Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Umowa na dofinansowanie zadania pn"Stworzenie warunków do rozwoju..."

Na początku września Burmistrz Kałuszyna – Pan Marian Soszyński przy kontrasygnacie Skarbnika Miejskiego – Pani Marii Bugno podpisali umowę na dofinansowanie zadania

pn.: „Stworzenie warunków do rozwoju i kultywowania tradycji kulturalnych ziemi kałuszyńskiej poprzez remont świetlicy w Garczynie Dużym i Patoku”. Zadanie będzie polegało na:
- rozbudowie i przebudowie świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym w tym m.in. wykonane zostaną prace: fundamenty, ściany i strop, dach - konstrukcja i pokrycie, podłogi i posadzki, stolarka okienna i drzwiowa, przyłącza wod- kan, roboty instalacyjne wewnętrzne, kotłownia, instalacja c.o.
- remoncie świetlicy w Patoku w tym m.in. wykonane zostaną prace: roboty instalacyjne i sanitarne.
Wartość całkowita zadania wynosi: 200 000,00 zł, natomiast kwota dofinansowania wynosi 127 260,00 zł co stanowi 63,63 % wartości projektu. 
Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.  

 

 

Dodatkowe informacje