Informacja o wynikach konsultacji „Rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Kałuszyn z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wym. w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku.”

  • Drukuj

Konsultacje  projektu  „Rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Kałuszyn z organizacjami  pozarządowymi i podmiotami wym. w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku.” zostały  przeprowadzone w dniach 08.12.2016 r. -15.12.2016 r. Formą konsultacji  było opublikowanie w BIP Urzędu Miejskiego treści projektu uchwały   oraz zamieszczenie informacji  na stronie internetowej Urzędu  o rozpoczęciu konsultacji i zakończeniu wraz z  treścią projektu Programu i  formularzem do  zgłaszania uwag. Uprawnione podmioty w wyznaczonym terminie  nie wniosły uwag do projektu Programu.