Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

SZACOWANIE SZKÓD W GOSPODARSTWACH ROLNYCH SPOWODOWANYCH PRZYMROZKAMI WIOSENNYMI

W związku z sygnałami od rolników z terenu Gminy Kałuszyn  odnośnie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej wyrządzonych przez przymrozki wiosenne

Burmistrz Kałuszyna wystąpił do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o powołanie komisji do spraw szacowania szkód.


Rolnicy zainteresowani oszacowaniem szkód spowodowanych tym niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym mogą składać wnioski w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie w terminie do dnia 26 maja 2017 r.

Przy wypełnianiu wniosku należy uwzględnić całość produkcji rolniczej, zarówno roślinnej jak i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym prowadzonej w roku szacowania, niezależnie od stopnia zniszczenia.
Do wniosku należy dołączyć  kopię wniosku  złożonego o przyznanie płatności bezpośrednich składanego do ARiMR w bieżącym roku oraz kopię zgłoszenia do Systemu

Dodatkowe informacje