MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2018.

  • Drukuj

Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2018. Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach zadania przyznał gminom i miastom z terenu Mazowsza pomoc finansową w formie dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych na wykonanie prac remontowych budynków użytkowanych przez jednostki ochotniczych straży pożarnych. Dzięki 5 mln zł dotacji uda się zrealizować 214 inwestycji w remizach OSP na terenie całego Mazowsza. Maksymalna dotacja to 23 tys. zł.. Gmina Kałuszyn znalazła się wśród Beneficjentów programu i otrzyma maksymalną dotację na realizację zadania.