Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

O G Ł O S Z E N I E

Stosownie do zarządzenia Burmistrza Kałuszyna w sprawie zmiany czasu pracy w związku z długotrwałymi upałami, informuje się, że w dniach

 

od 9 sierpnia br. do 14 sierpnia br.

Urząd będzie pracował

w godz. 7.oo – 14.oo

Dodatkowe informacje