Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

::: 5 luty 2016r :::

Witam, za pośrednictwem "Pytań do Burmistrza" chciałabym naświetlić problem, przestrzec innych. Jestem z Gołębiówki właśnie w dniu wczorajszym (4.02)wieczorem na mojej własnej posesji psy najbliższego sąsiada zagryzły naszą 4 letnią rasową kotkę. Kotka była szczególnym przyjacielem całej rodziny tym większa rozpacz szczególnie dzieci. Sąsiad posiada 2 psy,jeden coś na kształt owczarka niemieckiego drugi mały kunela. Psy są niewychowane, nietresowane i sąsiedzi nie bardzo sobie z nimi radzą. Dla tych psów nie ma żadnego ogrodzenia, przechodzą każde. Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę sąsiadom, że przechodzą, niszczą i mogą być niebezpieczne, człowiek się boi już chodzić po własnym podwórku. Niestety nasze prośby trafiały do nich jak w studnię, powtarzał ciągle z uporem maniaka, że co on na to poradzi. Nie wzywałam policji bo po co się kłócić ale teraz miarka się przebrała. Psy biegają po wsi, ludzie się boją, z tego co wiem nie jednego wyszarpały po kostkach ale cicho sza.
Nie wiem czy są szczepione a to jest duży problem.
Zwracam się do Pana z pytaniem czy w naszej gminie są kontrole czy ewidencja szczepień, które są obowiązkowe? Gdzie mam się zwrócić gdy problem będzie się powtarzał (policja to wiem ale gdzie jeszcze)?
Chciałabym przestrzec innych zwracajcie proszę uwagę na takie zachowania sąsiadów. Ludzie nabiorą sobie zwierząt a nie potrafią ich wychować i zapanować nad nimi. a później nieszczęście gotowe. Pamiętajmy o tym ,że to właściciel psa ma obowiązek zadbać o to aby pies nie wychodził za ogrodzenie. Ale większość uważa, że to tylko wieś i tam nie ma żadnych zasad ani obowiązków.
Iwona Gliwińska

 

Witam,
Uprzejmie informuję, że ewidencję szczepień, które wykonał posiada lekarz weterynarii Pan Tadeusz Zawiska, prowadzący swoją praktykę lekarską w gabinecie weterynaryjnym mieszczącym się na ulicy Mickiewicza 20 w Kałuszynie.
W przypadku stwierdzenia lub otrzymania informacji, że właściciel psa nie wywiązał się z obowiązku zaszczepienia psa przeciwko wściekliźnie należy taki fakt zgłosić do Urzędu Miejskiego w Kałuszynie lub Powiatowego Lekarza Weterynarii mającego swoją siedzibę na ul. Szczecińskiej 8 w Mińsku Mazowieckim, który ukarze go grzywną bądź wystosuje wniosek do sądu o jego ukaranie.

Pozdrawiam,
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

::: 11 luty 2016r :::

Witam Panie Burmistrzu często przejeżdżam przez Kałuszyn który robi na mnie bardzo dobre wrażenie, ale po skręcie z drogi krajowej E30 na Liw i Węgrów (droga 697) gdzie zaczyna się turystyczny Szlak Doliny Liwca, zaczyna się również śmietnisko po obu stronach drogi i w lesie. Czar Kałuszyna pryska.
Moje pytanie zatem dotyczy tego, czy nie warto by było uprzątnąć te śmieci i dbać o czystość na tym do tej pory zapomnianym kawałku drogi?
PS Najlepiej jakby Pan sam to zobaczył bo raczej rzadko się zdarza taki śmietnik przy drodze.
Pozdrawiam.
Jacek Otwocki

 

Witam,
Podzielam Pana niesmak i niezadowolenie ale opisywany przez Pana odcinek drogi leży na terenie Gminy Grębków. Uprzejmie informuję, że obowiązek utrzymania czystości i porządku na pasach drogowych należy do zarządców różnych kategorii dróg i tak za: drogi krajowe odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,  drogi wojewódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich, drogi powiatowe - Zarząd Dróg Powiatowych, drogi gminne - Burmistrz. Na terenie Gminy Kałuszyn pasy drogowe sprzątane są bez względu na kategorie dróg przez pracowników zatrudnionych przez Gminę Kałuszyn.
W związku z Pana mailem wystąpię do Wójta Gminy Grębków z prośbą o zajęcie się przedmiotową sprawą.
Dziękuję za uwagi i spostrzeżenia.

Pozdrawiam,
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna.

::: 20 stycznia 2016r :::

Dzień dobry
W nawiązaniu do uprzedniej korespondencji listownej, w tym Pana pisemnej informacji o tym, iż przejazd przez rzekę Gawroniec pomiędzy msc. Mroczki a Milew zostanie wykonany w 2016 roku zwracam się z prośbą o potwierdzenie przeprowadzenia w/w inwestycji w 2016 roku. Proszę o wskazanie czy będzie ona wykonywana w ramach środków finansowych pochodzących z funduszu sołeckiego .
Z poważaniem
Sylwia Śledziewska


Dzień dobry,
z przykrością informuję, że ze względu na duże potrzeby wykonania remontów i przebudów dróg stanowiących dojazdy do gospodarstw domowych przy ograniczonych środkach finansowych nie było możliwości zabezpieczenia w budżecie gminy na 2016 rok środków na poprawę przejazdu przez rzekę Gawroniec o który Pani wnioskowała.

Pozdrawiam,
Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

::: 2 luty 2016r :::

Dzień dobry.
Chciałabym uzyskać informację czy  projekt Remontu/przedłużenia ul.Zamoyskiej do ul.Robotniczej jest już gotowy i jak wygląda sprawa i czy może znany jest termin realizacji inwestycji.
Pozdrawiam Ewelina Grzegrzułka


Witam,
Uprzejmie informuję, że projekt przebudowy ulicy Zamojskiej wraz z ulicą Robotniczą będzie opracowany po zakończeniu aktualizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kałuszyn. Kolejność taka podyktowana jest koniecznością poszerzenia szerokości pasa drogowego ulicy Robotniczej. Planowany termin rozpoczęcia aktualizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kałuszyn to pierwsze półrocze bieżącego roku.

Pozdrawiam,
Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

::: 31 stycznia 2016r :::

Dzień dobry.
Panie Burmistrzu słyszałam, że nasze przedszkole w Kałuszynie ma zostać rozbudowane. Czy to prawda? Jeżeli tak to kiedy ma to nastąpić i czy zostaną w związku z tym zatrudnieni nowi nauczyciele?
Pozdrawiam
Karolina

Witam
Odpowiadając na Pani pytanie dotyczące rozbudowy przedszkola w Kałuszynie, informuję, że w najbliższym czasie taka budowa nie jest przewidywana. Obecna liczba miejsc w przedszkolu zabezpiecza potrzeby dla dzieci z naszej gminy.
Gmina zakupiła teren od poczty sąsiadujący z przedszkolem pod ewentualną rozbudowę w latach przyszłych.

Pozdrawiam,
Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

::: 07 stycznia 2016r :::

Witam,
Chciałabym się dowiedzieć czemu drogi w naszej miejscowości nie są odśnieżane ani posypywane piachem/solą? Temperatury są dosyć niskie, śnieg który spadł leży na drogach ubity w śliską, dosyć grubą powłokę i stwarza niebezpieczeństwo dla kierowców szczególnie na zakrętach. Taka sytuacja jest również na ulicy Pocztowej którędy dzieci chodzą do szkoły. Bardzo łatwo jest wpaść w poślizg nawet jadąc powoli. Mówię rzecz jasna o drogach miejskich których odśnieżanie jest obowiązkiem gminy.
Pozdrawiam i proszę o powzięcie stosownych działań w tej sprawie.

 

Witam,
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 50 Burmistrza Kałuszyna z dnia 2.10.2015 roku w sprawie ustalenia zasad zimowego utrzymania chodników, ulic oraz dróg w sezonie zimowym 2015/2016 na drogach /ulicach/ gminnych na terenie Gminy Kałuszyn miejsca wyznaczone do posypywania piaskiem z solą to: przystanki, podjazdy i skrzyżowania. Ponadto informuję ,że w pierwszej kolejności odśnieżane są drogi i ulice gminne prowadzące do innych miejscowości a następnie drogi osiedlowe.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku – o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2013 roku poz. 1399 z późn.
zm. oraz z §3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kałuszyn uchwalonego przez Radę Miejską w Kałuszynie uchwałą Nr XIX/141/2013  z dnia 27 lutego 2013 roku właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości przy czym za chodnik uważa się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną przy granicy nieruchomości. Ponadto na właścicielach nieruchomości spoczywa również obowiązek usunięcia sopli lodu i nawisów śniegu stwarzających zagrożenie dla przechodniów. 

Pozdrawiam,
Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

::: 20 grudnia 2015r :::

SZANOWNY PANIE BURMISTRZU 
Zwracam się do Pana z ogromną prośbą o zrobienie progów zwalniających wzdłuż ul 9--go Maja tj osiedle za cmentarzem,I postawienie znaku ograniczenie prędkość ,jest kilku młodocianych kierowców ,którzy jeżdżą jak szaleni ,nie sposób upilnować dzieci wybiegające z podwórka .Zapewniam Pana że już kilka krotnie doszło do poważnych interwencji rodziców z kierowcami ,oczywiście skończyło się na obrażaniu sie na wzajem ,jak kamień w wodę nic nie pomaga ,dlatego zwracam sie o zabezpieczenie drogi przed tragedią.
Z poważaniem D. S

Witam,
uprzejmie informuję, że w pierwszym kwartale 2016 roku zostanie zamontowany próg zwalniający na ulicy 9-go Maja wraz z oznakowaniem.


Pozdrawiam
Burmistrz
Marian Soszyński

::: 5 listopada 2015r :::

Panie Burmistrzu mam dwa pytania do Pana .
1 Opracowanie dotyczące sygnalizacji świetlnej na DK2 miało potrwać do końca pażdziernika ,czy już coś wiadomo w tej kwestii?
2 W związku z budową sieci internetu szerokopasmowego w Kałuszynie chciałbym się dowiedzieć na jakich zasadach mieszkańcy będą mogli z niego korzystać ?

Pozdrawiam Marek

 

Witam,
uprzejmie informuję, że wykonana została Analiza istniejącej organizacji ruchu na drogach gminnych i powiatowych w mieście Kałuszyn wraz z oceną i wnioskami rozwiązań włączania się do ruchu i poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej DK2 wg której głównymi zaleceniami jest dokonanie  na koszt gminy szczegółowych pomiarów ruchu na skrzyżowaniu z ul. Pocztową oraz ul. Kilińskiego jak również na ul. Barlickiego oraz sprawdzenie jaki będzie wpływ zainstalowania sygnalizacji świetlnej na płynność ruchu na ul. Warszawskiej i ulicach podporządkowanych.
Problemem jest uzyskanie zgody Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie na przeznaczenie środków na kompleksową przebudowę skrzyżowania DK 2 z ul. Barlickiego  wraz z montażem sygnalizacji świetlnej również w okolicach ul. Kilińskiego i ul. Pocztowej. W przypadku pomyślnych wyników rozmów z GDDKiA mieszkańcy zostaną powiadomieni przez tut. Urząd o dalszych krokach zmierzających do montażu sygnalizacji świetlnej.
Wybudowana w ramach projektu Internet dla Mazowsza sieć będzie otwarta dla wszystkich  operatorów telekomunikacyjnych oferującym usługi teleinformatyczne, za pośrednictwem sieci mieszkańcom oraz podmiotom publicznym i gospodarczym. Z wybranym operatorem mieszkaniec będzie mógł podpisać umowę na świadczenie danej usługi telekomunikacyjnej bądź teleinformatycznej wg. stawek operatora.

Pozdrawiam
Burmistrz
Marian Soszyński

 

::: 9 listopada 2015r :::

Dzień dobry.Chciałabym uzyskać informację czy opracowany już został projekt Remontu/przedłużenia ul.Zamoyskiej do ul.Robotniczej i kiedy można spodziewać się realizacji.
Pozdrawiam Ewelina Grzegrzułka

Witam,
Uprzejmie informuję, że projekt remontu przedłużenia ul. Zamojskiej do ulicy Robotniczej jest w trakcie opracowywania. Termin wykonania budowy ulicy Zamojskiej będzie uzależniony od możliwości pozyskania środków unijnych na ten cel.


Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

::: 5 listopada 2015r :::

Witam. Jako mieszkaniec gminy Kaluszyn jestem wysoce oburzona tym w jaki sposób Bożena Raciborska dobrała sobie kadrę, która będzie pracować w naszym gminnym żłobku. Jakim prawem wzięła znajomych a ignorując tym samym nas ludzi z gminy, którzy mamy pełne kwalifikacje do tejże pracy. Jak taki człowiek ma dowodzić taką instytucją skoro dla niej nie liczy się dobro mieszkańców a dobro swoje i swoich znajomych!
Sylwia P.

 

Witam

Odpowiadając na pytanie dotyczące doboru kadry w Gminnym Żłobku w Kałuszynie informuję, że nabór na poszczególne stanowiska ogłoszony został na stronie internetowej Urzędu. W ogłoszeniu zawarte były informacje dotyczące wymagań kwalifikacyjnych dla stanowisk.
Dla rozpatrzenia złożonych ofert powołana została komisja, która po zweryfikowaniu wszystkich ofert zaprosiła na rozmowy osoby, których oferty były kompletne i które,  wg komisji najlepiej spełniały oczekiwania ogłoszenia.
W wyniku rozmów zakwalifikowano do zatrudnienia 4 opiekunki, 1 kucharkę, 1 pomoc kuchenną i 1 osobę na stanowisko robotnika gospodarczego kierując się najpełniejszym spełnieniem wymogów, jakie były ogłoszone w naborze. Inne czynniki nie były brane pod uwagę.

Pozdrawiam
Burmistrz
Marian Soszyński

::: 27 września 2015r :::

Szanowny Panie Burmistrzu
Czy podlegli Panu pracownicy mogliby w dostępnych UM w Kałuszynie zasobach geodezyjnych sprawdzić szerokość drogi gruntowej biegnącej od końca msc. Wąsy w kierunku północnym do granic gminy i powiatu oraz porównać ją ze stanem faktycznym w terenie? W mojej ocenie na przestrzeni lat szerokość drogi na skutek działania różnych czynników ulega modyfikacji. Proszę więc o podjęcie stosownych działań w przedmiotowej sprawie.
Z poważaniem
Krzysztof Śledziewski

Witam,
Uprzejmie informuję, że zgodnie z mapą geodezyjną szerokość tej drogi wynosi 8m. Faktyczna szerokość w terenie wynosi 4,5 - 6m. Ustalenie przyczyn zwężenia  drogi w terenie będzie możliwe po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie gminy na wskazanie granic pasa drogowego przez geodetę.

Pozdrawiam,
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

::: 25 września 2015r :::

Witam dlaczego zostało usunięte moje zawiadomienie o wałęsających się psach na osiedlu za cmentarzem. Zamieściłam w imieniu mieszkańców zawiadomienie że pies Czesława Mroczka i Stanisławy Sęktas  psy obszczekują dzieci idące do szkoły, brudzą, a post zostaje usunięty, pytam chyba gmina coś powinna poczynić odpowiednie kroki , gdy teraz zostanie usunięty zawiadomcie odpowiednie władzę i będzie się Pan tłumaczył z poważaniem mieszkańcy osiedla
Danuta S.

 

Witam,
Uprzejmie wyjaśniam, że pytanie nie zostało usunięte. "Pytania do Burmistrza" wysyłane są w formie e-mail po czym redagowana jest odpowiedź i następnie zamieszczana jest na stronie UM Kałuszyn wraz z pytaniem. Sprawa psów została przekazana na Posterunek Policji w Kałuszynie.

Pozdrawiam
Burmistrz
Marian Soszyński

::: 28 sierpnia 2015r :::

Szanowny Panie Burmistrzu
Chciałam zapytać o ulicę - drogę brukową (dawnej Browarną) łączącą ul. Mickiewicza z ul. Trzcianka. To, że jest to miejsce zapomniane przez miasto (szczególnie zimą) wiadomo nie od dziś. Jest to bardzo niewygodna i niebezpieczna droga szczególnie dla osób starszych które idą między innymi do Kościoła. Ja osobiście jestem osobą niepełnosprawną, poruszam się na wózku inwalidzkim i  pokonanie tego odcinka jest dla mnie niemożliwe, szczególnie teraz gdy firma robiąca wodociąg zniszczyła darninę odsłaniając kamienie, które są niebezpieczne szczególnie po opadach deszczu. Może warto pomyśleć o mieszkańcach (nie konicznie od razu ponosząc wielkie nakłady asfaltując jak przy starym sklepie TOPAZ) i  wydzielić  i utwardzić ,,ścieżkę’’ dla pieszych.
Z poważaniem
Krystyna Dobrzyńska

 

Witam,
Uprzejmie informuję, że został zrobiony projekt na budowę chodnika wzdłuż bruku stanowiącego ul. Browarną tj. od ulicy Trzcianka do ulicy Mickiewicza. Ulica Browarna  położona jest w strefie B - ochrony historycznego układu urbanistycznego, która podlega pod Mazowieckiego Konserwatora Zabytków. Prace budowlane zostaną wykonane po uzgodnieniu wykonania prac z konserwatorem zabytków i przyjęcia zgłoszenia wykonania robót przez Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim.

Pozdrawiam
Burmistrz
Marian Soszyński

::: 2 września 2015r :::

Witam. Ukończyłam I stopień studiów na kierunku Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. Obecnie jestem na II roku studiów magisterskich. Chciała bym zapytać czy termin rekrutacji na opiekuna do żłobka jest już znany? Jakie warunki trzeba spełnić by takim opiekunem zostać, i czy moje wykształcenie spełnia te warunki?

 

Pozdrawiam, Ewelina.

    
Witam
Odpowiadając na Pani zapytanie informuje się, że obecnie trwa procedura wyłaniania dyrektora nowotworzonego żłobka w Kałuszynie.
Ogłoszenie o naborze ze szczegółami zamieszczone jest w BIP na stronie Urzędu Miejskiego www.kaluszyn.pl.
Po wyłonieniu i zatrudnieniu dyrektora w dalszej kolejności dyrektor będzie prowadził nabór pracowników.
Szczegóły proszę śledzić na stronie BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu, bądź kontaktować się telefonicznie z Urzędem tel. 25 7576618 w. 11

Pozdrawiam
Zastępca Burmistrza
Henryka Sęktas

::: 18 sierpnia 2015r :::

Czy jest Pan pewien ze Pani Parol poradzi sobie z obsługą beneficjenta? Na pewno pokaże nabór!
Makrobet

 

Szanowni Państwo,

Osoby powołane przez Wojewodę do pracy w komisji ds. oszacowania strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych suszą są osobami kompetentnymi do  tej pracy.


Pozdrawiam
Burmistrz
Marian Soszyński

Dodatkowe informacje