Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Informacja nt. zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół

Informacja nt. zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół
Zgodnie z Rozporządzeniem nr 2 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim z dnia 29 sierpnia 2017 roku 

zmieniającym Rozporządzenie  Nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie Gminy Kałuszyn sołectwa: Wólka Kałuska, Budy Przytockie, Marianka, Przytoka i Żebrówka uznane zostały za obszar zapowietrzony.
Na obszarze zapowietrzonym nakazuje się niezwłoczne zgłaszanie przypadków zachorowań pszczół z objawami mogącymi wskazywać na zgnilec amerykański pszczół Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Mińsku Mazowieckim.
    W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej, w obszarze zapowietrzonym nakazuje się do odwołania:
- wykonanie przeglądu pasiek przez wyznaczonych urzędowych lekarzy weterynarii;
- zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Mińsku Mazowieckim miejsc utrzymania rodzin pszczelich.
W obszarze zapowietrzonym zakazuje się do odwołania:
- przemieszczania rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece, bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim
- organizowania wystaw lub targów z udziałem pszczół.

Rozporzadzenie.pdf

akt.pdf

mapa.jpg

 

Dodatkowe informacje