Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Spotkanie konsultacyjne w sprawie opracowania „Programu Rewitalizacji Gminy Kałuszyn na lata 2016-2022”

Szanowni Państwo,
w związku z opracowywaniem "Programu Rewitalizacji Gminy Kałuszyn na lata 2016-2022”

mamy zaszczyt zaprosić mieszkańców gminy Kałuszyn, przedsiębiorców, działaczy lokalnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji działających na terenie gminy oraz wszystkich zainteresowanych, do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 5 grudnia 2016 roku (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie.
Podczas spotkania prowadzonego przez ekspertów z firmy EU-Consult Sp. z o.o., rozmawiać będziemy m. in. o wyznaczonym obszarze rewitalizacji oraz planowanych działaniach, które służyć mają poprawie sytuacji społeczno-gospodarczej gminy. Ponadto dyskusja dotyczyć będzie celów rewitalizacji i jej planowanych efektów.
Rewitalizacja przynosi największe korzyści, gdy dokonuje się we współpracy z mieszkańcami, dlatego liczymy na Państwa aktywny udział oraz liczne propozycje i uwagi dotyczące prac nad dokumentem.


Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

Dodatkowe informacje