Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Informacja

W związku z wejściem w życie nowej ustawy - Prawo wodne, na obszarze całego kraju obowiązuje od 27 lipca 2018 r. jeden zastępujący OSN „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” – potocznie nazywany „Programem azotanowym” (Dz. U. poz. 1339).


Zobowiązuje on wszystkich rolników, którzy prowadzą produkcję rolną, w tym działy specjalne produkcji rolnej, oraz działalność, w ramach której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy zawierające azot, do gospodarowania zgodnie z określonymi w nim wymogami.
Kary za nieprzestrzeganie wymagań nakłada Inspekcja Ochrony Środowiska. Należy liczyć się również z dodatkowymi konsekwencjami w postaci potrącenia płatności obszarowej za niespełnienie wymogów wzajemnej zgodności, ponieważ na podstawie porozumienia informacja jest przekazywana do ARiMR.
 
MODR Warszawa O/Siedlce zaprasza na szkolenia z zakresu tematycznego:
- „Zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych, dyrektywa azotanowa i ramowa dyrektywa wodna”, które odbędzie się dnia 1.02.2019 (piątek) o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.

 

szkolenie.doc

 

 

Dodatkowe informacje