Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

::: 5 listopada 2015r :::

Witam. Jako mieszkaniec gminy Kaluszyn jestem wysoce oburzona tym w jaki sposób Bożena Raciborska dobrała sobie kadrę, która będzie pracować w naszym gminnym żłobku. Jakim prawem wzięła znajomych a ignorując tym samym nas ludzi z gminy, którzy mamy pełne kwalifikacje do tejże pracy. Jak taki człowiek ma dowodzić taką instytucją skoro dla niej nie liczy się dobro mieszkańców a dobro swoje i swoich znajomych!
Sylwia P.

 

Witam

Odpowiadając na pytanie dotyczące doboru kadry w Gminnym Żłobku w Kałuszynie informuję, że nabór na poszczególne stanowiska ogłoszony został na stronie internetowej Urzędu. W ogłoszeniu zawarte były informacje dotyczące wymagań kwalifikacyjnych dla stanowisk.
Dla rozpatrzenia złożonych ofert powołana została komisja, która po zweryfikowaniu wszystkich ofert zaprosiła na rozmowy osoby, których oferty były kompletne i które,  wg komisji najlepiej spełniały oczekiwania ogłoszenia.
W wyniku rozmów zakwalifikowano do zatrudnienia 4 opiekunki, 1 kucharkę, 1 pomoc kuchenną i 1 osobę na stanowisko robotnika gospodarczego kierując się najpełniejszym spełnieniem wymogów, jakie były ogłoszone w naborze. Inne czynniki nie były brane pod uwagę.

Pozdrawiam
Burmistrz
Marian Soszyński

::: 27 września 2015r :::

Szanowny Panie Burmistrzu
Czy podlegli Panu pracownicy mogliby w dostępnych UM w Kałuszynie zasobach geodezyjnych sprawdzić szerokość drogi gruntowej biegnącej od końca msc. Wąsy w kierunku północnym do granic gminy i powiatu oraz porównać ją ze stanem faktycznym w terenie? W mojej ocenie na przestrzeni lat szerokość drogi na skutek działania różnych czynników ulega modyfikacji. Proszę więc o podjęcie stosownych działań w przedmiotowej sprawie.
Z poważaniem
Krzysztof Śledziewski

Witam,
Uprzejmie informuję, że zgodnie z mapą geodezyjną szerokość tej drogi wynosi 8m. Faktyczna szerokość w terenie wynosi 4,5 - 6m. Ustalenie przyczyn zwężenia  drogi w terenie będzie możliwe po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie gminy na wskazanie granic pasa drogowego przez geodetę.

Pozdrawiam,
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

::: 25 września 2015r :::

Witam dlaczego zostało usunięte moje zawiadomienie o wałęsających się psach na osiedlu za cmentarzem. Zamieściłam w imieniu mieszkańców zawiadomienie że pies Czesława Mroczka i Stanisławy Sęktas  psy obszczekują dzieci idące do szkoły, brudzą, a post zostaje usunięty, pytam chyba gmina coś powinna poczynić odpowiednie kroki , gdy teraz zostanie usunięty zawiadomcie odpowiednie władzę i będzie się Pan tłumaczył z poważaniem mieszkańcy osiedla
Danuta S.

 

Witam,
Uprzejmie wyjaśniam, że pytanie nie zostało usunięte. "Pytania do Burmistrza" wysyłane są w formie e-mail po czym redagowana jest odpowiedź i następnie zamieszczana jest na stronie UM Kałuszyn wraz z pytaniem. Sprawa psów została przekazana na Posterunek Policji w Kałuszynie.

Pozdrawiam
Burmistrz
Marian Soszyński

::: 28 sierpnia 2015r :::

Szanowny Panie Burmistrzu
Chciałam zapytać o ulicę - drogę brukową (dawnej Browarną) łączącą ul. Mickiewicza z ul. Trzcianka. To, że jest to miejsce zapomniane przez miasto (szczególnie zimą) wiadomo nie od dziś. Jest to bardzo niewygodna i niebezpieczna droga szczególnie dla osób starszych które idą między innymi do Kościoła. Ja osobiście jestem osobą niepełnosprawną, poruszam się na wózku inwalidzkim i  pokonanie tego odcinka jest dla mnie niemożliwe, szczególnie teraz gdy firma robiąca wodociąg zniszczyła darninę odsłaniając kamienie, które są niebezpieczne szczególnie po opadach deszczu. Może warto pomyśleć o mieszkańcach (nie konicznie od razu ponosząc wielkie nakłady asfaltując jak przy starym sklepie TOPAZ) i  wydzielić  i utwardzić ,,ścieżkę’’ dla pieszych.
Z poważaniem
Krystyna Dobrzyńska

 

Witam,
Uprzejmie informuję, że został zrobiony projekt na budowę chodnika wzdłuż bruku stanowiącego ul. Browarną tj. od ulicy Trzcianka do ulicy Mickiewicza. Ulica Browarna  położona jest w strefie B - ochrony historycznego układu urbanistycznego, która podlega pod Mazowieckiego Konserwatora Zabytków. Prace budowlane zostaną wykonane po uzgodnieniu wykonania prac z konserwatorem zabytków i przyjęcia zgłoszenia wykonania robót przez Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim.

Pozdrawiam
Burmistrz
Marian Soszyński

::: 2 września 2015r :::

Witam. Ukończyłam I stopień studiów na kierunku Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. Obecnie jestem na II roku studiów magisterskich. Chciała bym zapytać czy termin rekrutacji na opiekuna do żłobka jest już znany? Jakie warunki trzeba spełnić by takim opiekunem zostać, i czy moje wykształcenie spełnia te warunki?

 

Pozdrawiam, Ewelina.

    
Witam
Odpowiadając na Pani zapytanie informuje się, że obecnie trwa procedura wyłaniania dyrektora nowotworzonego żłobka w Kałuszynie.
Ogłoszenie o naborze ze szczegółami zamieszczone jest w BIP na stronie Urzędu Miejskiego www.kaluszyn.pl.
Po wyłonieniu i zatrudnieniu dyrektora w dalszej kolejności dyrektor będzie prowadził nabór pracowników.
Szczegóły proszę śledzić na stronie BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu, bądź kontaktować się telefonicznie z Urzędem tel. 25 7576618 w. 11

Pozdrawiam
Zastępca Burmistrza
Henryka Sęktas

::: 18 sierpnia 2015r :::

Czy jest Pan pewien ze Pani Parol poradzi sobie z obsługą beneficjenta? Na pewno pokaże nabór!
Makrobet

 

Szanowni Państwo,

Osoby powołane przez Wojewodę do pracy w komisji ds. oszacowania strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych suszą są osobami kompetentnymi do  tej pracy.


Pozdrawiam
Burmistrz
Marian Soszyński

::: 20 czerwca 2015 :::

PANIE BURMISTRZU,gdzie można składać swoje siwi o przyjecie do pracy w żłobku ,a może już Pan uzupełnił kadrę swoimi znajomymi .Z poważaniem
Danuta S.

 

Witam

Odpowiadając na Pani pytanie informuję, że rekrutacja na opiekunów prowadzona będzie we wrześniu br.

Powyższa informacja zamieszczona będzie na stronie internetowej Urzędu.

 

Pozdrawiam

Burmistrz

Marian Soszyński

::: 29 czerwca 2015 :::

Panie Burmistrzu.

Mam pytanie od kiedy jest planowane otwarcie żłobka i jak będzie wyglądać rekrutacja na nauczyciela?

Magda S.

 

Odpowiadając na Pani pytanie informuję, ze otwarcie żłobka planowane jest w listopadzie, a rekrutacja na opiekunów prowadzona będzie we wrześniu br. Powyższa informacja zamieszczona będzie na stronie głównej serwisu internetowego Urzędu.

 

Pozdrawiam
Burmistrz
Marian Soszyński

::: 20 maja 2015 :::

Witam
    Zwracam się do Pana Burmistrza z propozycją związaną z zarośniętą przez dzikie krzewy i drzewa graniczącą z moją działką nr 11 drogą,  o nr.23, w miejscowości Szembory. Za Pańską zgodą zobowiązuje się ze swoim sąsiadem Przemkiem Żaczkiem wyciąć  do samej ziemi dzikie zarośla tak by udrożnić, w końcu, przejazd po drodze a nie po mojej działce. Wycinka ma nastąpić na całej długości granicy  drogi z moją działką. Jeśli Urząd nie ma obecnie środków i możliwości - to postaramy się to zrobić aby umożliwić mieszkańcom dojazd do swoich upraw. Zrobimy to przed wybudowaniem przeze mnie  ogrodzenia na mojej działce. Grubsze krzewy i drzewa uprzątniemy a resztę  ułożymy  wzdłuż sąsiedniej granicy drogi. Odsłonięcie ok. 4 metrów drogi gwarantuje normalny bezkolizyjny  przejazd.
Zbudowanie ogrodzenia na mojej działce nawet  jeśli zechcę odsunąć je o metr czy dwa - uniemożliwi przejazd gdyż droga zarosła zbyt szeroko. O tym może poświadczyć Pani W.Burmistrz Henryka Sęktas.
Jako ,,przybysz" daleki jestem od stwarzania jakichkolwiek kłopotów i międzysąsiedzkich niesnasek. Zależy mi na utrzymaniu dobrych relacji z wszystkimi mieszkańcami - stąd moja propozycja oczyszczenia drogi z dzikich zarośli  przed  wybudowaniem ogrodzenia.
Zbliża się zmiana  przepisów budowlanych, na mocy których procedura budowy ogrodzenia będzie  uproszczona dla inwestora i nie będą wtedy  wymagane żadne uzgodnienia w Urzędzie Miasta dla których i tak podstawą prawną będzie i właściwie jest  ,,plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Szembory".
  Wierzę w Pańską dobrą wolę i chęć budowy dobrosąsiedzkich  kontaktów czego najlepszym wyrazem może być w tej sytuacji wyrażenie przez Pana zgody na wycinkę i oczyszczenie, przez nas, drogi nr 23.

Z wyrazami szacunku
Paweł Turlejski

 

Szanowny Panie,
w związku z Pańską nieobecnością na oględzinach wyznaczonych na przedmiotowych działkach proszę o wskazanie dogodnego terminu, w którym mogłoby odbyć się spotkanie, po którym to zostanie podjęta decyzja odnośnie wycinki wnioskowanych zakrzaczeń.

Pozdrawiam
Burmistrz
Marian Soszyński

::: 29 maja 2015 :::

Panie Burmistrzu jakie inwestycje drogowe będą prowadzone w naszej gminie w tym roku ? Co z sygnalizacją świetlną na dk2 w Kałuszynie ?
 

Marek

 

Szanowny Panie,
W bieżącym roku zostanie położony asfalt na drodze Patok-Szymony, wykonana zostanie przebudowa ul. Trzcianka i ul. Mickiewicza oraz wykonana zostanie stabilizacja cementem dróg w Wólce Kałuskiej i w m. Mroczki.
Odnośnie sygnalizacji świetlnej informuję, że wykonany został Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obecnie trwa analiza zasadności, co do miejsca i ilości montowanych sygnalizacji świetlnych. Opracowanie to potrwa do końca października 2015 roku.

Pozdrawiam
Burmistrz
Marian Soszyński

::: 27 maja 2015 :::

Panie Burmistrzu,

zwracam się do Pana za pomocą strony internetowej, Jestem mieszkańcem Olszewic i dość często chodzę pięknym chodnikiem. W dwóch miejscach tj na wysokości mostu nad Witówką, w gruncie rzeczy na samym moście, chodnik trochę się rozpada. Drugie miejsce to uszkodzony chodnik przy samym wejściu do Olszewic na wysokości pierwszego domu od strony Kałuszyna. Wożą tam gruz jakimiś ciężarówkami i już drugi raz uszkodzili chodnik- wjazd.

Proszę o interwencję
Mieszkaniec Olszewic

 

Szanowny Panie,
ze względu na fakt, że uszkodzony chodnik leży w pasie drogowym drogi powiatowej Kałuszyn - Mrozy sprawa została przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim.


Pozdrawiam
Burmistrz
Marian Soszyński

::: 13 maja 2015 :::

Panie Burmistrzu od pewnego czasu w Kałuszynie grasuje pewna grupa osób które okradają mieszkańców, w obecnej chwili doszło do tego, że codziennie słyszy się o wyczynach tej szajki przestępców. W dodatku w niedługim czasie wychodzi z zakładu zamkniętego  dobrze wszystkim znany młodociany przestępca, który prawdopodobnie zasili ich grono. Co Pan jako burmistrz naszego miasta zamierza zrobić aby przeciwdziałać przestępczości.

Paweł Raciborski

 

Witam
Odpowiadając na Pana pytanie informuję, że w dniu 11 maja i 12 maja br. odbyło się spotkanie z miejscową policją, jak również z Komendantem Powiatowym Policji na temat kradzieży na terenie Kałuszyna. W dniu dzisiejszym uzyskałem informację, że osoby dokonujące kradzieży zostały zatrzymane.
Ponadto w dniu  28 maja br. o godz. 17.oo w Domu Kultury w Kałuszynie odbędzie się debata na temat bezpieczeństwa z udziałem policji z Kałuszyna, Mrozów i Komendanta Powiatowego Policji, na którym zostaną omówione sprawy bieżących wydarzeń i poprawy sytuacji w zakresie bezpieczeństwa.

Pozdrawiam
Burmistrz
Marian Soszyński

Dodatkowe informacje