Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Uroczyste zawieszenie wiechy w nowo powstałym w Kałuszynie centrum dystrybucyjnym LIDL

W dniu 6 października 2018 r. na terenie centrum logistycznego LIDL przy ulicy Warszawskiej w Kałuszynie odbyła się uroczystość poświęcenia obiektu i zawieszenia tradycyjnej „wiechy”.

Oprócz kadry kierowniczej oddziału firmy LIDL Polska z Prezesem Panem Maksymilianem Branieckim – Prezesem Zarządu  na czele, w uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz powiatu mińskiego i gminy Kałuszyn, na czele z Panem Antonim Janem Tarczyńskim – Starostą Mińskim i Panem Marianem Soszyńskim – Burmistrzem Kałuszyna. Wśród zaproszonych gości obecni byli także radni Rady Miejskiej w Kałuszynie i sołtysi z terenu gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy Kałuszyn oraz przedstawiciele urzędów i instytucji współpracujących przy realizacji przedsięwzięcia, a także przedstawiciele wykonawców. Poświęcenia obiektu dokonał proboszcz miejscowej parafii pw. WNMP w Kałuszynie i dziekan dekanatu mińskiego – prałat kanonik Władysław Szymański.
Podczas uroczystości Dyrektor Regionu Sprzedaży LIDL Polska – Pan Piotr Bryl podziękował Burmistrzowi Kałuszyna za bardzo dobrą współpracę w czasie trwania realizacji inwestycji, przekazując przy tym pamiątkową statuetkę.
Burmistrz Kałuszyna w swoim wystąpieniu także wskazał na doskonałą współpracę obydwu stron od samego początku prac projektowych. Firma LIDL została uhonorowań przez Burmistrza Kałuszyna wyróżnieniem – „Koziołek Kałuszyński” za dotychczasowy wkład w rozwój infrastruktury technicznej Gminy Kałuszyn, z życzeniami pomyślności na następne lata.
Obecnie w centrum logistycznym trwają prace wykończeniowe. Otwarcie centrum zaplanowano na I kwartał 2019 roku.

zdjęcia

Dodatkowe informacje