Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Dożynki Gminno - Parafialne 2017 w Kałuszynie

Tegoroczna  uroczystość dzielenia dożynkowego  chleba w Kałuszynie  odbyła się w 3 września.   

Obchody rozpoczęła   msza  święta w kościele celebrowana przez księdza proboszcza Władysława Szymańskiego z udziałem starostów dożynek, delegacji z wieńcami, Burmistrza Kałuszyna – Pana Mariana Soszyńskiego, gospodarza gminy oraz gości i licznie zgromadzonych wiernych.  Ksiądz Proboszcz powitał wszystkich zebranych, zapraszając do wspólnej modlitwy i dziękczynienia za dar tegorocznych plonów, poświęcił chleb  i wieńce dożynkowe. Po zakończeniu mszy świętej starostowie dożynek, delegacje wieńcowe, gospodarze i wszyscy uczestnicy uroczystości  w  asyście   dzieci w strojach ludowych   z Zespołu Kasianiecka” korowodem przeszli na plac do parku, na dalszą część.    Starostowie tegorocznych dożynek p. Małgorzata Broniarek z Przytoki i p. Grzegorz Chrościcki  z Falbogów przekazali dożynkowy chleb gospodarzowi Gminy Kałuszyn –   Burmistrzowi. Ten zaś po słowach podziękowania  za trud codziennej pracy, skierowanych do rolników zaprosił  starostów, przewodniczącego Rady Miejskiej, księdza proboszcza, by  udać się    do licznie zgromadzonych  mieszkańców i  podzielić   chlebem dożynkowym.   Swoją obecnością zaszczycili nas: Poseł na Sejm  Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Daniel  Milewski, Wicemarszałek Samorządu Województwa Mazowieckiego – Pani Janina Ewa Orzełowska, Przewodnicząca Rady Powiatu Mińskiego – pani Anna Czyżewska, posła Czesława Mroczka reprezentował Pan Mirosław Krusiewicz – dyrektor  Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, zaś w imieniu pani poseł  Teresy Wargockiej wystąpił asystent Biura Kamil Wichrowski. Przybyli także przedstawiciele  Starosty Mińskiego oraz   jednostek wojskowych  i służb z terenu powiatu: 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego, Wojskowej Komendy Uzupełnień, Policji, Nadleśnictwa Mińsk. 
  W tym roku święto odbyło się z udziałem 16 delegacji   z wieńcami dożynkowymi   z  miejscowości:   Falbogi, Gołębiówka, Gójszcz, Kazimierzów,   Leonów,   Mroczki, Nowe Groszki,  Olszewice, Stare Groszki, Szymony, Ryczołek, Wity, Wąsy. Swoje dzieła również zaprezentowały Zespół Pieśni i Tańca Kasianiecka, Zespół „Razem”  oraz Polski Związek Emerytów  Rencistów  i Inwalidów Koło w Kałuszynie. Każdy z wieńcy był oryginalny i piękny, toteż wszystkie zostały nagrodzone dyplomami i nagrodami pieniężnymi.
  Podczas tegorocznego święta można było   posmakować  potraw  tradycyjnych przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich w Gołębiówce i Zimnowodzie,   powodzenie miała gorąca grochówka, a  ci którzy chcieli własnoręcznie wykonać garnek z gliny musieli odstać w kolejce do  garncarza.
  Po części oficjalnej uczestnicy uroczystości  obejrzeli występy w wykonaniu  lokalnych amatorskich zespołów artystycznych:   dziecięcego  Zespołu Pieśni i Tańca  „Kasianiecka”, dziecięcego Zespołu Wokalnego „Fleciki”, Zespołu  „Eksplozja”, Międzypokoleniowego Zespół „Razem”, grupy teatralnej   Polskiego Zw. Em. R i Inw.   „Złota Jesień”. W tym roku gościnnie wystąpił Zespół  „Złote lata” z Sokołowa Podlaskiego. W dalszej części programu około godziny 18.00  można było   podziwiać występy  amatorskie  Mirosławy  Bester, Ady Goździk  i Zuzanny Orzepińskiej. Główną atrakcją wieczoru był koncert od godziny19.00, podczas którego  wystąpiły zespoły  CANTANA, LOKA i HORUS.
  Tegoroczne wydarzenie kulturalne „Dożynki Gminno-Parafialne” w Kałuszynie zostało zorganizowane na  wysokim poziomie, z bogatą częścią artystyczną dzięki wsparciu  finansowemu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Jedynym zaskoczeniem dla organizatorów dożynek i społeczeństwa miasta i gminy Kałuszyn  było bez poinformowania  organizatorów uroczystości dożynkowych celem włączenia do programu wręczenie  dyplomów  rolnikom podczas wystąpienia posła Daniela Milewskiego   przez osoby nie związane z rolnictwem  ani władzami samorządu Gminy Kałuszyn. Wręczenie  spowodowało wiele komentarzy  mieszkańców i samych rolników co do sposobu wręczenia i typowania  osób do wyróżnień.

zdjęcia...

 

Dodatkowe informacje