Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

„Aktywna tablica”

Ponad 6 mln zł trafi do mazowieckich szkół na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”. Mazowiecki Kurator Oświaty ogłosił listę placówek zakwalifikowanych do przekazania wsparcia finansowego.

 

Mazowiecki Kurator Oświaty, na podstawie Porozumienia z 25 sierpnia 2017 r. z Wojewodą Mazowieckim, podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, wskazując szkoły, które zostały zakwalifikowane do udziału w Programie, wraz z wysokością przyznanego im wsparcia finansowego.

W ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” wsparcie finansowe otrzymało 208 organów prowadzących dla 446 szkół na ogólną kwotę 6 217 104 mln zł.

Gmina Kałuszyn otrzymała maksymalne dofinansowanie w wysokości 14 000,00 na zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Filialnej w Chrościcach. Całkowita wartość zadania wynosi 17 500,00zł, a otrzymane dofinansowanie stanowi 80% kosztów zadania.

Dodatkowe informacje