::: 05 września 2016r :::

  • Drukuj

Sz. P. Burmistrzu
W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji w sprawie modernizacji przejazdu przez rzekę Gawroniec pomiędzy msc. Mroczki i Milew zwracam się z pytaniem czy w projekcie budżetu na 2017 rok przedstawi Pan w/w inwestycję do realizacji. Proszę o potraktowanie niniejszego zapytania również jako wniosku do projektu budżetu.
Z poważaniem
Sylwia Śledziewska

Uprzejmie informuję, że Pani wniosek będzie rozpatrzony przy ustalaniu Planu Inwestycyjnego na 2017 rok.

Pozdrawiam,
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna