Ogród dydaktyczny przy Szkole Podstawowej w Kałuszynie

  • Drukuj

„Ogród dydaktyczny przy Szkole Podstawowej w Kałuszynie – „Odkrywcy Przyrody”  dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 56 169,00 zł.