Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Zakup nowej karetki dla SPZOZ Kałuszyn

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodnia Opieki Zdrowotnej podejmując kolejne działania, zmierzające do unowocześnienia placówki                      i podnoszenia standardu świadczonych w niej usług, zakupił nowy, specjalistyczny ambulans medyczny,

który został wyposażony zgodnie ze wszystkimi normami i wymogami przewidzianymi dla karetek transportowych tj. m.in.: krzesełko kardiologiczne, wysokiej klasy nosze. Ambulans został zakupiony ze środków własnych Przychodni w Kałuszynie. Całkowity koszt to kwota 156 478,17 zł.
W dniu wczorajszym ambulans dotarł do Kałuszyna. Jest to fabrycznie nowy Volkswagen Caddy (2018 rok produkcji).  Usprawni pracę pracowników medycznych  Przychodni, głównie podstawowej opieki zdrowotnej.  Zastąpi dotychczas używany do pracy w terenie, dwunastoletni samochód osobowy - Opel Combo. Najistotniejsze jest jednak to, że posiadanie takiego ambulansu, umożliwi podpisanie umowy  z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie transportu medycznego, bowiem kontraktowanie w zakresie poz (w tym transportu medycznego) jest możliwe w każdym czasie, gdy Oferent spełni wymogi kadrowo – sprzętowe

 

zdjęcia

 

 

Dodatkowe informacje