Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Pamięć września 1939 roku

12  września br obchodziliśmy uroczyście  79. rocznicę jednej z najkrwawszych bitew kampanii wrześniowej pod  Kałuszynem, która mimo znacznych strat była zwycięska dla Polaków.

Organizatorami obchodów byli: Burmistrz Kałuszyna, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko - Gminne w Kałuszynie,   Gimnazjum  im. 6. Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego przy współpracy Starosty Mińskiego.
Uroczystość  miała   szczególny charakter,  przypadła  w roku  obchodów stulecia    odzyskania niepodległości przez Polskę  i    świętowania przez miasto 300 – lecia  potwierdzenia nadania praw miejskich.   
 W uroczystości wzięły udział   rodziny weteranów bitwy pod Kałuszynem we wrześniu 1939 roku, delegacja z Grabowca koło Zamościa   kombatanci z czasów wojny   oraz ich rodziny, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, jednostek wojskowych, organizacji i szkół. Swoją obecnością zaszczycili nas: Pan Czesław Mroczek –   Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,  Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński,  Pan Marek Pachnik – radny Rady Powiatu Mińskiego, członek zarządu powiatu, PAN Tomasz Górny – Przewodniczący Powiatowej Rady ds. Kombatantów,  Pan ppłk  Ryszard Gorczyca –   w zastępstwie dowódcy  23 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku  Mazowieckim, Pan płk dypl. Arkadiusz Szkutnik -  dowódca 2  Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka  Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu z delegacją, panowie mjr  Paweł Majchrzyk i podporucznik  Damian Jarząbek Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej, kpt Zbigniew  Dobrzyński z  Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w  Mińsku Mazowieckim, ppłk mgr inż. Michał Oździński – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Siedlcach, zastępca Komendanta  Powiatowego Policji -  nadkomisarz Zbigniew Kołecki,  nadkomisarz  Tomasz Pluchrat  - Komendant Komisariatu Policji w Mrozach, brygadier Artur Zalewski  wz  Komendanta  Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim,  Pan Piotr Serafin – Nadleśniczy nadleśnictwa Mińsk,   Pan Dariusz Miszczyk  - Komendant Straży Leśnej, Pan Stanisłąw Smater – Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym, Pan Jacek Lipiec – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Mińsku Maz. oraz Pan Waldemar Greniuk - wójt  Gminy Grabowiec koło Zamościa    z delegacją, delegacja z Mrozów:  - sołtysi oraz    młodzież  Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza z  Dyrektorem p. Marianną Bogusz,     radni Rady Miejskiej, sołtysi, delegacje jednostek organizacyjnych gminy, organizacji społecznych, młodzież szkolna wraz z    nauczycielami oraz mieszkańcy.  Uroczystość odbyła się z udziałem  Kompanii Honorowej  Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego - "Jura"  w Mińsku Mazowieckim pod   dowództwem podporucznika Pawła Pindera oraz Orkiestry Wojskowej w Siedlcach pod batutą plutonowego Michała Kryńskiego.
 Uroczystość rozpoczęła się odegraniem hymnu państwowego   na placu w parku miejskim. Przybyłych gości powitał Pan Marian Soszyński - Burmistrz Kałuszyna, zaś poczty sztandarowe Pan Eugeniusz Kulesza - prezes Związku Kombatantów  RP i Byłych Więźniów Politycznych Koła Miejsko -Gminnego w Kałuszynie.
 Nauczyciel historii  z miejscowego Gimnazjum  Marcin Sentkiewicz odczytał  okolicznościowy referat. Organizatorzy za współparcę przy organizowaniu  kolejnych obchodów  rocznicy zwycięskiej bitwy pod Kałuszynem  stoczonej przez 6 Pułk piechoty Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego we wrześniu 1939 roku    pamiątkowymi  dyplomami   uhonorowali: Pana Józefa Jedynaka - Prezes Związku Inwalidów Wojennych w Mińsku Mazowieckim,  Starostę Mińskiego, Przewodniczącego  Powiatowej Rady ds. Kombatantów w Mińsku Mazowieckim,   dowódcę 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu,  dowódcę Garnizonu Mińsk Mazowiecki -  dowódca 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim,  komendanta  Oddziału  Specjalnego Żandarmerii  Wojskowej  w Mińsku Mazowieckim, dowódcę  Orkiestry Wojskowej  w Siedlcach.
Pan Starosta  wraz z Przewodniczącym Powiatowej Rady ds. Kombatantów podziękowali   Panu Eugeniuszowi Kuleszy – Prezesowi zarządu  Koła Miejsko-Gminnego w Kałuszynie Związku Kombatantów RP I Byłych Więźniów Politycznych  za zaangażowanie i wkład pracy przy organizacji uroczystości patriotycznych zarówno lokalnie jak i na szczeblu powiatowym.
         Tę część uroczystości zakończyła ceremonia złożenia wieńców i wiązanek kwiatów
 w miejscach pamięci: przed pomnikiem Bojownikom o Niepodległość przez   władze samorządowe z Burmistrzem Kałuszyna – Panem Marianem Soszyńskim,  przy tablicy pamiątkowej 6 Pułku Piechoty w kruchcie kościoła przez  środowisko kombatanckie, przy tablicy  Pamięci bohaterów poległych  we wrześniu 1939 r. ufundowanej  przez mieszkańców  przy ul. Warszawskiej – wiązankę kwiatów złożyła delegacja mieszkańców z Przewodniczącym Rady Miejskiej – Panem Januszem Pełką,  dzieci i młodzież szkolna zaś złożyła kwiaty przy dębach katyńskich  i przy pomniku Ułana.  
    Następnie nastąpił przemarsz uczestników uroczystości w asyście Kompanii Honorowej  WP i Orkiestry Wojskowej   na cmentarz parafialny, gdzie została odprawiona  Msza Święta Polowa  przez ks. Jerzego Skłuckiego     Po mszy św. odbyły się okolicznościowe przemówienia, następnie por. Łukasz Charmuszko odczytał   Apel  Poległych,   Kompania Honorowa oddała salwę honorową. Pan Burmistrz zabierając głos podziękował wszystkim uczestnikom za udział w uroczystości. W dalszej części  delegacje biorące udział w uroczystości złożyły kwiaty  pod pomnikiem poświęconym bohaterskim żołnierzom 6. Pułku, 1. Dywizji Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego poległym  w zwycięskim boju o Kałuszyn 12 września 1939 roku.  
Uroczystość zakończyła się   spotkanie    organizatorów  z zaproszonymi  gośćmi w Szkole Podstawowej.   
     

zdjęcia

 

 

Dodatkowe informacje