Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

::: 21 lutego 2015 :::

Sz.P. Burmistrzu!
Czy istnieje taka możliwość, że córka Przewodniczącego Rady zostanie zatrudniona w Urzędzie na stałe, po zakończonej umowie na pracę interwencyjne?
Z poważaniem
Mieszkaniec Kałuszyna
Łukasz W.

 

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że nabór na wolne stanowisko urzędnicze jest prowadzony według zasad wynikających z przepisów prawnych.

Pozdrawiam
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

::: 3 lutego 2015 :::

Sz.P. Burmistrzu
Dobiegły mnie słuchy, iż w urzędzie miejskim zatrudniona jest córka Przewodniczącego Rady Miejskiej. Czy to prawda? Jeżeli tak to w jakim charakterze i czy w ramach umowy o pracę czy umowy cywilno-prawnej. 
Pozdrawiam
A. Celnikier

 

Witam
Informuję, że córka Przewodniczącego Rady Miejskiej zatrudniona jest na czas określony w ramach prac interwencyjnych – skierowanie z Powiatowego Urzędu Pracy  w  Mińsku Mazowieckim.

Pozdrawiam
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

::: 5 stycznia 2015 :::

Panie Burmistrzu czy wiadomo kto zniszczył tablicę na pomniku w parku i czy tablica będzie naprawiona ?

Marek

 

W odpowiedzi na zapytanie uprzejmie informuję, że tablica jest przekazana do renowacji przez wykonawcę postumentu koziołka i pod koniec tygodnia zostanie zamontowana. Obecnie sprawdzane są zapisy monitoringu mające na celu ustalenie przyczyn odpadnięcia płyty.

 

Pozdrawiam
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

::: 4 grudnia 2014 :::

Szanowny Panie Burmistrzu

Gratuluję objęcia po raz kolejny tej zaszczytnej funkcji.Pragnę również podziękować za spełnienie obietnicy wykonania oświetlenia odcinka drogi w Sinołęce.Jednocześnie pragnę zadać Panu pytanie,jak zamierza Pan rozwiązać zgłaszany już kilkakrotnie problem wałęsających się w ciągu dnia i nocy w stadzie psów ,po drodze we wsi Sinołęka?

Te psy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa zarówno pieszych, rowerzystów jak i kierowców.Utrudniają poruszanie się i atakują poruszających się zarówno chodnikiem,jak i drogą.Ponadto rozrywają worki z wystawionymi przed posesjami śmieciami przygotowanymi do odbioru,tak jak to jest np dzisiaj.Nie zawracał bym Panu głowy tym problemem,gdyby nie to ,że w każdej chwili może dojść do nieszczęścia,a to na gminie spoczywa obowiązek odłowienia wałęsających się psów,których właściciela trudno ustalić./brak np. wszczepionych chipów/To właśnie trudności z jednoznacznym ustaleniem właścicieli tych psów zmuszają mnie do pisania, a nie do zgłaszania tego faktu policji.Mam nadzieję,że odpowie mi Pan w jaki sposób gmina rozwiąże ten istotny dla mieszkańców problem.

Z poważaniem

Jan Kamiński Sinołęka

 

 Szanowny Panie,

Dziękuję za Pańskie zainteresowanie się sprawami lokalnymi. Jednocześnie informuję, że prowadzone jest postępowanie majace na celu ustalenie właścicieli wałęsających się psów w miejscowości Sinołęka. W przypadku psów, których właścicieli nie da się ustalić – zostaną one odłowione i przekazane do adopcji bądź do schroniska.

 

Burmistrz Kałuszyna

Marian Soszyński

::: 18 listopada 2014 :::

Dzień dobry,

Piszę ten list do Pana Burmistrza odnośnie 2 ważnych spraw: Pierwsza sprawa dot. funduszy (w nowym budżecie na lata 2015-2016) na instalację monitoringu na cmentarzu w Kałuszynie. Mianowicie, chciałbym zapytać, na kiedy planowane jest zamówienie tego monitoringu i jego montaż przez odpowiednią firmę? Martwię się bardzo chuligaństwem i kradzieżami, które mają miejsce na tym świętym miejscu. Mam już naprawdę tego dosyć bo tam są groby moich bliskich, a nie ma takiego miesiąca żeby ktoś nie ukradł znicza albo krzyża z tych grobów. Natomiast policja (jak zawsze z resztą)podejmuje jakiekolwiek działania dopiero wtedy, gdy już dojdzie do kradzieży. Jeśli policja nie jest w stanie zadbać o bezpieczeństwo naszego cmentarza, to jedynym w miarę skutecznym działaniem zapobiegającym kradzieży wydaje się w tym przypadku monitoring.

Druga sprawa to mój pomysł dot. poprawy bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i kierowców na ul. Warszawskiej w Kałuszynie. Pomyślałem, że (na wzór Mińska Maz.) warto byłoby pomyśleć o montażu sygnalizacji świetlnych w miejscach, w których znajdują się przejścia dla pieszych i skrzyżowania ulic z ulicą Warszawską.

To już wszystko, co chciałem poruszyć w tym liście.

 

 

Informuję, że w sprawie montażu monitoringu na cmentarzu w Kałuszynie należy zwrócić się do proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kałuszynie, który jest właścicielem i zarządcą cmentarza.

W sprawie montażu sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ulic z ulicą Warszawską informuję, że w przyszłym roku zostanie poddany ocenie plan organizacji ruchu na terenie miasta Kałuszyn ze szczególnym uwzględnieniem ruchu na drodze krajowej 2, w którym to zechcę zasugerować możliwość zainstalowania sygnalizacji świetlnych na przynajmniej dwóch skrzyżowaniach.

 

Z poważaniem

Burmistrz Kałuszyna

Marian Soszyński

 

 

::: 28 października 2014 :::

Witam.Odnośnie przedłużenia ul.Zamoyskiej do Robotniczej to proszę o informację kiedy jest przewidziana realizacja.Pozdrawiam
Ewelina Grzegrzułka

 

Witam,
Odnośnie Pani zapytania w sprawie przedłużenia ulicy Zamojskiej do ulicy Robotniczej informuję, że opracowanie projektu przebudowy ulicy Robotniczej zostanie zlecone w II półroczu 2015 roku. Termin rozpoczęcia prac planuje się na  przełom 2016/2017 roku.

Pozdrawiam,
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

::: 21 listopada 2014 :::

Panie Burmistrzu, czy w Urzędzie Miasta można otrzymać informacje o inwestycjach, które mają na celu usprawnienie ruchu samochodów na ul. Warszawskiej, informacje o natężeniu ruchu na tej ulicy oraz ewentualnych wnioskach i skargach mieszkańców Kałuszyna dotyczących tej sprawy?

Mieszkanka Kałuszyna

 

Witam,
Z inwestycji, które mają na celu usprawnienie ruchu samochodów przez ulicę Warszawskiej planuję powstanie nowych skrzyżowań z ulicą Warszawską ( tj. przedłużenia ulicy Bohaterów Września 1939r do ulicy Podleśnej i drogi przy Hotelu Ola) rozważam powrót do koncepcji ustawienia sygnalizacji świetlnej przy dwóch skrzyżowaniach, tj. na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z planowana w/w ulicą „Cmentarną” oraz na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z ulicą Barlickiego. Wiąże się to z uzyskaniem pozytywnej opinii biegłych z zakresu organizacji ruchu drogowego.
Informacje o natężeniu ruchu drogowego można uzyskać w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  oddział Warszawa, który to sprawuje trały zarząd nad ulicą Warszawską.

Pozdrawiam
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

::: 29 września 2014 :::

Witam.Panie Burmistrzu chciałabym dowiedzieć się czy w planach
przestrzennego zagospodarowania jest projekt połączenia ul.Zamoyskiej z
ul.Robotnicza?
Ewelina Grzegrzułka

 

Informuję. że według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn w obszarze B, uchwalonego przez Radę Miejską w Kałuszynie, uchwałą nr XXII/190/2013 z dnia 27 września 2013 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 9 października 2013 r., poz. 10000) ulica Zamojska będzie przedłużona do ulicy Robotniczej.
Pozdrawiam
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

::: 20 lipca 2014 :::

Panie Burmistrzu

Chciałbym wiedzieć czy władze miasta prowadzą jakieś działania , które ułatwiły by wyjazd zmotoryzowanym mieszkańcom z ulic bocznych na DK 2.

Marek

 

Szanowny Panie,

W chwili obecnej trwają prace projektowe nad wykonaniem ulicy nazywanej wstępnie ulicą „Cmentarną”, tj, łączącą ulicę Warszawską z ulicą Martyrologii, a dalej przez ulicę Bohaterów Września 1939 r. z ulicą 1-go Maja. Będzie to ulica z nawierzchnią asfaltową, spełniająca wszelkie parametry przewidziane właściwymi przepisami prawa dla dróg publicznych. Przygotowywany będzie także projekt techniczny dostosowania do ruchu ul. Ogrodowej, od skrzyżowania z ulicą Podleśną poprzez połączenie do ulicy Warszawskiej, z wykorzystaniem odcinka biegnącego obok Hotelu OLA i połączenia z ulicą Warszawską. Uwzględniając powstanie nowych skrzyżowań z ulicą Warszawską (ul. Cmentarnej i drogi przy Hotelu Ola) rozważam powrót do koncepcji ustawienia sygnalizacji świetlnej przy dwóch skrzyżowaniach, tj. na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z planowana w/w ulicą „Cmentarną” oraz na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z ulicą Barlickiego. Wiąże się to z uzyskaniem pozytywnej opinii biegłych z zakresu organizacji ruchu drogowego.

Pozdrawiam
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

::: 30 grudnia 2013 :::

Ponizej link do tego co jan pol wozi do kopalni za olszewicami. Zrob Pan w
koncu cos, bo papierami to sie pan obstawil, co wyczytalem w prasie - tu
trzeba cos zrobic w koncu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! bo wytruje nas jak muchy
http://www.nadwisla.pl/index.php?pokaz=tekst&id=1508

xxl

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.12.2013 r. w sprawie uciążliwości zapachowej wyeksploatowanego wyrobiska kruszywa naturalnego w Olszewicach, należącego do firmy P.W. „JAN-POL”, które jest w trakcie rekultywacji informuję, że w 2013 oraz w bieżącym roku przeprowadzaliśmy liczne kontrole na ww. wyrobisku w związku z podejrzeniem składowania szkodliwych dla środowiska odpadów. 
W ubiegłym roku kierowaliśmy sprawę do Mazowieckiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Mińsku Mazowieckim oraz do Urzędu Marszałkowskiego .
Monitoring wyrobisk pokoplanianych jest cały czas prowadzony przez pracowników urzędu, a wyniki kontroli są wysyłane do instytucji, które wydały zezwolenia na prowadzenie rekultywacji składowisk.
Po kontrolach przeprowadzonych w lutym br. zostało skierowane pismo do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz do Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim wzywające do cofnięcia zezwolenia dla ww. firmy.

Pozdrawiam
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

::: 24 stycznia 2014 :::

Szanowny Panie Burmistrzu.

 Chciałbym zapytać, czy nasze miasto i gmina zamierza szerzej współpracować w ramach LGD Kapitał Praca Rozwój.

Mam tu na myśli gminę Kałuszyn,Mrozy, Cegłów i Latowicz. Myślę, ze można byłoby zastanowić się nad wspólną ofertą turystyki weekendowej, wykorzystania naszego Zalewu Karczunek oraz obiektów sportowych w gminie Mrozy, a szczególnie połączenie istniejących tras rowerowych w jedną całość i przedstawienie spójnej oferty w ramach folderu i akcji informacyjnej w internecie.

 Wykorzystajmy efekt synergii.

Przypominam, że w grudniu 2003 roku delegaci do Mazowieckiej Izby Rolniczej postulowali współpracę między gminami: Kałuszyn, Mrozy, Cegłów, Jakubów.

 Proszę o zajęcie stanowiska wobec tej propozycji.

 Z poważaniem

Andrzej Chyliński

 

Szanowny Panie Andrzeju!

Cieszy mnie zainteresowanie Pana rozwojem turystyki na terenie naszej gminy, która  ma wiele do zaoferowania osobom odwiedzającym. Kałuszyn oferuje zróżnicowane formy wypoczynku, sportu jak również wiele ciekawych zabytków i miejsc do odwiedzania.

W chwili obecnej opracowywany jest program ścieżek rowerowych łączących wymienione przez Pana gminy.

Pańskie propozycje, bardzo mi się podobają. Przyjmuję Pana pomysły do realizacji i wystąpię do wójtów gmin z tego terenu w celu nawiązania współpracy w tym zakresie.  


Pozdrawiam
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

 

::: 24 stycznia 2014 :::

Witam mam pytanie do Pana Burmistrza kiedy droga do szkoły wjazd główny i chodniki i ulice w naszym mieście będą posypane piaskiem. Jest bardzo ślisko.

Katarzyna Milewska

Witam,
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 44 Burmistrza Kałuszyna z dnia 9.10.2013 roku w sprawie ustalenia zasad zimowego utrzymania chodników, ulic oraz dróg w sezonie zimowym 2013/2014 na drogach /ulicach/ gminnych na terenie Gminy Kałuszyn miejsca wyznaczone do posypywania piaskiem z solą to: przystanki, podjazdy i skrzyżowania.

Pozdrawiam
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

::: 28 października 2013 :::

Witam.
Czy mogłabym uzyskać informację na temat zadłużenia gminy kałuszyn na 2013 rok oraz wskaźnik tego zadłużenia?
Pozdrawiam
Magdalena

Planowane zadłużenie gminy Kałuszyn na koniec 2013r. zapisane w WPF to 7 780 645,76zł
Planowany wskaźnik zadłużenia – 40,86%
Za III kw. 2013 – 8 038 570,97zł a wskaźnik – 41,65%

Pozdrawiam
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

::: 14 września 2013 :::

Czy miasto rozważa jakąkolwiek interwencje w kwestii bezdomnych zwierząt w mieście? Po Kałuszynie biegają stadami bezdomne psy. Może nie każdemu leży na sercu ich dobro, a idzie zima i będzie im coraz trudniej. Ale proszę rozważyć problem od strony zagrożenia jakie mogą stwarzać dla mieszkańców miasta, dla dzieci, które nie do końca mogą zdawać sobie sprawę z tego co można a czego nie można w kontakcie z bezdomnym psem. Bezpańskie zwierzęta mogą być też zagrożeniem dla zwierząt domowych. Pamiętajmy, że najłagodniejsze zwierze, gdy jest głodne i chore staje się agresywne. Dlaczego miasto nic nie robi w tej kwestii? Jeśli się mylę, proszę o wyprowadzenie mnie z błędu.

Karolina

 

W odpowiedzi na email z dnia 16 września 2013 r. dotyczący bezdomnych zwierząt przebywających na ternie miasta Kałuszyn Urząd Miejski w Kałuszynie informuje, że: Gmina Kałuszyn posiada Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kałuszyn na 2013 rok  uchwalony  przez Radę Miejską w Kałuszynie Uchwałą Nr XIX/139/2013 z dnia 27 lutego 2013r. w myśl, którego w przypadku zgłoszenia przez mieszkańca gminy Kałuszyn faktu przebywania bezdomnego psa na pierwszym miejscu ustala się właściciela psa i w przypadku jego nie odnalezienia szuka się osoby, która chciałaby zaadoptować psa. Jeżeli nie znajdzie się osoba chętna do adopcji psa pies zostaje zgłoszony do odłowienia i przekazany do schroniska.
W bieżącym roku 4 szczeniaki oraz 1 duży zostały zaadoptowane przez mieszkańców gminy Kałuszyn zaś 7 psów zostało odłowione i przekazane do schroniska.
Ponadto informuje się,  że Gmina Kałuszyn zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt zajmuje się poprawieniem warunków utrzymywania psów przez właścicieli poprzez nakazanie im budowy kojców, bud itp.
W związku z powyższym widać, iż nie jest nam obojętny los bezdomnych zwierząt.

Pozdrawiam
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

::: 15 lipca 2013 :::

Witam Panie Burmistrzu
Mam pytanie ,robi Pan inwestycje ,które pochłaniają budżet duży czas najwyższy byłoby pomyśleć o darmowym internecie ,jest dookoła np. gm. mrozy tam wójt myśli o mieszkańcach i młodych i tych starszych dlatego bardzo proszę  rozważyć propozycję ,bieda zagląda do każdego domostwa nie każdego stać na płacenie internetu.
Danuta

 

Szanowna Pani
Dziękujemy za uwagi dotyczące inwestycji wykonywanych na naszym terenie. Rozpatrujemy równe propozycje wspomagane dotacjami ale żadna z nich nie przyniosłaby oczekiwanego przez mieszkańców efektu - tj. możliwości swobodnego korzystania ze wszystkich dobrodziejstw internetu, w tym np.
oglądanie filmów itp. Tani internet, który jest dostępny w Gminie Mrozy umożliwia w zasadzie tylko korzystanie z poczty internetowej. Obecnie taką usługę można otrzymać w większości telefonii komórkowych. Niemniej jednak dalej będziemy uważnie śledzić programy pomocowe żeby dostarczyć Państwu i tę usługę.

Pozdrawiam
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

Dodatkowe informacje