Otwarcie drogi Kałuszyn-Mroczki

  • Drukuj

W dniu 12.05.2018r. odbyło się uroczyste otwarcie drogi Kałuszyn – Mroczki.

Uroczystość rozpoczęła uroczysta Msza św., w której uczestniczyli licznie przybyli mieszkańcy wsi Mroczki i okolicznych miejscowości oraz zaproszeni goście.


Wśród zaproszonych gości byli: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Daniel Milewski, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, Burmistrz Kałuszyna – Marian Soszyński, Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Pełka w Kałuszynie wraz z radnymi.

Następnie były przemówienia zaproszonych gości, którzy dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi.   

Msze św. celebrował ksiądz Władysław Szymański proboszcz parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kałuszynie oraz wikary Jerzy Skłucki.   

Wartość całkowita wykonania budowy drogi wynosi 758 241,29 zł z czego 125 794,83 stanowi dofinansowanie pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego. Podbudowa drogi o długości całkowitej 2,5 km została wykonana przy współudziale mieszkańców wsi Mroczki. Oddanie do użytku tego odcinka drogi skróci dojazd do Kałuszyna mieszkańcom wsi Mroczki i Falbogi o połowę.  

zdjęcia...