Gminna Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości w Kałuszynie

  • Drukuj

  12 marca 2019 r. w Domu Kultury w Kałuszynie odbyła się  Gminna Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i  Przedsiębiorczości.

Organizatorem Olimpiady był Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddz. w Siedlcach, koordynatorem był  Pan Jerzy Grabowski   – doradca rolnośrodowiskowy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego  w Mińsku Mazowieckim, współpracujący z Gminą Kałuszyn. W olimpiadzie wzięło udział 40 osób.   Specjalnie przygotowany test zawierał   40 pytań. Trzeba było wykazać się  wiedzą z zakresu ekonomiki i organizacji gospodarstwa domowego, bezpieczeństwa żywności, zasad zdrowego żywienia,  przedsiębiorczości pozarolniczej, turystyki wiejskiej, funduszy unijnych, estetyki   w domu i zagrodzie   produktu regionalnego i tradycyjnego. Prace oceniała komisja, której przewodniczyła Pani Maria Sudnik z  MODR Oddział w Siedlcach.

Najwięcej punktów uzyskała i zajęła I miejsce  Pani Beata Ratuska z Piotrowiny, II miejsce zdobyła   Pani Ewa Pełka z Kałuszyna, a III miejsce    Pani Danuta Olszewska  z Kałuszyna. Pan Arkadiusz Czyżewski – Burmistrz Kałuszyna gratulując zwycięzcom    wręczył dyplomy i nagrody   ufundowane przez samorząd Gminy Kałuszyn. Laureatki Olimpiady będą reprezentować Gminę Kałuszyn na    eliminacjach powiatowych. Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia.

 Corocznie organizowana Olimpiada  spotyka się z dużym zainteresowaniem w środowisku, jest doskonała okazją do integracji, wymiany doświadczeń. Spotkanie uświetnił występ amatorskiego  Zespołu Międzypokoleniowego „Razem”, działającego przy Domu Kultury w Kałuszynie. Zespół wystąpił z widowiskiem obrzędowym „Darcie Pierza”. Nie mogło również zabraknąć  smakowitości   przygotowanych przez  uczestniczki spotkania.

 

oprac. Henryka Sęktas -Urząd Miejski Kałuszyn

fot. Marian Pełka – Dom Kultury

zdjęcia...