Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Informacja o Uroczystości kończącej obchody 300-lecia potwierdzenia nadania praw miejskich dla Kałuszyna.

W bieżącym roku przypadała trzechsetna rocznica potwierdzenia nadania praw miejskich dla Kałuszyna. Potwierdzenia dokonał król August II Mocny na sejmie grodzieńskim w październiku 1718 r., na skutek starań ówczesnych właścicieli Kałuszyna – rodu Opackich.


Podsumowaniem organizowanych przez cały rok imprez związanych z jubileuszem, była zwołana na dzień 13 października 2018 r. Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie.
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.00 Mszą Świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w intencji wszystkim mieszkańcom Naszego Miasta i Gminy, żyjących tu na przestrzeni wieków.
    Mszę Świętą odprawił ksiądz Dziekan Prałat Władysław Szymański – proboszcz parafii.
Msza Święta odprawiona została z udziałem pocztów sztandarowych: Poczet sztandarowy Gimnazjum Publicznego im. 6 Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego w Kałuszynie; Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w  Kałuszynie; Poczet sztandarowy  Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej  i Byłych Więźniów Politycznych w Kałuszynie; Poczet sztandarowy Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w  Kałuszynie, Poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w  Zimnowodzie oraz Poczet sztandarowy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kałuszynie.
Po Mszy Świętej, zgromadzeni udali się do Szkoły Podstawowej w Kałuszynie, gdzie w hali sportowej, w obecności bardzo licznie zgromadzonej widowni, rozpoczęła się Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie, która oprócz spełnienia swojej roli formalnoprawnej, związanej z działalnością samorządu oraz uczczeniem jubileuszu, połączonego z uhonorowaniem ludzi związanych i zasłużonych dla Kałuszyna, była hołdem złożonym wszystkim mieszkańcom Naszego Miasta i Gminy, żyjących w nich na przestrzeni wieków.
Sesję uświetnili swoją obecnością: Honorowi Obywatele Kałuszyna - ksiądz Dziekan Prałat Władysław Szymański oraz Marian Soszyński – Burmistrz Kałuszyna; Zasłużeni dla Gminy Kałuszyn: Pan Eugeniusz Kulesza, Pani Teresa Kowalska, która reprezentowała również Zespół Pieśni i Tańca „Kasianiecka”, Pani Jadwiga Milewska reprezentująca Emerycki Zespół Teatralny „Złota Jesień” przy Kole Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kałuszynie, Pan Marek Pachnik, Pani Anna Wierzbicka oraz przedstawiciele Międzypokoleniowego Zespołu „Razem”; poseł na Sejm RP – Pan Czesław Mroczek; Pani Janina Ewa Orzełowska – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego; przedstawiciel samorządów gminnych powiatu mińskiego Pan Marcin Uchman – Wójt Gminy Cegłów; kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Kałuszyn oraz sołtysi sołectw Gminy Kałuszyn.
Wśród uczestników sesji, byli także historycy i badacze dziejów Kałuszyna, współautorzy wydanej wkrótce monografii Kałuszyna: Pan dr Henryk Piskunowicz, Pan dr Andrzej Marek Nowik, Pan Andrzej Wocial i Pani Maria Bartosiak.
Po przywitaniu przybyłych gości przez Pana Janusza Pełkę – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kałuszynie, głos zabrał Pan Marian Soszyński – Burmistrz Kałuszyna, który w swoim przemówieniu odniósł się do historii Kałuszyna, jego chwalebnej przeszłości, dokonań z ostatnich kilkunastu lat, a także zakreślił plany rozwoju Kałuszyna w latach najbliższych.
Po zakończeniu przemówienia, rozpoczęła się część sesji poświęcona uhonorowaniu osób i instytucji związanych i zasłużonych dla Kałuszyna.
Wyróżnieniem, Koziołek Kałuszyński - „Za wkład w rozwój społeczności samorządowej i lokalnej”, przyznawanym przez Burmistrza Kałuszyna, uhonorowani zostali: Pan Janusz Pełka, Pani Halina Borucińska, Pani Zdzisława Gryz, Pani Zdzisława Ufnal, Państwo Danuta i Seweryn Olszewscy.
W związku z przypadającym w dniu uroczystości także Dniem Edukacji Narodowej, nagrodą Burmistrza Kałuszyna zostali uhonorowani wybitni pedagodzy pracujący obecnie w gminnych palcówkach oświatowych, w osobach: Pani Maria Bartosiak, Pan Marek Pachnik, Pani Renata Roguska, Pani Agnieszka Wierzbicka, Pani Agnieszka Borucińska, Pani Beata Monika Marciniak, Pani Barbara Pachnik, Pani Katarzyna Pawlikowska, Pan Mariusz Prekurat, Pani Katarzyna Sawicka, Pani Ewelina Spychała oraz Pani Elżbieta Styś.
Kolejnym wyróżnieniem przyznanym przez Burmistrza Kałuszyna była nagroda wręczona mieszkańcowi Kałuszyna - Panu Rafałowi Abramowskiemu. Pan Abramowski został nią uhonorowany jako sportowiec osiągający wysokie wyniki sportowe na szczeblu krajowym i międzynarodowym.
W roku 2018 z pięknym jubileuszem Naszego Miasta zbiegło się 70 –lecie działalności Biblioteki Publicznej w Kałuszynie. W związku z tym, na ręce Pani Anny Andrzejkiewicz – Dyrektora Biblioteki, Burmistrz Kałuszyna złożył gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów.
Następnie gratulacje z okazji przypadającego jubileuszu Miasta oraz życzenia dalszego rozwoju oraz sukcesów dla Kałuszyna jego władz, złożyli osobiście zaproszeni goście: poseł na Sejm RP – Pan Czesław Mroczek, Pani Janina Ewa Orzełowska – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego oraz Pan Marcin Uchman – Wójt Gminy Cegłów.
Na ręce Burmistrza Kałuszyna spłynęły też gratulacje w formie listownej od Pana Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starosty Mińskiego, które odczytano.
Kolejnym punktem Uroczystej Sesji, była debata historyczna na temat dziejów Kałuszyna na przestrzeni wieków, prowadzona przez Pana Arkadiusza Czyżewskiego – Sekretarza Miejskiego.
Całość uroczystości zakończył wspaniały kilkudziesięciominutowy występ Chóru Miasta Siedlce, pod dyrekcją Pani Justyny Kowyni – Rymanowskiej.
Sesja przebiegła w bardzo wzniosłej i uroczystej atmosferze, w obecności bardzo licznie przybyłych mieszkańców.

                                                                                                        Arkadiusz Czyżewski


zdjęcia.


Dodatkowe informacje