Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Obchody 100 Rocznicy Odzyskana Niepodległości

W niedziele 11 listopada 2018 r. odbyły się obchody 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Organizatorami gminnych obchodów Święta Niepodległości  byli  Burmistrz Kałuszyna oraz Proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia  Najświętszej Maryi Panny w Kałuszynie.

W uroczystości  wzięły udział poczty sztandarowe, władze samorządowe na czele z Panem Burmistrzem Kałuszyna Marianem Soszyńskim i Burmistrzem Elektem Arkadiuszem Czyżewskim, kombatanci, radni, sołtysi, strażacy-ochotnicy,  delegacje jednostek organizacyjnych gminy, przedstawiciele organizacji oraz mieszkańcy miasta i gminy.
Uroczystości rozpoczęła o godz. 11.00 Msza Św. w intencji Ojczyzny w naszym kościele parafialnym sprawowana przez ks. Dziekana prałata Władysława Szymańskiego. Po Mszy Św., uczestnicy w asyście strażaków przeszli do Parku Miejskiego przy Placu Kilińskiego, gdzie  wspólnie odśpiewano hymn państwowy i złożono  kwiaty pod pomnikiem „Bojownikom o Niepodległość”. Pomnik ten został uroczyście odsłonięty w Kałuszynie w dniu 11 listopada 1938 r. w XX rocznicę Odzyskania Niepodległości.
Następnie uczestnicy uroczystości udali się ulicami miasta do Domu Kultury w Kałuszynie ma dalszą część obchodów. Rozpoczęły je przemówienia Burmistrza i Burmistrza Elekta.
Pan Burmistrz Marian Soszyński w swoim wystąpieniu zaakcentował, że dzisiejsza uroczystość 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości jest ukoronowaniem całorocznych obchodów tego jubileuszu, między innymi w postaci cyklu organizowanych przez samorząd i jednostki organizacyjne imprez, konkursów, stworzenia jubileuszowego logo. Ponadto, jubileusz wpisuje się w inne wydarzenie, które w tym roku świętujemy, tj. 300-lecie potwierdzenia nadania Kałuszynowi praw miejskich. Pan Burmistrz Elekt Arkadiusz Czyżewski naświetlił rys historyczny dochodzenia przez Polskę do niepodległości, akcentując walkę zbrojną i pracę organiczną narodu polskiego. Przypomniał też i przedstawił sylwetki osób, które na terenie Kałuszyna tworzyły zręby niepodległości, takich jak Franciszek Stasiak, ks. Józef Rybarkiewicz, bracia Tomasz i Wiktor Janiszewscy.
Następnie rozpoczęła się cześć artystyczna uroczystości. Dzieci i młodzież z Gimnazjum Publicznego w Kałuszynie pod kierunkiem pani Liliany Nowak, Szkoły Podstawowej w Kałuszynie pracująca w zespołach Kasianiecka, Fleciki i Eksplozja oraz Zespół Międzypokoleniowy „Razem” z Domu Kultury,  zaprezentowały program artystyczny taneczno-muzyczny pt. „Zaślubieni z Wolnością”. Oprócz wysokiego poziomu artystycznego, na uwagę zasługuje mnogość kostiumów  i charakteryzacji  występujących artystów. Ponadto uroczystość uświetniona została  recytacją poezji przez p. Olszewskich. Pan Seweryn własną, a Pani Danuta wybraną przez siebie z tematyki niepodległościowej. Impreza przebiegła w świetnej atmosferze, przy udziale bardzo licznie zgromadzonej publiczności. Zakończeniem organizowanych przez cały rok imprez artystycznych z tytułu Obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości będzie koncert zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną w Kałuszynie w dniu 29 listopada 2018 r. o godz. 17.00 pt. „Polskie Drogi do Niepodległości”, w wykonaniu zespołu wokalno-aktorskiego Sonanto.


 

zdjęcia...

 

 

 

Dodatkowe informacje