Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Nowy samochód dla OSP w Kałuszynie

W dniu 25 października 2017r. około godz. 21.00 w blasku flar   i głosu syren alarmowych

został powitany przez druhów  strażaków, samorząd Gminy Kałuszyn na czele z Burmistrzem p. Marianem Soszyńskim oraz mieszkańców  nowy samochód bojowy marki MAN. Zakup  średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem  i sprzętem dla OSP Kałuszyn został zrealizowany przez Gminę Kałuszyn. Całkowity koszt zakupu  wozu strażackiego w kwocie  860.385,00 zł został sfinansowany przez: Gminę Kałuszyn   w kwocie 320.385  zł,  przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 300 tys. zł, przez Komendę Główną  PSP w kwocie 140 tys. zł oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego w kwocie 100 tys. zł.   Pojazd wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt.   Nowy wóz pozwoli poprawić efektywność działań co przełoży się na szybszą interwencję w sytuacjach zagrożenia życia i mienia mieszkańców Gminy Kałuszyn.
      By samochód   służył „Bogu na chwałę , ludziom na ratunek” został  poświęcony przez księdza proboszcza Władysława Szymańskiego.
 Oficjalne przekazanie pojazdu do użytkowania  OSP odbędzie się w dniu 11 listopada 2017 r. podczas uroczystości  gminnych obchodów Święta Niepodległości.

zdjęcia

film...

 

 

Dodatkowe informacje