej w br. zostaną wykonane prace polegające na wyrównaniu nawierzchni.

Pozdrawiam serdecznie
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

::: 14 marca 2009 :::

Witam  serdecznie Panie Burmistrzu, chcę zapytać, kiedy będzie można użytkowac boisko dla miszkańców nie uczących się, oraz w jakich godzinach?

W odpowiedzi na przesłane pytanie informuję, że termin oddania boiska Orlik jest 30 kwietnia 2009r. Proponowany termin korzystania z boiska przez mieszkańców od maja 2009r. w godzinach 16.00 do 21.00 w dni nauki szkolnej, natomiast w wakacje i pozostałe dni wolne od nauki, boisko będzie czynne od 10.00 do 21.00 z przerwą w godzinach ustalonych z trenerem środowiskowym.


Pozdrawiam serdecznie
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

::: 8 grudnia 2008 :::

Witam  serdecznie Pana Burmistrza mam pytanie czy to  prawda ze odbedzie  sie modernizacja budynku po  starej aptece tam  gdzie znajduje sie OPS?
Barbara Mroczek

W odpowiedzi na Pani pytanie informuję, że planowana jest modernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 22 w Kałuszynie ( budynek po m.in. aptece ). Budynek będzie przeznaczony na  świadczenie usług rehabilitacyjnych z możliwością swobodnego dostępu osobom niepełnosprawnym i starszym.  W 2009 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Pozdrawiam serdecznie
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszynai

::: 17 listopada 2008 :::

Mam Pytanie, o co chodzi w przetargach, jak słyszałem w TV kompleks boisk w ramach Orlika zawiera i oświetlenie i budynek socjalny. Tymczasem patrząc na przetargi i ich rozstrzygnięcia tak nie jest? Moge prosić o wyjaśnienie?
Kazimierz Olszewski
 
W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” będą wybudowane w Kałuszynie : dwa boiska o sztucznej nawierzchni, budynek stanowiący zaplecze sanitarno-szatniowe wraz z niezbędnymi mediami (woda, kanalizacja, energia elektryczna), ogrodzenie i oświetlenie terenu. Ze względów technicznych przetargi i realizacja tego przedsięwzięcia odbywa się w dwóch etapach :
I etap – boiska i ogrodzenie terenu
II etap – budynek sanitarno – szatniowy wraz z mediami, oświetlenie terenu

Pozdrawiam serdecznie
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszynai

::: 20 pazdziernika 2008 :::

Witam! Chciałabym się dowiedzieć czy jest planowane i ewentualnie kiedy podłączenie do kanalizacji ulicy Warszawskiej od strony Mińska Maz. Może dałoby się to jakoś zrobić przy okazji wykonywania obecnie kanalizacji w Olszewicach?
Pozdrawiam  Agnieszka Drabarek


W odpowiedzi na Pani e-maila w sprawie wykonania kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej od strony Mińska Mazowieckiego Urząd Miejski w Kałuszynie informuje, że inwestycja taka nie jest planowana do wykonania w latach 2008-2009.  Nie możemy  tej inwestycji wykonać przy okazji budowy kanalizacji we wsi Olszewice (jak Pani sugeruje w swoim piśmie) ponieważ nie posiadamy dokumentacji projektowej.
O podjęciu prac projektowych mieszkańcy zostaną powiadomieni.

Pozdrawiam serdecznie
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszynai

::: 07 września 2008 :::

Czy jest coś planowane w kierunku rozwoju miasta? tzn. rozbudowy, ściągnięcia ludzi chetnych zamieszkać miasto? Chodzi o promocję.

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że:

  • W planach zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn zabezpieczone są uzbrojone tereny pod budownictwo mieszkaniowe.
  • Prowadzona jest budowa obiektów wypoczynku i rekreacji.
  • Pozyskiwane są  tereny dla przyszłych inwestorów.
  • Prowadzona jest rozbudowa bazy szkolnej i kulturalnej
  • Systematycznej poprawie ulega estetyka miasta.
  • Prowadzone są prace mające na celu poprawę infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy.
  • Planowana jest budowa autostrady z węzłem w Ryczołku i ewentualnie Groszkach Starych
  • Wszystkie istotne dla społeczeństwa informacje zamieszczane są na stronie internetowej urzędu, która jest głównym narzędziem promocji. Gmina promuje się poprzez różnego rodzaju wydawnictwa. Mieszkańcy mają zabezpieczony dostęp do Internetu drogą sieciową i radiową.


Pozdrawiam
Marian Soszyński

::: 07 sierpnia 2007 :::

Witam serdecznie.
Jako mieszkaniec ul. 9-maja w Kałuszynie mam kilka pytań związanych z prowadzoną obecnie inwestycja (budowa ulicy):
1. czy odbywać się będzie odbiór chodników przed posesjami z udziałem właścicieli posesji? (mam uwagi, co do jakości wykonania a ekipy pracownikówjak na razie nie reagują na nie)
2. czy w związku z faktem, że ulica 9-maja jest dość wąska przewidziany jest zakaz pozostawiania na niej samochodów ciężarowych, które utrudniają przejazd?
3. czy jezdnia na ulicy 9-maja zostanie wyposażona w ograniczenia szybkości jazdy jak to się zwykle dzieje na drogach osiedlowych?
Byłoby mi miło uzyskać odpowiedz na powyższe pytania. Z pozdrowieniami
Wojciech Piotrkowicz

Witam serdecznie
W odpowiedzi na Pana pytanie informuję:
Odbiór chodników odbędzie się łacznie z całym zadaniem tzn. budową ulicy po zgłoszeniu zakończenia prac przez wykonawcę. Nie przewidujemy udziału mieszkańców w odbiorze końcowym inwestycji. Natomiast w trakcie budowy prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag i watpliwosci do kierownika budowy, inspektora nadzoru lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim. W ten sposób bedzie można na bieżąco wprowadzać korekty na budowie. Po zakończeniu budowy zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu na ulicy 9-go Maja zgodnie z projektem budowlanym. Znaki drogowe winny rozwiązać sprawy, które porusza Pan w swoim pytaniu.

Pozdrawiam
Zofia Wołkiewicz

::: 20 lutego 2007 :::

Panie Burmistrzu !
Dlaczego na stronie UM w Kałuszynie brak jest informacji o zakładach usługowych działających na terenie miasta i gminy. To jest bardzo ważne dla zwykłego Kowalskiego. Ja mieszkam na stałe w Warszawie ale mam działkę na terenie gminy Kałuszyn i przez pół roku pół roku od wiosny do jesieni przebywam na działce. W tej chwili interesuje mnie czy na terenie gminy istnieje zakład szklarski?
Serdecznie pozdrawiam, Marian Szymoński

Serdecznie dziękuję za zainteresowanie sprawami naszej Gminy. Zgłoszone uwagi zostaną uwzględnione w dalszej pracy nad zawartością strony. Odpowiadając na pytanie dot. zakładu szklarskiego informuję, ze na naszym terenie nie ma zakładu świadczacego takie usługi.

Pozdrawiam
Marian Soszyński - burmistrz

::: 9 sierpnia 2006 :::

Zapytam ponownie, bo nie odstałem jeszcze odpowiedzi na zadane pytanie (pomimo aktualizacji danych wczoraj) czy prawdą jest, że ulica 9-maja uzyska nawierzchnię i chodniki. Jeśli tak to kiedy?
Pozdrawiam, Wojtek.

W nawiązaniu do zadanego pytania: prawdą jest, że ulica 9-go Maja uzyska nową nawierzchnię i chodniki. Obecnie wykonywana jest dokumentacja na tę ulicę z terminem realizacji do 31 października br. Rozpoczęcie budowy nastąpi po zaplanowaniu i uchwaleniu zadań inwestycyjnych przez Radę Miejską następnej kadencji. Jednoczesnie przepraszam za zwłokę w udzieleniu odpowiedzi, spowodowane było to moim pobytem na urlopie wypoczynkowym.

Pozdrawiam
Zofia Wołkiewicz

::: 26 lipca 2006 :::

Dowiedziałem się, że planowana jest budowa drogi (asfaltowej?) i chodników na ul. 9-maja w Kałuszynie.
Czy to prawda a jesli tak to kiedy można się spodziewać rozpoczęcia inwestycji?
P.S. Super, że jest strona www Kałuszyna. Gratuluję pomysłu. Brakuje jeszcze trochę informacji (linki nie aktywne) ale to rozumiem nastąpi w przyszłosci. Nie znalazłem również informacji o ilości mieszkańców i historii miasta.
Pozdrawiam Serdecznie.
Wojciech Piotrkowicz

Dodatkowe informacje