Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Uzyskiwanie map zasadniczych przez internet

W Systemie Informacji Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim funkcjonuje usługa umożliwiająca użytkownikom bezpośrednie i szybkie pozyskanie drogą elektroniczną wydruków map zasadniczych według stanu archiwalnego (www.minski.e-mapa.net).

Mapy te są opatrzone podpisem elektronicznym, jak również wydawana jest do nich licencja z możliwością kopiowania bez ograniczeń. Od  2018 roku w w/w portalu uruchomiono również usługę pobierania uproszczonego wypisu z rejestru gruntów dla właścicieli działek. Dokument ten jest także opatrzony podpisem elektronicznym.

Pozyskiwanie dokumentów za pomocą usług sieciowych jest natychmiastowe, znacznie ułatwia i przyśpiesza procesy inwestycyjne interesantów pozwalając uniknąć oczekiwania w urzędzie. W związku z tym, że dokumenty pozyskane drogą elektroniczną opatrzone podpisem elektronicznym są równoważne z dokumentami wydanymi w wersji papierowej, prosimy o wykorzystywanie tych możliwości.

 

 

Dodatkowe informacje