Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Spotkanie Burmistrza Kałuszyna z sołtysami

W dniu  5 lutego 2019 r.  w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie odbyło się spotkanie Burmistrz Kałuszyna  z Sołtysami. Podczas spotkania  ustalono harmonogram  zebrań wyborczych sołtysów i rad sołeckich.


Pan  Arkadiusz Czyżewski podziękował sołtysom za pracę w mijającej kadencji, podkreślił zaangażowanie na rzecz mieszkańców oraz we współpracy z Samorządem gminy wręczając podziękowania za wywiązanie się z obowiązków jakie na nich spoczywają.
Kolejnym punktem była informacja pracownika  KRUS W Mińsku Mazowieckim – p. Pawła Araszkiewicza  nt.  wypadków przy pracy w rolnictwie  i chorób zawodowych rolników.
W dalszej części poinformowano  zebranych o zmianach w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o  zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  wykorzystywanego  do produkcji rolnej oraz  przekazano za pośrednictwem sołtysów  informacje dla mieszkańców o  harmonogramie  odbioru odpadów komunalnych w 2019 r.,  stawkach  opłat za gospodarowanie odpadami oraz zmianie rachunku bankowego Gminy Kałuszyn.

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje