INFORMACJA

  • Drukuj

W najbliższym czasie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie może ogłosić nabór wniosków na modernizację indywidualnych źródeł ciepła tj.


- wymianie kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą (kotły na biomasę nie mogą posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, umożliwiającego  tradycyjne palenie jak w kotle zasypowym),
- zastąpienie kotłów gazowych, olejowych lub opalanych biomasą źródłem ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu kotłów na węgiel lub ekogroszek).
Prosimy zainteresowanych mieszkańców o wcześniejsze składanie wniosków według załączonego wzoru w celu umożliwienia wcześniejszego przygotowania wniosku przez Gminę.
W przypadku braku ogłoszenia przez WFOŚiGW Państwa wnioski pozostaną bez rozpatrzenia.
Wnioski można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie www.kaluszyn.pl lub w pokoju 6a. 

Wnioski prosimy składać do 26.02.2018 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.

wniosek.doc


UWAGA:
W przypadku ogłoszenia naboru o szczegółowych zasadach zostaną Państwo poinformowani.


Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński