Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Informacja - sprostowanie

W związku z dopływającymi do tutejszego Urzędu informacjami w sprawie odmowy przewozu pasażerów jadących do Kałuszyna przez Przewoźników wykonujących regularny przewóz osób na trasie Warszawa – Kałuszyn

ze względu na rzekomy pobór opłat przez Gminę Kałuszyn za korzystanie przez Przewoźników z  przystanków zlokalizowanych na terenie Gminy Kałuszyn informuję, że każdy Przewoźnik po złożeniu stosownego wniosku otrzymuje zgodę na nieodpłatne korzystanie z przystanków zlokalizowanych na terenie Gminy Kałuszyn.

Dodatkowe informacje