Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

::: 15 listopada 2011 :::

Sz.P. Burmistrzu,
Piszę do Pana z pewnym zapytaniem - jestem studentem Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i prowadzę badania nt zarządzania kryzysowego w województwie Mazowieckim.Mam dwa pytania dotyczące tematu ZK - Czy gmina Kałuszyn posiada Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego - jeśli tak to gdzie mogę uzyskać informację nt. funkcjonowania GCZK oraz informację o działaniach prewencyjnych w gminie Kałuszyn w zakresie zarządzania kryzysowego.

Pozdrawiam, Student

Szczegółowe informacje dot. zarządzania kryzysowego w gminie Kałuszyn można uzyskać w Urzędzie Miejskim nr.  tel. 25 7576618

Pozdrawiam
Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

::: 14 września 2011 :::

Szanowny Panie Burmistrzu.
W 2010 roku we wsi Gołębiówka utwardzone zostały dwie drogi (zjadz z drogi powiatowej do wsi oraz do PGR).
Na spotkaniu wyborczym mówił Pan o szybkim położeniu asfaltu na tych że drogach.
Na dzień dzisiejszy drogi są już zniszczone , nawierzchnia się kruszy, powybijane są dziury,a asfaltu nie widać.
Kiedu możemy spodziewać się położenia asfaltu? Nie chcielibyśmy aby pieniądze jak również nasza praca jaką włożyliśmy przy tej inwestycji poszła "w błoto". My jesteśmy gotowi do pomocy przy tych pracach.
Iwona Gliwińska

Pani Iwono!
W odpowiedzi na e-maila informuję, że inwestycja polegająca na położeniu asfaltu na drogach gminnych w miejscowości Gołębiówka zostanie uwzględniona w budżecie na 2012 r. Jej realizacja będzie jednak uzależniona od otrzymania dotacji z zewnątrz.Pozdrawiam.

Pozdrawiam
Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

::: 04 września 2011 :::

Witam Penie burmistrzu. Mam takie pytanie które trapi nie tylko mnie. Dlaczego szczytem możliwości organizacyjnych władz kałuszyńskich jest zorganizować dożynki, zaprosić zespół "horus" czy "weekend"? Może czas z wiejskiej rozrywki ewoluować na coś więcej. Prosimy o zmiany.
Michał Rokicki

Witam
Odpowiadając na Pana zapytanie, zgadzam się z opinią, że w Kałuszynie mało jest imprez „z wyższej półki”.
Do tego są potrzebne warunki i środki finansowo-techniczne.
Przebudowa parku i wybudowanie stałej sceny stwarza większe możliwości organizacji występów plenerowych przy posiadanych środkach finansowych.
Na początek od niedzieli 11 września został wprowadzony zwyczaj systematycznych występów zespołów w każdą niedzielę o godz. 18.oo przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Rozrywkę zapewnią nasze zespoły -Kasianiecka, Orkiestra Dęta im. Jana Pawła II, Koło Emerytów i Rencistów, które zdobywają nagrody i zajmują czołowe miejsca w konkursach krajowych i na arenach międzynarodowych.
 Dyrektor Domu Kultury zostanie zobowiązany do przedstawienia i realizacji programu ukierunkowanego na dobrą rozrywkę, w tym również z wykorzystaniem w okresie letnim sceny i terenu parku.

Pozdrawiam
Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

::: 29 lipca 2011 :::

Panie Burmistrzu
w zwiazku z przetaczajacymi siię informacjami o rosnacym falowo zadłużeniu gminy proszę o informację jak jest faktycznie - jakie jest zadłużenie gminy na dzień 31 lipca 2011 roku kwotowo i w przeliczeniu na mieszkańcą oraz jakie nieruchomości i za jakie kwoty zostały zbyte w 2010 roku i 2011 roku
Pozdrawiam Krzysztof

Stan zadłużenia gminy Kałuszyn na 31.07.2011 roku wynosi 4.909.913,82zł. , w przeliczeniu na jednego mieszkańca zadłużenie wynosi 800,96zł. Wskaźnik zadłużenia gminy Kałuszyn wynosi 27,8% a maksymalnie może wynosić 60%. W 2010 roku nie było sprzedaży nieruchomości. W roku 2011 zostały sprzedane następujące nieruchomości :
1. działka nr 1947 o pow.0,4598ha i działka nr 1946/1 o pow.0,5978ha za kwotę 750.536,16 brutto
2. działka nr 1941/1 o pow.0,1161ha  za kwotę 67.064,52 brutto
3. działka nr 3051 o pow.0,0105ha za kwotę 6.168,45 brutto
4. działka nr 2699/4 o pow.0,109ha  za kwotę 7.416,90 brutto
5.działka nr 2699/5 o pow.0,0066ha za kwotę 4.490,73 brutto
6. lokal mieszkalny o pow.47,8m2 za kwotę 117.572,00 brutto

Pozdrawiam
Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

Dziękuje za udzieloną odpowiedź, jednocześnie proszę o wskazanie czy podana przez Panią kwota zadłużenia obejmuje również kwoty 1.289,514,00 i 1.220,000,00 wynikające z uchwał podjętych przez Radę Miasta w dniu 27 maja 2011 roku, nr VII/37/2011 i VII/38/2011.
Krzysztof

Podana kwota zadłużenia nie obejmuje kwoty 1.220.000zł. , ponieważ pożyczka nie została jeszcze uruchomiona. Natomiast z 1.289.514zł. uruchomiono kredyt w wysokości 429.623,27zł. i kwota ta jest uwzględniona w ogólnym zadłużeniu gminy.

Pozdrawiam
Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

::: 06 czerwca 2011 :::

Panie Burmistrzu!
Mam dosyć sikających na mój płot i wrzucających do mojego ogródka śmieci, pijanych kibiców. Po każdym meczu lub treningu zgraja debili śmieci i sika na ul. 1-go Maja za nic mając jakiekolwiek normy. Będąc pańskim wyborcą liczę na to że jako gospodarz zadba pan nie tylko o wygląd naszego miasta, ale również o bezpieczeństwo mieszkańców, tka na stadionie Victorii jak i poza nim. Chciałbym nadmienić że w sprawie nieobyczajnego zachowania kibiców informowałem już policję z komisariatu w Mrozach. Chciałbym wiedzieć jakie rozwiązania w sprawie bezpieczeństwa ma pan do zaoferowania mieszkańcom miasta i gminy.
Mieszkaniec 1-go Maja

Witam
W odpowiedzi na poruszony problem informuję, że przeprowadzono rozmowy z władzami klubu sportowego oraz policją. Zobowiązano ich do zwrócenia szczególnej uwagi na kibiców powracających z rozgrywek piłkarskich i zakłócających porządek.
W stosunku do osób naruszających porządek i zachowujących się niezgodnie z powszechnie przyjętymi normami stosowane będą sankcje karne.

Pozdrawiam
Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

::: 20 styczeń 2011 :::

Szanowny Panie Burmistrzu,
po przebudowie drogi powstał w Kałuszynie koło cmentarza dodatkowy przystanek autobusowy. Proszę mi odpowiedzieć na pytanie czy jest to przystanek tylko dla autobusów, czy również mogą z niego korzystać tzw. busiki?
Dziękuję za odpowiedz i pozdrawiam,
Katarzyna

Szanowna Pani!
W odpowiedzi na e-maila informuję, że z nowych przystanków autobusowych przy ulicy Warszawskiej mogą korzystać wszystkie pojazdy komunikacji zbiorowej zarówno PKS jak i prywatne.

Pozdrawiam
Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

::: 11 pazdziernika 2010 :::

SZANOWNY PANIE BURMISTRZU
Piszę do pana w sprawie Rafała Stachowicz ,jestem blisko z kolegĄ i tak patrze na niego na jego samodzielność ,to bardzo go podziwiam ,a najbardziej jego mamę ,ta kobieta jest bardzo dzielna ,ale spotykam często płacząca martwi się o los syna .
Czy nie warto ,aby pan pomyślał jak pomóc  rodzinie zebrać pieniądze  na protezę ,takie nieszczęście przydarzyć może się każdemu warto pomóc może znajdzie pan środki w swoim budżecie   ,aby pomóc Rafałowi powiem więcej [ja na jego miejscu nie wiem czy nie popełniłbym głupstwa ]Bardzo proszę odpowiedzieć mi na prośbę może zorganizowalibyśmy coś dla Rafała .pani Danuta ma naprawdę ciężko zdobyć tą kasę, ponieważ jej syn jest osobą dorosłą
z poważaniem Marcin N

Odpowiadając na e-maila informuję informuje, ze dotychczas Gmina w możliwej formie udzieliła pomocy Rafałowi. W przyszłym roku również planuje się taką pomoc.
Jednocześnie informuję, ze wspólnie z Prezesem „Viktori” planuje się zorganizowanie turnieju sportowego, którego dochód przeznaczony zostanie na pomoc dla Rafała

Pozdrawiam
Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

::: 1 pazdziernika 2010 :::

Witam,
Podobno gmina ma dofinansować sekcję, kiedy możemy się spodziewać sprzętu dla sekcji kickboxingu Victorii Kałuszyn?
Pozdrawiam
Kickboxer

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że sprzęt dla sekcji kickboxingu zamówiony został 15.10.2010r. przewidywany termin realizacji 27.10.2010r.

Pozdrawiam
Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

::: 2 września 2010 :::

Panie Burmistrzu, daje sie w ostatnich czasach w miescie jest tłoczno od samochodów na ulicy warszawskiej, czy nie moznaby usprawnic tego np stawiając swiatła na skrzyzowaniu barlickiego z warszawską(gdzie nie wątpliwei najciezej jest wyjechac i czasem robią się długie sznury przy dworcu pks. Takie rozwiazanie przydałoby się, dodatkwo oswietlenie na pasach tez byłoby dobrym rozwiazaniem. dziekuje
Mieszkaniec
 
Szanowny Mieszkańcu!
Sprawa zamontowania świateł na ulicy Warszawskiej w Kałuszynie była rozważana w trakcie projektowania, dokonanej w ubiegłym roku, przebudowy drogi krajowej nr 2. Planowano wówczas ustawienie świateł na skrzyżowaniach ulicy Warszawskiej z ulicą Barlickiego i ulicy Warszawskiej z ulicą Pocztową. Ostatecznie uznano, po zasięgnięciu opinii projektantów i mieszkańców Kałuszyna, że takie rozwiązanie  nie usprawni ruchu na terenie miasta, a wręcz utrudni. Niewielka odległość pomiędzy poszczególnymi światłami przy ulicy Warszawskiej i długie korki podczas światła czerwonego uniemożliwiłyby wyjazd np. z ulicy Kopernika czy Wojska Polskiego. Zatrzymywanie się samochodów ciężarowych i ich ruszanie spowodowałoby wydzielanie znacznych ilości spalin stanowiących dodatkową uciążliwość dla osób mieszkających przy ulicy Warszawskiej. W związku z tym zdecydowano się w trakcie przebudowy ulicy na zmianę organizacji ruchu w taki sposób aby spowolnić ruch. W tym celu wybudowano azyle drogowe wraz z odpowiednim oznakowaniem. W tej chwili ruch kołowy na terenie miasta jest utrudniony, ale odbywa się stosunkowo płynnie. Jednocześnie informuję, że Urząd Miejski w Kałuszynie, zwrócił się to Zarządu Dróg Powiatowych, jako zarządcy ulicy Barlickiego o ustawienie znaku „ zakaz zatrzymywania się i postoju’’, co umożliwi kierowcom korzystanie z całej szerokości ulicy Barlickiego. Natomiast co do dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych wniosek ten będzie przedmiotem rozważań. Dziękuję za przesłane wnioski i zapraszam do dalszego przekazywania swoich uwag.
 

PozdrawiamBurmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

::: 6 września 2010 :::

Witam,
czy sekcja kickboxingu klubu sportowego Victoria Kałuszyn będzie dofinansowana przez Urząd Gminy? Czy będziemy musieli płacić za treningi z własnej kieszeni?
Pozdrawiam
Kickboxer
 
Witam
Odpowiadając na pytanie informuje się, że dla osób biorących udział w zajęciach sekcji kickboxingu ustalona jest opłata w wysokości 10zł za trening. Odpłatność ustalona została pomiędzy zarządem Klubu, a trenerem. Każdy trenujący opłaca udział w treningu z własnych środków.
 

Pozdrawiam

Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

::: 3 września 2010 :::

Sz.P. Burmistrzu,
Chciałbym się dowiedzieć, czy na terenie miasta Kałuszyn jest możliwość trenowania sportów walki? Jestem nowym mieszkańcem Kałuszyna, więc strona miasta jest dla mnie najszybszym sposobem zadania tego zapytania. Pozdrawiam
 
Witam
Odpowiadając na zadane pytanie, informuję się, że w Klubie sportowym Viktoria funkcjonuje sekcja Kick-boxingu. Bliższych informacji udziela P. Dariusz Przybyłko – Prezes Klubu, tel. 518560433. Zajęcia odbywają się na hali sportowej w Szkole Podstawowej w Kałuszynie – wtorek, czwartek godz. 13.30
 

Pozdrawiam

Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

::: 31 sierpnia 2010 :::

Witam!Jestem mamą pierwszoklasisty i chciałam zapytać do kiedy można składać wnioski na dofinansowanie do podręczników szkolnych i skąd wziąć wnioski....Z góry dziękuje za pomoc...
Beata Kowalczyk
 
W odpowiedzi na Pani pytanie, informuję się, że w sprawie wniosków na dofinansowanie do podręczników szkolnych należy kontaktować się z dyrektorem szkoły. Tam też otrzyma Pani wniosek na dofinansowanie
 

Pozdrawiam

Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

Dodatkowe informacje