Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Dożynki Gminno – Parafialne 2018

       Tegoroczna  uroczystość   dożynkowa miała wyjątkowy charakter. W 2018 roku miasto Kałuszyn świętuje 300 –lecie potwierdzenia nadania praw miejskich, a  Nasza Ojczyzna 100 lecie odzyskania niepodległości.

Pogoda w pierwszą niedzielę września, szesnaście  delegacji wieńcowych, przybyli goście  oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy  sprzyjały świętowaniu zakończenia żniw. Uroczystość  rozpoczęła  się  mszą  świętą dziękczynną w miejscowym Kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny celebrowaną przez księdza proboszcza Władysława Szymańskiego z udziałem starostów dożynek, delegacji z wieńcami, Burmistrza Kałuszyna   Pana Mariana Soszyńskiego - gospodarza gminy oraz gości i licznie zgromadzonych wiernych. Ksiądz Proboszcz powitał wszystkich zebranych, zapraszając do wspólnej modlitwy i dziękczynienia za dar tegorocznych plonów, poświęcił chleb  i wieńce dożynkowe. Po zakończeniu mszy świętej starostowie dożynek, delegacje wieńcowe, gospodarze i wszyscy uczestnicy   w  asyście   dzieci w pięknych strojach ludowych   z Zespołu „Kasianiecka” korowodem przeszli na plac do parku, na dalszą część uroczystości.  Starostowie tegorocznych dożynek pani  Agata Michalczyk z Garczyna Dużego i pan Piotr Olszewski   z Olszewic przekazali dożynkowy chleb gospodarzowi Gminy Kałuszyn –   Burmistrzowi. Ten zaś po słowach podziękowania  za trud codziennej pracy, w swoim wystąpieniu skierowanym   do rolników podkreślił, że dotychczasowe działania na rzecz poprawy życia na wsi będą nadal kontynuowane. Poinformował, że w roku bieżącym została zakończona realizacja  zadania o bardzo dużym znaczeniu  dla mieszkańców, mianowicie  modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w Garczynie Dużym, która zaopatruje w wodę 16 wsi z gminy Kałuszyn, 3 wsie na gminie Jakubów i 1 z gminy Wierzbno. Koszt realizacji tego zadania to kwota 2,7 mln zł.  Poprawie uległ stan dróg na terenach wiejskich dzięki przeznaczeniu znacznych środków finansowych na ten cel w ostatnich latach, dobudowano też oświetlenie uliczne  w rejonach nowego budownictwa. Rozbudowa i modernizacja remiz strażackich i świetlic znacznie poprawiła warunki do   działalności kulturalnej i społecznej na terenach wiejskich.  Działania w zakresie polityki społecznej służące mieszkańcom miasta i terenów wiejskich gminy to:rozbudowa budynku Przychodni Zdrowia  przy ul. Wojska Polskiego i we wcześniejszych latach przeniesienie  rehabilitacji, stomatologii i  ginekologii do nowego lokalu przy ul. Warszawskiej, utworzenie Gminnego Żłobka dla zapewnienia matkom opieki nad dziećmi do lat trzech. Zaplanowane do realizacji to rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego i utworzenie miejsca dziennego pobytu dla seniorów w przebudowywanym budynku po  aptece.

Do  zadań na najbliższe lata służących poprawie warunków życia na wsi należy również zaliczyć  zabezpieczenie środków  na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych szamb oraz na wymianę kotłów grzewczych, podjęcie działań mających na celu  zrównanie kosztów ponoszonych przez mieszkańców w zakresie odbioru ścieków komunalnych, dalsza poprawa stanu dróg, budowa chodników, przebudowa świetlic wiejskich, dobudowa oświetlenia.   Następnie Gospodarz Gminy wspólnie ze starostami dożynek  i księdzem proboszczem   udali się    do licznie zgromadzonych  mieszkańców by   podzielić się   chlebem dożynkowym upieczonym z mąki pochodzącej z tegorocznych zbiorów.   Swoją obecnością zaszczycili nas  Poseł na Sejm RP – pan Czesław Mroczek, Starosta Miński – pan Antoni Jan Tarczyński, Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim  Województwa Mazowieckiego –pan  Mirosław Krusiewicz, ppłk  Ryszard Gorczyca z 23 Bazy lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, komendant komisariatu Policji w Mrozach nadkomisarz Tomasz Pluchrat, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym pan Stanisław Smater. Poseł na Sejm RP pan Daniel Milewski skierował list do uczestników dożynek.    

     Tegoroczne święto odbyło się z udziałem delegacji   z wieńcami dożynkowymi   z  miejscowości: Falbogi, Gołębiówka, Gójszcz, Kazimierzów, Kluki, Leonów, Milew,  Mroczki, Nowe Groszki,  Olszewice, Stare Groszki, Szymony, Ryczołek, Wity, Wąsy. Swoje dzieła również zaprezentowały Zespół Pieśni i Tańca Kasianiecka, Zespół „Razem”  oraz Polski Związek Emerytów  Rencistów  i Inwalidów Koło w Kałuszynie. Każdy z wieńcy był oryginalny i piękny, toteż wszystkie zostały nagrodzone dyplomami i nagrodami pieniężnymi.
Podczas tegorocznego święta można było   posmakować  potraw  tradycyjnych przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich w Gołębiówce i Zimnowodzie,   powodzenie miała gorąca grochówka, było wiele atrakcji dla dzieci oraz stoisk handlowych  ze słodkościami i drobiazgami pamiątkowymi, w stoisku  u garncarza  można było    własnoręcznie wykonać garnek z gliny.  


Po części oficjalnej  tegorocznej  uroczystości  w programie były występy   amatorskich zespołów artystycznych. Uczestnicy mogli obejrzeli tradycyjne obrzędy dożynkowe: „Żeńcy” oraz Koncert Piosenki Biesiadnej w wykonaniu Sceny Juno z  Lublina,   występy   Międzypokoleniowego Zespołu „Razem”,   grupy teatralnej   Polskiego Zw. Em. R i Inw.   „Złota Jesień”, dziecięcego  Zespołu Pieśni i Tańca  „Kasianiecka”, Zespołu „Fleciki” oraz występy lokalnych artystów .  

 W dalszej części programu około godziny 19.00  można było   podziwiać Program Cygański    Główną atrakcją wieczoru był  występ Kabaretu pod Wyrwigroszem, na który przybyło wielu mieszkańców  miasta i gminy Kałuszyn oraz sąsiednich gmin. Blok artystyczny zakończyli „Weterani Big Beatu”.   

 

zdjęcia

 

 

Dodatkowe informacje