Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Krajowe ćwiczenia RENEGADE/SAREX- 18/II

Burmistrz Kałuszyna informuję, że Starosta Miński pismem znak ZK.5557.5.5.2018 poinformował, że Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie RENEGADE-SAREX 18/II.


W ramach ćwiczenia, w dniu 14 listopada 2018 roku w godz. 9.00 – 14.00 na terenie województwa mazowieckiego przeprowadzony zostanie trening systemu ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniach uderzeniami z powietrza.

Podczas treningu może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu.

Sygnały emitowane przez syreny alarmowe:
ogłoszenie alarmu – dźwięk modulowany trwający trzy minuty,
odwołanie alarmu – dźwięk ciągły trwający trzy minuty.


                       
                    Burmistrz Kałuszyna
                     Marian Soszyński

Dodatkowe informacje