MIAS 2018

  • Drukuj

Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 24 kwietnia 2018 roku przyjął uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”.

 

Uchwałą tą, władze Województwa Mazowieckiego przyznały gminom partycypującym w „MIAS MAZOWSZE 2018” dotacje celowe na zgłoszone przez nie zadania. „Lista Beneficjentów MIAS MAZOWSZE 2018” obejmuje 492 zadania zgłoszone przez 251 gmin.

Na liście Beneficjentów "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018" znalazła się również Gmina Kałuszyn, która wspólnie z Sołectwem Garczyn Duży oraz Sołectwem Patok złożyła wnioski na realizację zadań: „Remont w świetlicy w Garczynie Dużym” oraz „Remont świetlicy wiejskiej w Patoku”.

Maksymalna wysokość wnioskowanej pomocy finansowej z budżetu województwa na realizację jednego zadania to 10 tysięcy złotych. Gmina Kałuszyn otrzymała 20 tysięcy złotych na realizację obu zadań.