Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szkolenie -odniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego

Gmina Kałuszyn zaprasza osoby powyżej 25. roku życia do udziału w bezpłatnych szkoleniach finansowanych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach projektu: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

 

 

    

W ramach projektu prowadzone będą szkolenia w następujących obszarach:

1.  Rodzic w Internecie

2.  Mój biznes w sieci

3.  Moje finanse i transakcje w sieci

4.  Działam w sieciach społecznościowych

5.  Tworzę własną stronę internetową (blog)

6.  Rolnik w sieci

7.  Kultura w sieci

 

 

UWAGA!!! Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednym module tematycznym,
(2 spotkania po 8 godzin).

 

Szkolenia odbędą się w Bibliotece Publicznej w Kałuszynie. Podczas szkoleń zapewniony jest obiad i serwis kawowy.

Osoby zainteresowane wyżej wymienionymi szkoleniami mogą dokonać zapisu pod
nr tel. 25 757 60 85 lub osobiście Bibliotece.

 

TERMIN ZGŁOSZEŃ do 8 marca 2019r.  

 

NA REALIZACJĘ ZADANIA GMINA OTRZYMAŁA KWOTĘ 61 800 ZŁ. PROJEKT ZAKŁADA BEZPŁATNE PRZESZKOLENIE 120 OSÓB POWYŻEJ 25. ROKU ŻYCIA ORAZ ZAKUP 12 LAPTOPÓW.

 

Dodatkowe informacje