Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

::: 18 lipca 2013 :::

Sz. P. Burmistrzu
Gdzie można znależć informacje w przedmiocie konkursów na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie oraz jednostkach podległych, jak również wyniki przeprowadzanych naborów?
Pozdrawiam
Marcin

Witam
Odpowiadając na Pańskie informację, że informacje o naborze na wolne stanowiska, jak i informacje o wynikach naboru zamieszczane są na stronie Urzędu Miejskiego w Kałuszynie www.kaluszyn.pl BIP w zakładce: obwieszczenia i ogłoszenia – oferty pracy.
Informacje o wolnych stanowiskach pracy w jednostkach podległych zamieszczane są na stronach internetowych tych jednostek.

Pozdrawiam
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

::: 5 czerwca 2013 :::

Szanowny Panie Burmistrzu.
Od dłuższego czasu nurtuje mnie kilka kwestii związanych z naszym zbiornikiem wodnym.
Mianowicie kiedy zalew będzie udostępniony wędkarzom?Kto będzie sprawował kontrolę nad zbiornikiem w tej kwestii?Jak będzie wyglądała sprawa licencji,pozwolenia na wędkowanie i najważniejsze,czy będą wyznaczone osoby które będą kontrolowały zachowanie osób wędkujących? Pytam Pana gdyż sam jestem wędkarzem i martwi mnie to aby nasz zalew nie podzielił losu wielu innych zbiorników n.p w Pogorzeli- regularnie zaśmiecanego i obławianego przez przyjezdnych"mięsiarzy".Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuje za odpowiedz na moje pytania.
Z wyrazami szacunku
Piotr Pieńkowski

 

Szanowny Panie Piotrze!

Cieszy mnie Pana troska.
W sprawie zagospodarowania zbiornika wodnego na Karczunku spotykałem się kilkukrotnie z miejscowym kołem wędkarskim i na tych spotkaniach ustaliliśmy kilka kwestii, w tym te które Pana nurtują.
Jeśli chodzi o udostępnienie zbiornika wędkarzom ma to nastąpić najwcześniej  w roku przyszłym.
Kontrolę nad zbiornikiem w całym zakresie, w tym także i wędkowania sprawuje Burmistrz Kałuszyna przy pomocy swoich służb i wyznaczonych osób przez Koło Wędkarskie, spośród swoich członków.
Pozwolenie do wędkowania będzie można wykupić na cały okres lub jednodniowe w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie lub bezpośrednio u osoby wyznaczonej przez Burmistrza. M.in. w tym celu w referacie inwestycji i rozwoju utworzono od dnia 1 lutego br. nowe stanowisko pracy referenta ds. sportu i rekreacji a w wyniku przeprowadzonego konkursu powierzono je p. Dariuszowi Przybyłko.

Pozdrawiam
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

::: 24 kwietnia 2013 :::

Witam, czy w naszej gminie istnieje możliwość dofinansowania pompy ciepła dla rodzin, które chcą w ten sposób ogrzewać swoje domostwo,tym samym dbając o środowisko naturalne.
Pozdrawiam
Krzysiek

Uprzejmie informuję, że obecnie gmina nie dofinansowuje budowy pomp ciepła.
Takie dofinansowanie można uzyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szczegółowe informacje o obecnie ogłoszonych naborach są dostępne na stronie:
http://www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/

Pozdrawiam
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

::: 19 marca 2013 :::

Witam.
Czy w naszej gminie jest powołany Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego?
Paweł - Student bezpieczeństwa narodowego

Witam
W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego powołany został Zarządzeniem Burmistrza Kałuszyna Nr 24/2008 z dnia 15.07.2008.
Szczegółowe informacje można uzyskać po d numerem telefonu 25 7576188 w. 17.


Pozdrawiam
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

::: 28 luty 2013 :::

Szanowny Panie Burmistrzu

Piszę do Pana w związku z obowiązkiem deklarowania wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Moim zdaniem te deklaracje są zbyt przedwczesne. Na chwile obecną mamy zbyt mało informacji na temat sposobu odbioru odpadów. Może w pierwszej kolejności warto wyłonić firmę, która będzie odbierała odpady, poznać jej wymagania, co do sposobu segregacji i sposobu pakowania tych, że odpadów ( pojemniki, worki) Dla przykładu w moim gospodarstwie domowym segregujemy odpady od wielu lat korzystając z pojemników wystawionych na terenie miasta a większość odpadów biodegradowalnych jest wykorzystywana na kompost. Pozostała część trafia niestety do śmietnika. Co zrobić np. z odpadami typu pampersy i innymi, których nie da się zakwalifikować do żadnej grupy selekcyjnej?
Czy przeważająca ilość takich odpadów będzie miała wpływ na cenę, jaką będziemy musieli zapłacić za ich wywóz? Co z gospodarstwami domowymi, które nie mają możliwości założenia kompostownika i mimo segregacji szkła, papieru i plastiku będą wyrzucać odpady biodegradowalne do pozostałej grupy odpadów?
Są to prawdopodobnie pytania nurtujące nie tylko mnie.
Niestety nie mogę się też zgodzić z Panem w kwestii wyrzucania odpadów do lasu i wyrobisk pokopalnianych. Jako osoba z zamiłowania przebywająca codziennie w lesie widzę, co dzieje się do tej pory. Niesamowite ilości śmieci różnego rodzaju. Moim zdaniem będzie ich od lipca jeszcze więcej, co da się wytłumaczyć matematycznie.
Na dzień dzisiejszy mogę oddawać odpady w każdej zebranej ilości bez obowiązku segregacji i kwartalnie kosztuje to moją sześcioosobową rodzinę 25,44 zł. Od 1 lipca 2013 proponuje nam Pan tę samą usługę z obowiązkiem segregacji za 72,00 zł kwartalnie. Tak, więc jeśli ktoś ryzykował wyrzucanie śmieci do lasu za 25,44 zł, czemu ma nie zrobić tego za 72 zł?

Z wyrazami szacunku
Zbigniew Płochocki

Dzień dobry Panu.
W odpowiedzi na Pana obiekcje związane z wprowadzaniem nowego systemu gospodarowania odpadami uprzejmie informuję, że koncepcja ustawodawcy była podobna jak Pan sugeruje, tzn. do końca czerwca 2012 r. miał być uchwalony Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami (WPGO) określający ramy w jakich może poruszać się gmina, potem należało przeprowadzić przetarg tak aby przed końcem grudnia znać koszt gospodarowania odpadami komunalnymi i móc podjąć uchwały w zakresie: wzoru deklaracji, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami oraz sposobu jej wnoszenia. Obowiązek uchwalenia tych uchwał do końca 2012 r. nałożyła na gminy ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Jednakże WPGO uchwalono w październiku 2012 r. i przeprowadzenie przetargu w tak krótkim czasie stało się niemożliwe, wobec powyższego jak większość gmin podjęliśmy uchwały zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku do końca grudnia biorąc pod uwagę koszty z 2012 r.
Obecnie mieszkańcy składają deklaracje, które będą dla nas podstawą do przeprowadzenia przetargu na wybór usługodawcy.
Po wyborze przedsiębiorstwa, które będzie odbierało i zagospodarowywało odpady z gminy Kałuszyn uchwały zostaną dostosowane do warunków finansowych i ustaleń z przedsiębiorcą.
Zostaną również przekazane mieszkańcom informatory w jaki sposób należy segregować odpady, aby do czarnego worka trafiało jak najmniej odpadów, które jak Pan trafnie zauważył generują największy koszt - podobnie jak odpady ulegające biodegradacji.
W nowym systemie odpady ulegające biodegradacji czyli trawa, liście, odpadki kuchenne, mokry papier trzeba będzie zbierać do oddzielnego worka. Trafią one na kompostownię.


Pozdrawiam
Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

::: 2 marca 2013 :::

Panie Burmistrzu, czy nasze targowisko będzie modernizowane w ramach projektu obejmującego modernizację targowisk na Mazowszu ?
Pozdrawiam Marek

W odpowiedzi na Pana pytanie uprzejmie informuję iż Gmina Kałuszyn pozyskała środki finansowe na modernizację targowiska w Kałuszynie w ramach PROW 2007-2013 działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
Całkowita wartość projektu: 2 184 205,65 zł
Kwota dofinansowania: 641 158,00 zł.
Planowana modernizacja w 2014 r.

Pozdrawiam
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

::: 26 stycznia 2013 :::

Witam. Czy w tym roku górka będzie przygotowana do jazdy na sankach, nartach itp. Chodzi mi tu przede wszystkim o dojazd i ubicie śniegu na "stoku" bo z tego co widziałem to śniegu jest do kolan i ciężko się tam dostać.
Pozdrawiam


Szanowny Panie Piotrze!
W odpowiedzi na Pańskie pytania oraz sugestie informuję, że górka, która została usypana przy zalewie w Kałuszynie ma być wykorzystywana właśnie przez miłośników sportów zimowych. Słusznie Pan zauważył, że wymaga ona prawidłowego przygotowania do ich uprawiania.
O ile obecny sezon zimowy zmierza już ku końcowi to w kolejnym, uważam, że wszystkie Pańskie uwagi należałoby uwzględnić.
Ponadto pragnę poinformować, że w roku bieżącym gmina planuje podwyższenie górki zjazdowej, które przyczyni się do podniesienia jej atrakcyjności w okresie zimowym.  Będę podejmował czynności zmierzające do wykonania tych prac w zależności od wielkości środków finansowych. W pierwszej kolejności muszą być wykonane prace przy samym zalewie tzn. budowa sceny, pomostu, wykonanie ogrodzeń i bram wjazdowych na parkingi oraz poprawa boisk do siatkówki i plaży. W celu poprawy bezpieczeństwa założony zostanie także monitoring, obejmujący cały teren rekreacyjny Karczunek.
Zapewniam, że gmina podejmuje wszelkie starania, aby teren zalewu stał się całorocznym miejscem wypoczynku i rekreacji nie tylko dla naszych mieszkańców, ale także dla wszystkich gości.

Pozdrawiam
Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

::: 18 października 2012 :::

Szanowny Panie Burmistrzu
Chciałbyś się dowiedzieć które drogi powiatowe na terenie gminy chciałby Pan modernizować porozumieniu z Starostwem Powiatowym. W załączeniu cytuje fragment artykułu prasowego z Nowego Dzwonu   
"Sam tylko burmistrz Kałuszyna Marian Soszyński ostatnio przedstawił starostwu pomysły na modernizację dróg powiatowych w zawiadywanej przez siebie gminie"
Pozdrawiam
Krzysztof Śledziewski

W odpowiedzi na Pana e-maila z dnia 18.10.2012 r. informuję, że pismem z dnia 27.09.2012 r. wystąpiłem do Zarządu Powiatu Mińskiego o ujęcie w budżecie Powiatu na 2013 rok wykonanie nawierzchni bitumicznych na następujących drogach powiatowych :

  1. Kałuszyn – Wierzbno na odcinku od granic zabudowy miasta do granicy gminy Kałuszyn w miejscowości Wąsy,
  2. Ulica Chopina w Kałuszynie na odcinku od Placu Kilińskiego do ul. 1-go Maja,
  3. Kałuszyn – Jakubów na odcinku od Kałuszyna (od wykonanej w roku 2012 nawierzchni w kierunku Kazimierzowa) do wsi Przytoka.

W tym samym piśmie wystąpiłem o wykonanie w ramach inwestycji w latach 2013 – 2014 :

  • przebudowy mostu na rzece Witówce w miejscowości Olszewice na drodze powiatowej   Kałuszyn – Mrozy
  • przebudowy drogi powiatowej Milew – Trzebucza o nawierzchni żwirowej na nawierzchnię bitumiczną (dla przebudowy tej drogi zadeklarowałem wykonanie projektu technicznego przez Gminę Kałuszyn).

Pozdrawiam
Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

::: 21 września 2012 :::

Proszę o informację dlaczego Gmina pozwala na swoim terenie na wysypisko śmieci. Chodzi o kopalnię piachu za Olszewicami. Często przyjeżdżają śmieciarki i wysypują śmieci a właściciel zasypuje je piachem bo likwiduje kopalnię, chyba właścicielem jest JanPol. Proszę się tym zająć bo środowisko to nasze wspólne dobro. (widziałem tam co najmniej kilka samochodów wysypujących śmieci)
Roman Muskularski


Dzień dobry Panu,
serdecznie dziękujemy za przejaw troski o środowisko naturalne wyrażony w przesłanej wiadomości. W odpowiedzi na Pana zgłoszenie o nielegalnym składowaniu odpadów na działce należącej do P.W. "JAN-POL" uprzejmie informuję, że w powyższej sprawie toczy się w tutejszym urzędzie postępowanie administracyjne. Informuję również, że terenie działki zlokalizowane jest wyrobisko będące w fazie rekultywacji, której warunki określił Starosta Miński w decyzji z dnia 25.04.2012 r. znak: WS.6122.16.2012. W wyniku oględzin przeprowadzonych w dniu 24.10.2012 r. ustalono, że w wyrobisku składowane są odpady betonu i gruz betonowy z rozbiórek i remontów - kod odpadu 17 01 03 - jest to odpad, którym zgodnie z decyzją Starosty można wypełniać przedmiotowe wyrobisko. Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień ze strony przedsiębiorstwa P.W. "JAN-POL" w zakresie art. 34 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243 z późn. zm.).
Mam nadzieję, że przesłana odpowiedź usatysfakcjonuje Pana.
W razie niejasności pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

::: 02 września 2012 :::

W związku z różnego typu pomówieniami na temat finansowania klubu Victorii Kałuszyn mam pięć pytań do Pana Burmistrza:
1.Czy prawdą jest, że konto Victorii zostało zajęte przez komornika na około 18 tyś za zobowiązania zapłaty za obóz sportowy 3 lata temu(wszyscy rodzice wpłacili pieniądze na konot Victorii co można sprawdzić poprzez wyciągi).
2.Czy prawdą jest, że w ciągu kilku lat nie było rzetelnej kontroli w tym klubie(przez co dochodzi do licznych spekulacji na temat finansowania klubu przez gminę i licznych sponsorów. Nie można znaleźć wiarygodnych rozliczeń finansowych etc.
3.Czy prawdą jest, że jeden ze sponsorów wpłacił na Victorię ok. 20 tyś złotych, gdzie w rozliczeniu rocznym na stronie Victorii można było znaleźć kwotę w wysokości 6 tyś.(ktoś się mija z prawdą).
4.Czy można byłoby opublikować jaką kwotę roczną dostaje klub Victoria Kałuszyn na swoje funkcjonowanie(oficjalnie nikt nic nie wie łącznie z Prezesem, zarządem, komisją rewizyjną).
5.Czekam na odpowiedź Pana Burmistrza mam nadzieję, że wszystkie zapytania znajdą swoją odpowiedź w innym przypadku pisma zostaną skierowane do CBA i prokuratury.

Andrzej Kwiatkowski

W odpowiedzi na zadane pytania informuję:
Gmina  nie posiada uprawnień do kontroli finansowej klubu sportowego „VICTORIA”, ponieważ nie jest on jednostką organizacyjną gminy i  nie otrzymuje z gminy dotacji  na finansowanie swojej działalności. 
Klub sportowy „VICTORIA” działa w formie stowarzyszenia, posiada osobowość prawną i jest niezależnym od gminy podmiotem.
Wszystkie wydatki gminy  na realizację zadań własnych w zakresie sportu, realizowane głównie przez klub sportowy „VICTORIA”,   są pokrywane przez  gminę bezpośrednio z budżetu. Stosowana forma finansowania daje   możliwość bieżącej kontroli wydatkowanych kwot.     Dodatkowo informuję, że plan finansowy  na zadania w dziedzinie sportu  na 2012 rok to kwota  200.100,00 zł. Informacje te są udostępnione w BIP Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.
Odnośnie zagadnień zawartych w pytaniach 1 - 3  informuję, że przesłano je do Zarządu  klubu ‘VICTORIA” celem udzielenia szczegółowych wyjaśnień oraz zamieszczenia odpowiedzi na stronie internetowej klubu  „VICTORIA”.  
Do informacji dołączam wykaz wpłat - darowizn od sponsorów ( wykaz sporządzony przez KS „VICTORIA”.

Wykaz wpłat od sponsorów na rzecz KS Viktoria Kałuszyn za rok 2011

Pozdrawiam
Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

::: 26 czerwca 2012 :::

Witam,
Panie Burmistrzu, czy rozważał Pan udostępnienie obrazu z kamer które znajdują się w parku obok rynku w internecie? Kilka kamer zdaje się "patrzy" na naszą piękną fontannę, może warto było by pomyśleć nad pochwaleniem się nią całemu Światu :)
Co prawda nie wiem jak rozwiązany jest system monitoringu, ale wydaje mi się ze taka "akcja" nie powinna  przysporzyć wielu problemów.
Udostępnianie obrazu z kamer internautom jest ostatnimi czasy bardzo popularne, swoje kamery udostępnia np Mińsk Maz.
Stanowi to też swego rodzaju promocje dla miasta.
Liczę na zainteresowanie moim pomysłem.

Pozdrawiam
Maciej Sobecki

W odpowiedzi na Pańską sugestię informuję, że rozważałem udostępnienie obrazu z kamer, które znajdują się w parku oraz tych, które będą zamontowane ad zalewem "Karczunek". W obecnej chwili serwis internetowy WWW Urzędu Miejskiego nie jest przystosowany do udostępniania transmisji obrazu wizyjnego on-line. Na dzień dzisiejszy trwają prace nad przebudową serwisu i taka funkcjonalność będzie uwzględniona.
Jeśli chodzi o udostępnianie obrazu z kamer przez Miasto Mińsk Mazowiecki to nie ma takiej funkcjonalności na stronie Urzędu Miasta, Urzędu Gminy oraz Starostwa Powiatowego. Tak oczywiście Starostwo Powiatowe w czerwcu zakończyło projekt "Wirtualny Powiat" dzięki czemu mieszkańcy Powiatu Mińskiego mają możliwość przez Internet zwiedzić ciekawe miejsca w powiecie. Polega to na udostępnianiu obrazu wcześniej już nagranego. Żadna z tych trzech instytucji nie udostępnia publicznie obrazu z kamer.
 

Pozdrawiam
Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

::: 14 marca 2012 :::

Panie Burmistrzu jak Pan skomentuje artykuł w ostatnim "Nowym Dzwonie", który sugeruje, iż nasz przedstawiciel na konwencie Wójtów i Burmistrzów powiatu nie posiadał wiedzy o projekcie Wójta gminy Mrozy dotyczącym odpadów komunalnych - jeżeli doniesienie redaktora jest prawdziwe, to stawia to sekretarza gminy w złym świetle i sugeruje jego nieprzygotowanie, winien on posiadac wiedzę w przedmiotowej sprawie - przecież nie od dziś jest on związany z gminą Kałuszyn. 
Dlaczego w tak ważnych spotkaniach nie bierze udziału Burmistrz lub jego Zastępca.

Z poważaniem
Mieszkaniec

Szanowny Mieszkańcu.
Artykuł autorstwa redaktora Sławomira Stosio, zamieszczony w ostatnim numerze tygodnika „Nowy Dzwon”, w żaden sposób nie oddaje atmosfery i przebiegu opisywanego spotkania przedstawicieli samorządów. Delegowany przeze mnie przedstawiciel Gminy Kałuszyn, w osobie Pana Czyżewskiego – Sekretarza Miejskiego, posiadał ogólną wiedzę o planach umiejscowienia na terenie Gminy Mrozy zakładu utylizującego odpady. Jednak szczegóły jego umiejscowienia nigdy nie były konsultowane z Gminą Kałuszyn, jak również nie były znane innym Wójtom i Burmistrzom, biorącym udział w spotkaniu. Pan Czyżewski, jako jedyny wśród przedstawicieli gmin powiatu mińskiego,  głosował przeciw przyjęciu przez zebranych stanowiska w sprawie usytuowania przedmiotowego zakładu na terenie Gminy Mrozy, co nie zostało przedstawione w relacji Pana Stosio. Co do braku mojego osobistego uczestnictwa w przedmiotowym spotkaniu, informuję, że zaproszenie na nie zostało dostarczone do Urzędu Miejskiego w Kałuszynie w dniu 28.02.2012 r. (a więc na dwa dni przed spotkaniem), i w związku z zaplanowanymi wcześniej spotkaniami, zarówno moimi jak i Zastępcy Burmistrza, oddelegowany został Pan Czyżewski.

Pozdrawiam
Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

::: 15 listopada 2011 :::

Sz.P. Burmistrzu,
Piszę do Pana z pewnym zapytaniem - jestem studentem Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i prowadzę badania nt zarządzania kryzysowego w województwie Mazowieckim.Mam dwa pytania dotyczące tematu ZK - Czy gmina Kałuszyn posiada Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego - jeśli tak to gdzie mogę uzyskać informację nt. funkcjonowania GCZK oraz informację o działaniach prewencyjnych w gminie Kałuszyn w zakresie zarządzania kryzysowego.

Pozdrawiam, Student

Szczegółowe informacje dot. zarządzania kryzysowego w gminie Kałuszyn można uzyskać w Urzędzie Miejskim nr.  tel. 25 7576618

Pozdrawiam
Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

::: 14 września 2011 :::

Szanowny Panie Burmistrzu.
W 2010 roku we wsi Gołębiówka utwardzone zostały dwie drogi (zjadz z drogi powiatowej do wsi oraz do PGR).
Na spotkaniu wyborczym mówił Pan o szybkim położeniu asfaltu na tych że drogach.
Na dzień dzisiejszy drogi są już zniszczone , nawierzchnia się kruszy, powybijane są dziury,a asfaltu nie widać.
Kiedu możemy spodziewać się położenia asfaltu? Nie chcielibyśmy aby pieniądze jak również nasza praca jaką włożyliśmy przy tej inwestycji poszła "w błoto". My jesteśmy gotowi do pomocy przy tych pracach.
Iwona Gliwińska

Pani Iwono!
W odpowiedzi na e-maila informuję, że inwestycja polegająca na położeniu asfaltu na drogach gminnych w miejscowości Gołębiówka zostanie uwzględniona w budżecie na 2012 r. Jej realizacja będzie jednak uzależniona od otrzymania dotacji z zewnątrz.Pozdrawiam.

Pozdrawiam
Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

::: 04 września 2011 :::

Witam Penie burmistrzu. Mam takie pytanie które trapi nie tylko mnie. Dlaczego szczytem możliwości organizacyjnych władz kałuszyńskich jest zorganizować dożynki, zaprosić zespół "horus" czy "weekend"? Może czas z wiejskiej rozrywki ewoluować na coś więcej. Prosimy o zmiany.
Michał Rokicki

Witam
Odpowiadając na Pana zapytanie, zgadzam się z opinią, że w Kałuszynie mało jest imprez „z wyższej półki”.
Do tego są potrzebne warunki i środki finansowo-techniczne.
Przebudowa parku i wybudowanie stałej sceny stwarza większe możliwości organizacji występów plenerowych przy posiadanych środkach finansowych.
Na początek od niedzieli 11 września został wprowadzony zwyczaj systematycznych występów zespołów w każdą niedzielę o godz. 18.oo przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Rozrywkę zapewnią nasze zespoły -Kasianiecka, Orkiestra Dęta im. Jana Pawła II, Koło Emerytów i Rencistów, które zdobywają nagrody i zajmują czołowe miejsca w konkursach krajowych i na arenach międzynarodowych.
 Dyrektor Domu Kultury zostanie zobowiązany do przedstawienia i realizacji programu ukierunkowanego na dobrą rozrywkę, w tym również z wykorzystaniem w okresie letnim sceny i terenu parku.

Pozdrawiam
Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

Dodatkowe informacje