Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

::: 26 stycznia 2016r :::

Witam
Panie burmistrzu mam do pana ogromną prośbę. Przechodząc kolo posesji znajdującej się na ul. Mickiewicza 12 która należy do miasta gminy Kałuszyn. Jest strach przejść ponieważ chodzą tam psy właścicieli z tego domu i nie dadzą przejść psy są nie szczepione i duże.Czy mógł by pan zainteresować się tym poważnym problemem?
BarbaraWitam,
Uprzejmie informuję, że mieszkańcy posesji znajdującej się na ul. Mickiewicza 12 w Kałuszynie okazali dowody szczepień psów, których są właścicielami oraz zostali pouczeni o konsekwencjach wypuszczania psów bez dozoru właściciela. W przypadku zaobserwowania przez Panią, że  mieszkańcy ul. Mickiewicza 12 wypuszczają psy na ulicę bez kagańcy oraz że te psy przebywają na ulicy bez dozoru właściciela proszę taki fakt zgłosić na Posterunek Policji w Kałuszynie lub do Urzędu Miejskiego w Kałuszynie (pokój 6b).


Pozdrawiam,
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

::: 26 lutego 2016r :::

Sz. P. Burmistrzu
Z ogromnym zdziwieniem przeczytałam Pana informację o braku realizacji w 2016 roku przejazdu przez rzekę Gawroniec pomiędzy msc. Mroczki i Milew. Zapewniał Pan uprzednio pisemnie, iż przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana. Droga stanowi dojazd do gruntów rolnych i leśnych i korzysta z niej kilkudziesięciu właścicieli nieruchomości położonych nieopodal. Od szeregu lat władze nic nie zrobiły celem polepszenia przejazdu, który w okresie zimowym i wiosennym jest bardzo utrudniony a czasami wręcz niemożliwy dla ciągników, nie wspominając o samochodach. Warto wskazać, iż gmina Kałuszyn zbyła w Milewie nieruchomość po tzw. "dołach" i w związku z powyższym można by pochylić się nad rozwiązaniem problemu przejazdu, chociaż doskonale zdaje sobie sprawę z trudnej sytuacji finansowej samorządu. Proszę więc o ponowną analizę i realizację zapowiadanej przez Pana inwestycji, która nie obciąży zanadto budżetu gminy. Proszę również o wskazanie które drogi w Milewie będą naprawiane ze środków funduszu sołeckiego.
Z poważaniem
Sylwia Śledziewska


Witam,
Po ponownym przeanalizowaniu sprawy dotyczącej wykonania przejazdu przez rzekę Gawroniec w m. Mroczki uprzejmię informuję, że przedmiotowa inwestycja nie zostanie wykonana ze względu na brak środków finansowych.
Informuję również, że fundusz sołecki miejscowości Milew zgodnie z Tabelą Nr 6 do Uchwały Nr XIII/84/2015 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu  gminy Kałuszyn na 2016r. zostanie przeznaczony na remont drogi gminnej (dożwirowanie). Jedyną drogą gminną znajdującą się na terenie m. Milew jest droga Nr 220629W biegnąca m.in za posesją Państwa Culek.


Pozdrawiam,
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

::: 10 marca 2016r :::

Witam Panie Burmistrzu.
Chciałam zapytać w imieniu swoim i niektórych mieszkańców ulicy Polnej Dlaczego My mieszkańcy tej ulicy płacimy podatek od nieruchomości czyli chodnika, który nie jest Naszą własnością tak to rozumiemy.Każdy z Nas ma dopisane dodatkowe działki od numeru 2784-2779 1925-1935 itd.Sprawdziłam na mapach geodezyjnych Okazuje się, że to chodnik. Osobiście byłam w Naszym Urzędzie i pani Pełka pokazała na mapie, że ta dodatkowa dopisana działka znajduje się w samym środku mojego ogródka czyli mapy z Geodezji mówią co innego niż pokazana mapa przez pracownicę Urzędu.
Prosimy Pana Burmistrza o wyjaśnienie Nam mieszkańcom ulicy Polnej dlaczego płacimy za chodnik który jest własnością miasta lub powiatu.

Z poważaniem Katarzyna Boruc i zainteresowani  Mieszkańcy ulicy Polnej

Informuję, że podatek od nieruchomości jest naliczany na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim.
Odnośnie wątpliwości dotyczących podatku od nieruchomości za grunt informuję, że mieszkańcy ulicy Polnej opłacają podatek od nieruchomości wyłącznie za grunty oraz budynki, których są właścicielami. Zaznaczam, że działki, które są przedmiotem sprawy są gruntami należącymi do mieszkańców ulicy Polnej i nie są gruntami zajętymi na chodnik. W wyniku czynności sprawdzających do powierzchni działek, które obok budynków są przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości przypisano jedynie numery ewidencyjne działek zgodne z ewidencją gruntów i budynków. Podziału działek na dwie mniejsze dokonano przewidując poszerzenie ulicy Polnej. Do dnia dzisiejszego powyższe grunty nie zostały przejęte od mieszkańców i nadal są ich własnością, co skutkuje tym, iż są one objęte opodatkowaniem.

Pozdrawiam,
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna.

::: 5 luty 2016r :::

Witam, za pośrednictwem "Pytań do Burmistrza" chciałabym naświetlić problem, przestrzec innych. Jestem z Gołębiówki właśnie w dniu wczorajszym (4.02)wieczorem na mojej własnej posesji psy najbliższego sąsiada zagryzły naszą 4 letnią rasową kotkę. Kotka była szczególnym przyjacielem całej rodziny tym większa rozpacz szczególnie dzieci. Sąsiad posiada 2 psy,jeden coś na kształt owczarka niemieckiego drugi mały kunela. Psy są niewychowane, nietresowane i sąsiedzi nie bardzo sobie z nimi radzą. Dla tych psów nie ma żadnego ogrodzenia, przechodzą każde. Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę sąsiadom, że przechodzą, niszczą i mogą być niebezpieczne, człowiek się boi już chodzić po własnym podwórku. Niestety nasze prośby trafiały do nich jak w studnię, powtarzał ciągle z uporem maniaka, że co on na to poradzi. Nie wzywałam policji bo po co się kłócić ale teraz miarka się przebrała. Psy biegają po wsi, ludzie się boją, z tego co wiem nie jednego wyszarpały po kostkach ale cicho sza.
Nie wiem czy są szczepione a to jest duży problem.
Zwracam się do Pana z pytaniem czy w naszej gminie są kontrole czy ewidencja szczepień, które są obowiązkowe? Gdzie mam się zwrócić gdy problem będzie się powtarzał (policja to wiem ale gdzie jeszcze)?
Chciałabym przestrzec innych zwracajcie proszę uwagę na takie zachowania sąsiadów. Ludzie nabiorą sobie zwierząt a nie potrafią ich wychować i zapanować nad nimi. a później nieszczęście gotowe. Pamiętajmy o tym ,że to właściciel psa ma obowiązek zadbać o to aby pies nie wychodził za ogrodzenie. Ale większość uważa, że to tylko wieś i tam nie ma żadnych zasad ani obowiązków.
Iwona Gliwińska

 

Witam,
Uprzejmie informuję, że ewidencję szczepień, które wykonał posiada lekarz weterynarii Pan Tadeusz Zawiska, prowadzący swoją praktykę lekarską w gabinecie weterynaryjnym mieszczącym się na ulicy Mickiewicza 20 w Kałuszynie.
W przypadku stwierdzenia lub otrzymania informacji, że właściciel psa nie wywiązał się z obowiązku zaszczepienia psa przeciwko wściekliźnie należy taki fakt zgłosić do Urzędu Miejskiego w Kałuszynie lub Powiatowego Lekarza Weterynarii mającego swoją siedzibę na ul. Szczecińskiej 8 w Mińsku Mazowieckim, który ukarze go grzywną bądź wystosuje wniosek do sądu o jego ukaranie.

Pozdrawiam,
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

::: 11 luty 2016r :::

Witam Panie Burmistrzu często przejeżdżam przez Kałuszyn który robi na mnie bardzo dobre wrażenie, ale po skręcie z drogi krajowej E30 na Liw i Węgrów (droga 697) gdzie zaczyna się turystyczny Szlak Doliny Liwca, zaczyna się również śmietnisko po obu stronach drogi i w lesie. Czar Kałuszyna pryska.
Moje pytanie zatem dotyczy tego, czy nie warto by było uprzątnąć te śmieci i dbać o czystość na tym do tej pory zapomnianym kawałku drogi?
PS Najlepiej jakby Pan sam to zobaczył bo raczej rzadko się zdarza taki śmietnik przy drodze.
Pozdrawiam.
Jacek Otwocki

 

Witam,
Podzielam Pana niesmak i niezadowolenie ale opisywany przez Pana odcinek drogi leży na terenie Gminy Grębków. Uprzejmie informuję, że obowiązek utrzymania czystości i porządku na pasach drogowych należy do zarządców różnych kategorii dróg i tak za: drogi krajowe odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,  drogi wojewódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich, drogi powiatowe - Zarząd Dróg Powiatowych, drogi gminne - Burmistrz. Na terenie Gminy Kałuszyn pasy drogowe sprzątane są bez względu na kategorie dróg przez pracowników zatrudnionych przez Gminę Kałuszyn.
W związku z Pana mailem wystąpię do Wójta Gminy Grębków z prośbą o zajęcie się przedmiotową sprawą.
Dziękuję za uwagi i spostrzeżenia.

Pozdrawiam,
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna.

::: 20 stycznia 2016r :::

Dzień dobry
W nawiązaniu do uprzedniej korespondencji listownej, w tym Pana pisemnej informacji o tym, iż przejazd przez rzekę Gawroniec pomiędzy msc. Mroczki a Milew zostanie wykonany w 2016 roku zwracam się z prośbą o potwierdzenie przeprowadzenia w/w inwestycji w 2016 roku. Proszę o wskazanie czy będzie ona wykonywana w ramach środków finansowych pochodzących z funduszu sołeckiego .
Z poważaniem
Sylwia Śledziewska


Dzień dobry,
z przykrością informuję, że ze względu na duże potrzeby wykonania remontów i przebudów dróg stanowiących dojazdy do gospodarstw domowych przy ograniczonych środkach finansowych nie było możliwości zabezpieczenia w budżecie gminy na 2016 rok środków na poprawę przejazdu przez rzekę Gawroniec o który Pani wnioskowała.

Pozdrawiam,
Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

::: 2 luty 2016r :::

Dzień dobry.
Chciałabym uzyskać informację czy  projekt Remontu/przedłużenia ul.Zamoyskiej do ul.Robotniczej jest już gotowy i jak wygląda sprawa i czy może znany jest termin realizacji inwestycji.
Pozdrawiam Ewelina Grzegrzułka


Witam,
Uprzejmie informuję, że projekt przebudowy ulicy Zamojskiej wraz z ulicą Robotniczą będzie opracowany po zakończeniu aktualizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kałuszyn. Kolejność taka podyktowana jest koniecznością poszerzenia szerokości pasa drogowego ulicy Robotniczej. Planowany termin rozpoczęcia aktualizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kałuszyn to pierwsze półrocze bieżącego roku.

Pozdrawiam,
Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

::: 31 stycznia 2016r :::

Dzień dobry.
Panie Burmistrzu słyszałam, że nasze przedszkole w Kałuszynie ma zostać rozbudowane. Czy to prawda? Jeżeli tak to kiedy ma to nastąpić i czy zostaną w związku z tym zatrudnieni nowi nauczyciele?
Pozdrawiam
Karolina

Witam
Odpowiadając na Pani pytanie dotyczące rozbudowy przedszkola w Kałuszynie, informuję, że w najbliższym czasie taka budowa nie jest przewidywana. Obecna liczba miejsc w przedszkolu zabezpiecza potrzeby dla dzieci z naszej gminy.
Gmina zakupiła teren od poczty sąsiadujący z przedszkolem pod ewentualną rozbudowę w latach przyszłych.

Pozdrawiam,
Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

::: 07 stycznia 2016r :::

Witam,
Chciałabym się dowiedzieć czemu drogi w naszej miejscowości nie są odśnieżane ani posypywane piachem/solą? Temperatury są dosyć niskie, śnieg który spadł leży na drogach ubity w śliską, dosyć grubą powłokę i stwarza niebezpieczeństwo dla kierowców szczególnie na zakrętach. Taka sytuacja jest również na ulicy Pocztowej którędy dzieci chodzą do szkoły. Bardzo łatwo jest wpaść w poślizg nawet jadąc powoli. Mówię rzecz jasna o drogach miejskich których odśnieżanie jest obowiązkiem gminy.
Pozdrawiam i proszę o powzięcie stosownych działań w tej sprawie.

 

Witam,
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 50 Burmistrza Kałuszyna z dnia 2.10.2015 roku w sprawie ustalenia zasad zimowego utrzymania chodników, ulic oraz dróg w sezonie zimowym 2015/2016 na drogach /ulicach/ gminnych na terenie Gminy Kałuszyn miejsca wyznaczone do posypywania piaskiem z solą to: przystanki, podjazdy i skrzyżowania. Ponadto informuję ,że w pierwszej kolejności odśnieżane są drogi i ulice gminne prowadzące do innych miejscowości a następnie drogi osiedlowe.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku – o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2013 roku poz. 1399 z późn.
zm. oraz z §3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kałuszyn uchwalonego przez Radę Miejską w Kałuszynie uchwałą Nr XIX/141/2013  z dnia 27 lutego 2013 roku właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości przy czym za chodnik uważa się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną przy granicy nieruchomości. Ponadto na właścicielach nieruchomości spoczywa również obowiązek usunięcia sopli lodu i nawisów śniegu stwarzających zagrożenie dla przechodniów. 

Pozdrawiam,
Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

::: 20 grudnia 2015r :::

SZANOWNY PANIE BURMISTRZU 
Zwracam się do Pana z ogromną prośbą o zrobienie progów zwalniających wzdłuż ul 9--go Maja tj osiedle za cmentarzem,I postawienie znaku ograniczenie prędkość ,jest kilku młodocianych kierowców ,którzy jeżdżą jak szaleni ,nie sposób upilnować dzieci wybiegające z podwórka .Zapewniam Pana że już kilka krotnie doszło do poważnych interwencji rodziców z kierowcami ,oczywiście skończyło się na obrażaniu sie na wzajem ,jak kamień w wodę nic nie pomaga ,dlatego zwracam sie o zabezpieczenie drogi przed tragedią.
Z poważaniem D. S

Witam,
uprzejmie informuję, że w pierwszym kwartale 2016 roku zostanie zamontowany próg zwalniający na ulicy 9-go Maja wraz z oznakowaniem.


Pozdrawiam
Burmistrz
Marian Soszyński

::: 5 listopada 2015r :::

Panie Burmistrzu mam dwa pytania do Pana .
1 Opracowanie dotyczące sygnalizacji świetlnej na DK2 miało potrwać do końca pażdziernika ,czy już coś wiadomo w tej kwestii?
2 W związku z budową sieci internetu szerokopasmowego w Kałuszynie chciałbym się dowiedzieć na jakich zasadach mieszkańcy będą mogli z niego korzystać ?

Pozdrawiam Marek

 

Witam,
uprzejmie informuję, że wykonana została Analiza istniejącej organizacji ruchu na drogach gminnych i powiatowych w mieście Kałuszyn wraz z oceną i wnioskami rozwiązań włączania się do ruchu i poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej DK2 wg której głównymi zaleceniami jest dokonanie  na koszt gminy szczegółowych pomiarów ruchu na skrzyżowaniu z ul. Pocztową oraz ul. Kilińskiego jak również na ul. Barlickiego oraz sprawdzenie jaki będzie wpływ zainstalowania sygnalizacji świetlnej na płynność ruchu na ul. Warszawskiej i ulicach podporządkowanych.
Problemem jest uzyskanie zgody Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie na przeznaczenie środków na kompleksową przebudowę skrzyżowania DK 2 z ul. Barlickiego  wraz z montażem sygnalizacji świetlnej również w okolicach ul. Kilińskiego i ul. Pocztowej. W przypadku pomyślnych wyników rozmów z GDDKiA mieszkańcy zostaną powiadomieni przez tut. Urząd o dalszych krokach zmierzających do montażu sygnalizacji świetlnej.
Wybudowana w ramach projektu Internet dla Mazowsza sieć będzie otwarta dla wszystkich  operatorów telekomunikacyjnych oferującym usługi teleinformatyczne, za pośrednictwem sieci mieszkańcom oraz podmiotom publicznym i gospodarczym. Z wybranym operatorem mieszkaniec będzie mógł podpisać umowę na świadczenie danej usługi telekomunikacyjnej bądź teleinformatycznej wg. stawek operatora.

Pozdrawiam
Burmistrz
Marian Soszyński

 

::: 9 listopada 2015r :::

Dzień dobry.Chciałabym uzyskać informację czy opracowany już został projekt Remontu/przedłużenia ul.Zamoyskiej do ul.Robotniczej i kiedy można spodziewać się realizacji.
Pozdrawiam Ewelina Grzegrzułka

Witam,
Uprzejmie informuję, że projekt remontu przedłużenia ul. Zamojskiej do ulicy Robotniczej jest w trakcie opracowywania. Termin wykonania budowy ulicy Zamojskiej będzie uzależniony od możliwości pozyskania środków unijnych na ten cel.


Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

Dodatkowe informacje