Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Fotowoltaika, kolektory - informacja

Burmistrz Kałuszyna informuje iż wszystkie osoby, które złożyły deklaracje przystąpienia do inwestycji polegających na budowie instalacji OZE w ramach działania 4.1. Odnawialne źródła energii OZE z RPO na lata 2014 – 2020 proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego w Kałuszynie (pok. 6a) w dniach od 16.08.2016 do 19.08.2016r. w celu zapoznawania się z projektowanym doborem instalacji i ich mocy oraz podpisania umowy o udziale w projekcie.

Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

Dodatkowe informacje