Budową przydomowych oczyszczalni ścieków

  • Drukuj

Burmistrz Kałuszyna uprzejmie informuje iż osoby fizyczne zainteresowane „Budową przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3/d” mogą uzyskać dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2016 roku.

Wnioski przyjmowane sąod 01.07.2016 r. do wyczerpania alokacji, nie później niż do dnia 30.09.2016 r. a w przypadku posiadania umowy z wykonawcą zadania nie później niż do 31.10.2016 r.

Szczegółowe informacje:  www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy-2016-osoby-fizyczne