Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Podpisanie umowy

W dniu 29 sierpnia 2018r. w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Gminy Kałuszyn pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz z termomodernizacją budynku po dawnej aptece z lokalami mieszkalnymi ze zmianą sposobu użytkowania”. 


Decyzją zarządu województwa mazowieckiego inwestycja otrzyma ponad 538 tys. zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020, działanie 4.2 Efektywność energetyczna. Umowę w tej sprawie podpisali Wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc, Burmistrz Kałuszyna Marian Soszyński i Skarbnik Miejski Maria Bugno.
Dzięki funduszom europejskim budynek użyteczności publicznej poddany zostanie termomodernizacji. Zły stan techniczny budynku generuje duże straty ciepła i w konsekwencji wysokie koszty związane z ogrzewaniem. Prace w budynku obejmą m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnic, wymianę okien oraz drzwi zewnętrznych. Również podłoga w budynku zostanie ocieplona i wymieniona. Przebudowany będzie także system centralnego ogrzewania, zostanie wymienione oświetlenie na energooszczędne, a na budynku zamontowana będzie mała instalacja fotowoltaiczna.

 

zdjęcia

 

 

Dodatkowe informacje