Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Konwent Wójtów i Burmistrzów

23 stycznia  2019 roku w Domu Kultury w Kałuszynie odbył się XXXV Konwent Wójtów i Burmistrzów gmin  Powiatu Mińskiego. Gospodarzem Konwentu był Burmistrz Kałuszyna  Pan Arkadiusz Czyżewski, który    przewodniczył obradom.

W spotkaniu obok Wójtów i Burmistrzów uczestniczyli: P. Janina Ewa Orzełowska –   członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, P. Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, P. Marek Pachnik – członek Zarządu Powiatu Mińskiego, Dyrektor  Szkoły Podstawowej w Kałuszynie,  P. Bogusław Michalczyk – Przewodniczący Rady Miejskiej w Kałuszynie, p. Leszek Celej – Dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej, P. Piotr Rawski – Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej, P. Marian Pełka – Dyrektor Domu Kultury w Kałuszynie. Spotkanie rozpoczęto od uczczenia minutą ciszy pamięci zamordowanego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.
Na  styczniowe spotkanie samorządowcy zaprosili długoletniego pracownika Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, byłego Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KPP  podinspektora Adama Kanię  i podziękowali za współpracę w związku z przejściem na emeryturę.  Pan A. Kania na przestrzeni lat     czuwał nad bezpieczeństwem  mieszkańców gmin Halinów, Dobre, Jakubów, pełniąc funkcję komendanta w tamtejszych komisariatach. Podziękowanie i wyrazy uznania za pracę i  służbę   przekazał  również biorący udział w spotkaniu  nadkomisarz Zbigniew Pucelak – były I Zastępca  Komendanta  Powiatowego Policji. 
Pani J. E. Orzełowska w swoim wystąpieniu przekazała informację z ostatniego posiedzenia Sejmiku Województwa w dniu 22.01. br, na którym  został uchwalony  „Plan Gospodarki Odpadami  dla Województwa Mazowieckiego 2024”. Ponadto  poinformowała o ogłoszonych i planowanych  terminach ogłoszeń otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2019 roku oraz instrumentach wsparcia dla samorządów gminnych.
Tematem wiodącym konwentu była dyskusja nt. cen energii elektrycznej  obecnie i w najbliższych latach  w kontekście  ustawy z dnia 28 grudnia 2018 roku  o zmianie ustawy  o podatku akcyzowym oraz innych ustaw. Drugim tematem, nad którym dyskutowali samorządowcy było  funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Pan  Starosta Antoni J. Tarczyński poinformował zebranych, że w roku   bieżącym  przypada 20 –ta rocznica funkcjonowania samorządu   powiatowego.   Jest to jubileusz , który zostanie w Powiecie  Mińskim zaakcentowany licznymi wydarzeniami. Pan Starosta zaprosił Wójtów i Burmistrzów do wspólnego świętowania.
Pan Leszek Celej  - Dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej przedstawił propozycję powiatowych obchodów   80  rocznicy wybuchu II wojny światowej. Obchody kilkudniowe  rozpoczną się główną uroczystością w dniu    12 września 2019 r. w Kałuszynie – miejscu jednej z najkrwawszych bitew września 1939 roku.
 
Oprac. Henryka Sęktas
 

zdjęcia...

 

 

Dodatkowe informacje