Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami na lata 2016-2021

Burmistrz Kałuszyna informuje, że Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1042/161/16 z dnia 28 czerwca 2016 r. przyjął Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami na lata 2016 – 2021 uwzględniając uwagi i wnioski wniesione do projektu Planu przez Burmistrza Kałuszyna oraz Radę Miejską w Kałuszynie polegające na:

-     pozostawieniu Gminy Kałuszyn w Regionie Wschodnim (wraz z innymi 10-ma gminami Powiatu Mińskiego), (w załączeniu mapa podziału)

-     wykreśleniu budowy wysypiska na terenie Gminy Mrozy.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

http://www.mazovia.pl/samorzad/zarzad/uchwaly-zarzadu/uchwala,33763,104216116.html

 

Dodatkowe informacje