Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Konsultacje społeczne nad projektem dokumentu pn. „Program Rewitalizacji Gminy Kałuszyn na lata 2016-2022”.

Burmistrz Kałuszyna zawiadamia, że z dniem 06.12.2016 roku rozpoczynają się konsultacje społeczne nad projektem dokumentu pn. „Program Rewitalizacji Gminy Kałuszyn na lata 2016-2022”.

 

Konsultacje prowadzone są w formie pisemnej z wykorzystaniem formularza CAWI konsultacji, załączonego poniżej.

Opinie i uwagi w formie pisemnej (na załączonym formularzu) należy składać w terminie do dnia 13.12.2016 roku w godzinach pracy Urzędu tj. pn. 9-:00 – 17:00, wt.- pt. 7:30-15:30 do Urzędu Miejskiego w Kałuszynie, ul. Pocztowa 1. 

Burmistrz Kałuszyna

Marian Soszyński


formularz uwag.doc

Program Rewitalizacji Kałuszyn 0612.pdf

 

Dodatkowe informacje